średzki - WODR Poznań
Do tradycji należą już odbywające się corocznie w powiecie średzkim spotkania „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Tym razem odbyło się ono w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu. Organizatorem tych spotkań jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współudziale następujących instytucji: Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzącą spotkanie była p.o. kierownika Izabela Maćkowiak z Biura Powiatowego ARiMR w Środzie Wielkopolskiej. Jako że tematem spotkania były wszystkie problemy nurtujące polską wieś, każdy z przedstawicieli powyższych instytucji przybliżył zagadnienia ze swojej dziedziny: Jarosław Cieśla – kierownik Powiatowego Zespołu…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2019
W miejscowości Krzykosy odbyło się szkolenie z tematu „Prawo wodne – aktualne przepisy”. Było to kolejne z zaplanowanych w powiecie średzkim szkoleń, mające na celu poszerzenie wiedzy z wdrażanego od lipca ubiegłego roku programu azotanowego. Prowadzącymi szkolenie byli pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 4. Na szkoleniu przedstawiono zagadnienia związane z wejściem w życie ustawy „Prawo wodne” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku dotyczącego przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Przybliżono rolnikom założenia programu oraz przedstawiono wymogi dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek, okresów, w jakich mogą stosować nawozy, dawek i sposobów nawożenia, sporządzania przykładowej dokumentacji. Ważnym punktem szkolenia było także omówienie…
Ostatnio zmieniany 05 marca 2019
06 lipca 2017

Dzień Pola w Słupi Wielkiej

Przygotowane przez
Tradycyjnie jak co roku średzki Dzień Pola odbył się w gospodarstwie demonstracyjnym COBORU SDOO w  Słupi Wielkiej.  Zorganizowany został przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, firmami: Syngenta Polska, KWS Zboża, ADOB oraz PPHU Bogdan. Patronat medialny nad imprezą objął Magazyn Rolniczy Agroprofil. 20 czerwca 2017 roku w imprezie oprócz wielu rolników uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej. Uczestników imprezy powitał kierownik Zespołu Powiatowego WODR w powiecie średzkim Andrzej Żołądkowski. Następnie dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omówił krótko działalność Stacji i nawiązał do kilkuletniej tradycji Dni Pola w Słupi Wielkiej.…
Ostatnio zmieniany 06 lipca 2017
Ostatnio zmieniany 09 lutego 2017
Ostatnio bardzo głośno w mediach na temat afrykańskiego pomoru świń. Choć na zarażenie tym wirusem ludzie nie są wrażliwi i choroba nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia, jednakże jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw rolnych i szkodliwy dla gospodarki. Dlatego, w dniu 17 listopada 2016 r w Domu Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie dla wszystkich rolników z powiatu średzkiego z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Rolnicy dowiedzieli się w jaki sposób i jakimi drogami ten wirus jest rozprzestrzeniany, jak rozpoznać afrykański pomór świń, jak jemu zapobiegać i jak postępować w razie jego wystąpienia. Aby jeszcze bardziej przybliżyć wszystkim obecnym tematykę, został wyemitowany film zrealizowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny- PIB. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, po czym nastąpiła ożywiona…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2016
W dniu 19-08-2016  w gospodarstwie Pana Stanisława Kowarza w Pigłowicach odbyło się podsumowanie demonstracji oraz pokaz poletek demonstracyjnych odmian ziemniaków skrobiowych. Celem demonstracji jak i pokazu było propagowanie odmian roślin uprawnych z Listy  Odmian Zalecanych (LOZ). Tematem demonstracji była więc - Agrotechnika roślin uprawnych z Listy Zalecanych Odmian a  pokazu - Pokaz  poletek demonstracyjnych roślin uprawnych z LZO dla województwa wielkopolskiego. Sprzyjająca pogoda zgromadziła wielu rolników z gmin powiatu średzkiego i ościennych, których zapoznano ze specjalnie przygotowaną demonstracją polową. Pan Kowarz szczegółowo omówił agrotechnikę uprawy ziemniaków skrobiowych oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Wizyta na polu była okazją do ożywionej…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2016
14 listopada 2016

Gradobicie w gminie Zaniemyśl

Przygotowane przez
W lipcu b.r w gminie Zaniemyśl lokalnie spadł grad, który wyrządził niemałe straty w uprawach kukurydzy, rzepaku i zbożach. W teren wyjechała Komisja do szacowania szkód w rolnictwie powołana przez Wojewodę. Oto kilka zdjęć z pracy Komisji:
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2016
30 czerwca 2016

Dzień Pola w Słupi Wielkej

Przygotowane przez
Tradycyjnie jak co roku średzki Dzień Pola odbył się w gospodarstwie demonstracyjnym COBORU SDOO w Słupi Wielkiej. Zorganizowany został przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, firmami: Syngenta Polska, KWS Zboża, Caldena oraz PPHU Bogdan. Patronat medialny nad imprezą objął Magazyn Rolniczy Agroprofil. 14 czerwca 2016 roku w imprezie oprócz wielu rolników uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej. Uczestników imprezy powitał kierownik Zespołu Powiatowego WODR w powiecie średzkim Andrzej Żołądkowski. Następnie dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omówił krótko działalność Stacji i nawiązał do kilkuletniej tradycji Dni Pola w Słupi Wielkiej.…
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
03 sierpnia 2015

Premie dla młodyvh rolników!!!

Przygotowane przez
MŁODZI ROLNICY!!!   Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia  w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. O premie może się starać osoba, która: ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do…