poznański - WODR Poznań
Sprawozdanie z pobytu na Międzynarodowych Targach Ferma w Łodzi   W dniach  20 – 21 lutego 2015 r. uczestniczyłem w Międzynarodowych Targach Bydła, Świń i Drobiu Ferma w Łodzi. Z uwagi na to, że wszystkie grupy tematyczne realizowano jednocześnie, zdecydowałem się na tematykę trzody chlewnej jako kierunek dominujący w gminie, w której pracuję. Wśród szeregu wykładów najciekawsza moim zdaniem była prezentacja  Jürgena Winkelmanna właściciela gospodarstwa rolnego w Dolnej Saksonii. Winkelmann posiada gospodarstwo SOEHRENHOF o pow. ogólnej 115 ha, w tym 80 ha lasów położone w odległości kilku kilometrów od największego w północnych Niemczech parku rozrywki Heide Park. Historyczne miasta Celle…
Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu Dnia 27 lutego 2015 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku odbyła się konferencja pod hasłem „ Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się  z priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będącymi podstawą do racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na rozwój tych obszarów. Poza działaniami będącymi kontynuacją z PROW 2007-2013 pojawiają się możliwości wsparcia w takich dziedzinach jak: współpraca na rzecz innowacji, rolnictwo ekologiczne, inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach OSN, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, restrukturyzacja małych gospodarstw czy rozwój usług rolniczych. Na…
04 marca 2015

Europa inwestuje w obszary wiejskie

Przygotowane przez
Europa inwestuje w obszary wiejskie W dniu 25 lutego 2015 roku grupa rolników oraz doradców miała możliwość wzięcia udziału w projekcie  opracowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Miejscem realizacji projektu była gmina Przykona w powiecie tureckim. Przez wzgląd na aktywność tej gminy i jej rozwój związany z promowaniem i wspieraniem wielokierunkowych inwestycji opartych na możliwościach płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jej wybór był nieprzypadkowy. Projekt obejmował część seminaryjną, podczas której uczestnicy wysłuchali wykładu pani dr inż. Magdaleny Szymańskiej z SGGW w…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako jeden z członków Wielkopolskiego Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary, zorganizował i przeprowadził cykl szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim. Kurs miał charakter uzupełniający i był przeznaczony dla rolników posiadających już uprawnienia do obsługi sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie obejmowało 7 godzin lekcyjnych w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne przy opryskiwaczu. W dniu 12 stycznia 2015 r. takie szkolenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Batorowie…
09 stycznia 2015

ZMIANY W KRUS.

Przygotowane przez
Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników ( art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831, art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1403, ze zm.). Rolnicy i domownicy będą mieli możliwość ubezpieczenia za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których podlegali  ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. Ubezpieczenie w KRUS…
Mija rok od wejścia w życie stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin uprawnych (IOR). Normy IOR zakładają przedkładanie metod biologicznych, fizycznych i innych niż chemiczne nad chemiczne metody zwalczania dla zapewnienia ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Wymaga to szerokiego spojrzenia i niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy. Stąd pomysł zorganizowania przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego cyklu konferencji tematycznych, które odbyły się w grudniu 2014 roku w powiecie poznańskim i miały miejsce kolejno w Kórniku, Stęszewie i Buku. Podczas spotkań prelegentami byli główni specjaliści WODR w Poznaniu, zaś nad całością czuwał kierownik Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim. Tematem wiodącym spotkań były zasady integrowanej ochrony…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2014
15 września 2014

Spotkanie środowiskowe w Stęszewie

Przygotowane przez
Protokół ze spotkania środowiskowego w Stęszewie dnia 12 – 09 – 2013 rok      W dniu 12 września 2013 roku w  Stęszewie, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stęszewie odbyło się spotkanie środowiskowe zorganizowane przez Kierownika Zespołu Doradczego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział trzydziestu ośmiu rolników, doradcy ZD Poznań oraz zaproszeni goście: dyrektor WODR w Poznaniu p. Ryszard Jaworski, Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Potrawiak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu p. Józef Lewandowski. Zebranych powitał kierownik ZD w Poznaniu p. Romuald Buczkowski, a następnie przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną. Kierownik omówił…
Ostatnio zmieniany 19 września 2014
04 września 2014

Dni Pola w Mieczewie gmina Mosina

Przygotowane przez
Dni Pola w Mieczewie gmina Mosina           W dniu 27-08-2014 r. odbyły się – tradycyjne już w powiecie poznańskim – Dni Pola. Tematy wiodące tegorocznej imprezy to „Uprawa kukurydzy na ziarno" i „Ziemniaki skrobiowe".Pani dr hab. Katarzyna Rębarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która nadzorowała prezentowaną plantację ziemniaków, przedstawiła zebranym rolnikom wszystkie najważniejsze elementy prawidłowej technologii uprawy ziemniaków skrobiowych. Zaprezentowała różne kombinacje dotyczące odmian, poziomu nawożenia i ochrony zastosowane na plantacji. Rolnicy wykorzystali bogatą wiedzę pani doktor zadając liczne pytania i dyskutując różne, przede wszystkim ekonomiczne aspekty uprawy ziemniaków skrobiowych.W dalszej części rolnicy zapoznali się na plantacji kukurydzy na ziarno…
Ostatnio zmieniany 04 września 2014
01 września 2014

Dożynki w gminie Tarnowo Podgórne

Przygotowane przez
Dożynki w Lusowie 24.08.2014 r.        W niedzielę 24 sierpnia 2014 roku w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne odbyły się dożynki gminne. Po mszy świętej koncelebrowanej przez trzech kapłanów w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Jakuba Apostoła uformował się korowód, na czele którego stanął Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy", delegacje poszczególnych 16 sołectw z wieńcami dożynkowymi, sołtysi, zaproszeni goście oraz władze gminy. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: starosta poznański Jan Grabkowski oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.Zebrani w korowodzie przeszli na pobliską łąkę „u księdza za płotem", gdzie obrzęd dożynkowy słowem, tańcem i śpiewem dokonał zespół…
Ostatnio zmieniany 01 września 2014