10 grudnia 2018

Demonstracja: Wprowadzenie do uprawy nowej odmiany wybranego gatunku warzyw gruntowych - marchew

Napisane przez Marian Giżewski

Demonstrację prowadzono w gospodarstwie wdrożeniowym Pani Jolanty Majewskiej w Szymanowie w 2018 roku. Uprawiano odmianę marchwi Berbro. Z powodu suszy (słabe wschody) trzeba było przesiewać plantację drugi raz, co spowodowało brak odmiany porównawczej, gdyż trzeba było szukać nowych nasion. Wysiano dostępną odmianę. Wystąpiły słabe wschody i nie osiągnięto spodziewanego plonu.

Osiągnięto plon 20 ton z 1 ha, co przy wyższej cenie dało przychód 7185,00 zł z 1 ha. Technologia zbioru to obcinanie mechaniczne naci, wyorywanie kombajnem oraz ręczne ogławianie i przygotowanie do sprzedaży. Osiągnięto nadwyżkę bezpośrednią 815,00 zł z 1 ha.

Czytany 1106 razy