17 listopada 2017

Mikroorganizmy w uprawie roślin

Napisane przez

W obecnej sytuacji na rynku produktów rolnych konsumenci często zwracają uwagę na informacje dotyczące technologii ich produkcji. Coraz większe znaczenie zdobywają produkty z ograniczonym stosowaniem środków ochrony roślin oraz nawożenia mineralnego. Tak więc na producentów żywności wywierana jest presja z dwóch kierunków tj. opłacalności produkcji, w konsekwencji jej skali i wydajności oraz zasad konkurencyjności na rynku zbytu. Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie technologii ograniczających dotychczasowe metody uprawy, szczególnie w uprawie warzyw. Jednym z rozwiązań jest podniesienie aktywności biologicznej gleb, a przez to zwiększenie dostępności makro i mikroelementów dla roślin, oraz poprawa odporności roślin na szereg patogenów. Prowadzone badania z zastosowaniem różnych preparatów wykazują w niektórych przypadkach poprawę dynamiki wzrostu roślin, jak również ich plonowania i ochronnego ich działania przeciwko chorobom.

Jednym z biopreparatów opartym na drożdżach Yarrowia lipolytica, metabolitach drożdży, bakteriach rizosferowych, naturalnie organicznych formach mikroelementów jest preparat Biopuls.

Wykazano pozytywne działanie tego biopreparatu w uprawie pomidora oraz ogórka. Wyniki tych badań skłoniły nas do zastosowania ich w uprawie polowej marchwi. Doświadczenia przeprowadzono w gospodarstwie demonstracyjnym WODR w Szymanowie u Pani Jolanty Majewskiej. Na całej powierzchni uprawy zastosowane było jednakowe nawożenie N P K jak również takie same środki ochrony. Założeniem jego było wydzielenie z całej powierzchni uprawy marchwi 4,35 ha, ok 0,3 ha gdzie zastosowano 3 krotnie ww. biopreparat w dawce 5l/ha, i obserwacja dynamiki wzrostu roślin, ich zdrowotności oraz ocena jakości plonu.

I tak w poszczególnych fazach rozwojowych zaobserwowano:

- w początkowej fazie wzrostu, rośliny opryskane biopreparatem wykazywały lepszą dynamikę wzrostu.

- w połowie okresu wegetacji nie obserwowano różnic w wyglądzie plantacji pomiędzy powierzchnią demonstracyjną i kontrolą.

- w końcowej fazie wzrostu rośliny opryskiwane biopreparatem Biopuls wykazywały lepszą zdrowotność w tym mniejsze porażenie mączniakiem, mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody.

-w końcowej fazie wegetacji nastąpiły bardzo duże opady deszczu, również tuż przed samym zbiorem to jest w ostatnich dniach października, co znacznie utrudniło zbiór, podczas którego zaobserwowano, że korzenie marchwi z części demonstracyjnej charakteryzują się lepszą jakością w porównaniu do korzeni z do pozostałej części uprawy.

Czytany 1662 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.