05 kwietnia 2018

Promocja zdrowia

Napisane przez
W piątek 23 marca 2018 roku w Gołaszynie odbyło się seminarium Biała Sobota. Tradycyjnie gościliśmy panie z powiatów: rawickiego, gostyńskiego i kościańskiego. Zainteresowani z uwagą wysłuchali wykładu dietetyczki Hanny Kiałki o cukrzycy i insulinooporności. Temat jest bardzo aktualny, gdyż w ostatnich latach znacząco wzrosło spożycie cukru, a także zachorowalność na choroby spowodowane jego złym przyswajaniem. Często nie wiemy, w których produktach i w jakiej ilości się znajduje. Kolejną część spotkania poświęcono depresji, która stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Dotyka około 10% populacji (według Światowej Organizacji Zdrowia). Prelekcja psycholog Haliny Branickiej-Śniadeckiej pozwoliła zrozumieć i rozpoznać przyczyny, objawy i skutki depresji. Uświadomiła nam, jaka to ciężka i podstępna choroba. Seminarium…
Ostatnio zmieniany 05 kwietnia 2018
Dnia 15.03.2018 r. w Miejskiej Górce w powiecie rawickim odbyło się spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Było to jedno z cyklu spotkań organizowanych pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Celem spotkania w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych, takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, KRUS, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Na spotkaniu poruszono następujące zagadnienia: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, priorytety działalności…
Ostatnio zmieniany 05 kwietnia 2018
Tradycyjnie już marzec jest okresem intensywnej pracy doradców.  Zbliża się wiosna i rolnicy przypominają sobie o konieczności uzupełnienia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin, a także od 15 marca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Od roku 2018 wnioski będą składane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Na szkoleniach uczymy producentów, jak utworzyć nowe konto przez Internet, odblokować je lub zmienić hasło. Kolejnym etapem jest prezentowanie krok po kroku, jak wypełnić wniosek. Istnieje możliwość ćwiczeń na wersji DEMO, która zawiera liczne podpowiedzi i komunikaty ułatwiające korzystanie z aplikacji. Na szkoleniach obserwujemy jednak spore obawy rolników, czy…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2018
Demonstrację prowadzono w gospodarstwie demonstracyjnym Pani Jolanty Majewskiej w Szymanowie w roku 2017. Porównywano odmiany Jolana F1 , Koloseum F1 oraz otrzymaną z firmy przetwórczej odmianę Joba. Zastosowano jednakową uprawę tych odmian. Pogoda w tym roku była przekropna oraz mało było dni słonecznych, stąd na plantacji pod koniec wegetacji była nadmierna wilgotność. Zbiór przy użyciu kombajnu i po uprzednim obcięciu naci obcinarką na polu, zakończono z końcem listopada. Uzyskano średni plon w wysokości około 650 dt/ha. Porównano wysokość i jakość plonu poszczególnych odmian. Odmiana Jolana F1 plonowała porównywalnie do Joby, plon Koloseum F1 był wyższy, ale zauważono nierównomierne wybarwienie korzeni.…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2017
Demonstracja prowadzona 2 rok w celu dopracowania prawidłowego systemu wspomagania decyzji w zwalczaniu rolnic. W czerwcu prowadzono obserwacje nalotu dorosłych osobników rolnic przy użyciu pułapek feromonowych oraz pułapek świetlnych. Następnie przeprowadzono obserwacje plantacji na obecność jajek i określeniu stadium rozwoju larw. Wykonywano to na plantacji buraka cukrowego, która była prowadzona następująco: przedplon  pszenica ozima- zastosowano obornik 350 dt/ha jesienią oraz poplon z gorczycy, nawożenie przedsiewne (2 tyg. przed siewem) to polifoska 6 w ilości 3,5 dt/ha oraz saletra amonowa w ilości 2,2 dt/ha. Pogłówne (w końcu maja) zastosowano sól potasową 60% w ilości 1 dt/ha oraz mocznik 2 dt/ha. Zwalczanie…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2017
W roku 2017 odbyły się 4 spotkania, na których omówiono zagadnienia związane z produkcją warzyw i owoców gruntowych. 6.03.2017r Pakosław. Omówiono nowe technologie stosowane w uprawie warzyw gruntowych, polegają one głównie na zastępowaniu siły roboczej pracą maszyn. Powoduje to dostosowanie i zmianę organizacji pracy w gospodarstwach. Nie zawsze stać małe gospodarstwa na zakup drogich maszyn. Praktycznie rozwija się usługowy zbiór w zakresie kukurydzy cukrowej oraz pomidorów gruntowych . 28.09.2017r Szymanowo. Omówiono na podstawie prowadzonej demonstracji nowe gatunki warzyw gruntowych. Była to plantacja marchwi przemysłowej, na której oprócz odmiany zalecanej przez przetwórnię zasiano dla porównania odmianę Jolana F1 i Koloseum F1.…
17 listopada 2017

Mikroorganizmy w uprawie roślin

Napisane przez
W obecnej sytuacji na rynku produktów rolnych konsumenci często zwracają uwagę na informacje dotyczące technologii ich produkcji. Coraz większe znaczenie zdobywają produkty z ograniczonym stosowaniem środków ochrony roślin oraz nawożenia mineralnego. Tak więc na producentów żywności wywierana jest presja z dwóch kierunków tj. opłacalności produkcji, w konsekwencji jej skali i wydajności oraz zasad konkurencyjności na rynku zbytu. Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie technologii ograniczających dotychczasowe metody uprawy, szczególnie w uprawie warzyw. Jednym z rozwiązań jest podniesienie aktywności biologicznej gleb, a przez to zwiększenie dostępności makro i mikroelementów dla roślin, oraz poprawa odporności roślin na szereg patogenów. Prowadzone badania z zastosowaniem…
Powodzenie gospodarstwa rolnego jest ściśle związane z warunkami środowiskowymi i klimatycznymi. Gospodarowanie na glebach lekkich wymaga szczególnej uwagi w sezonie produkcyjnym i prowadzenia różnych działań mających na celu zapewnienie powodzenia w przyszłości. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie postępujących zmian klimatycznych, nie tyko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. Można więc zauważyć zmianę sezonowych cyklów pogodowych, jak również nasilenie się ilości zjawisk ekstremalnych, mających istotne znaczenia dla funkcjonowania rolnictwa jak i całego środowiska przyrodniczego. Obecnie, w cyklu wieloletnim obserwowany jest wzrostowy trend  temperatury całorocznej, ulega również zmianie rozkład opadów w półroczach chłodnych i ciepłych. Jest to przyczyną powstawania okresowych nadmiarów…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017
23 października 2017

Ciasta – przepisy naszych babć

Napisane przez
W dniu 24 września w trakcie trwania imprezy Wielkopolska Wieś Zaprasza na terenie parku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim z siedzibą w Gołaszynie przeprowadzono konkurs na najsmaczniejsze ciasto naszych babć. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było umożliwienie kołom gospodyń wiejskich, stowarzyszeniom, sołectwom i spółdzielniom zaprezentowanie zdolności cukierniczych swoich członkiń, poznanie oryginalnych przepisów oraz kultywowanie tradycji wypieku domowych ciast. Komisja konkursowa w składzie: Paulina Drozdowska – przewodnicząca komisji – WODR w Poznaniu Halina Funka – członek komisji – WODR w Poznaniu Honorata Dmyterko – członek komisji – redaktor „Życia Rawicza” oceniły oryginalność receptury, walory…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017