poznański - WODR Poznań
Dnia 8.11.2018r. w Sielinku odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Gobarto Hodowca Sp. z o.o. Tematem szkolenia była „Nowoczesna hodowla, czyli jak zarobić na produkcji trzody na globalnym rynku”. W szkoleniu udział brali przedstawiciele firmy Gobarto, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Wiesława Nowak oraz doradcy którzy przyjechali z rolnikami. Po krótkim powitaniu przez dyrektora WODR przedstawiciele firmy Gobarto omówili następujące zagadnienia: „Bezpieczeństwo  hodowli w dobie ASF - Program integracji tuczu Gobarto 500”, „Praktyczne aspekty zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń”, „Bioasekuracja na fermie trzody chlewnej”, Hodowla trzody chlewnej - jak zacząć? Procedowanie inwestycji w budynki inwentarskie. Po omówieniu wszystkich zagadnień był…
Ostatnio zmieniany 13 listopada 2018
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 5 listopada przyjmuje wnioski na inwestycje związane z zabezpieczeniem gospodarstwa rolnego przed Afrykańskim Pomorem Świń. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. W przypadku rolników maksymalne wsparcie na inwestycje związane z bioasekuracją wynosi 100 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe mogą uzyskać osoby posiadające numer producenta rolnego oraz zajmujące się chowem lub hodowlą trzody chlewnej w ilości nie mniejszej niż 50 sztuk. Pomoc będzie przyznana rolnikowi, który spełni wymagania określone w programie. Jednym z nich jest uzasadnienie przez rolnika, że inwestycja będzie…
Na początku czerwca w Poznaniu, Białymstoku, Toruniu, Winnej Górze oraz Sośnicowicach miały miejsce dni otwarte w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym. W ramach dni otwartych w poszczególnych miastach odbywały się wykłady, warsztaty oraz imprezy współtowarzyszące. Poznański oddział IOR-u przygotował dla swoich odbiorców szereg wykładów, których można było wysłuchać pierwszego dnia, tj.4.06.2018 w Centrum Kongresowym IOR. Tematy, jakich dotyczyły wykłady to m.in. „Instytut Ochrony Roślin w służbie polskiego rolnictwa”, „Integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności w aspekcie nowych problemów i zagrożeń” czy „Postępy biotechnologiczne w rolnictwie”. Dzień drugi w Poznaniu, tj.5.06.2018, był dniem przeznaczonym dla doradców ODR-ów (obecna była…
  Lato to czas wypoczynku dla większości ludzi. Natomiast w rolnictwie jest to okres wzmożonych prac związanych ze żniwami, co niesie za sobą szereg zagrożeń, których  nie można lekceważyć. Największą liczbę wypadków w rolnictwie odnotowuje się w okresie żniw. Lepiej  wypadkom zapobiegać niż im ulegać. Pamiętaj: Obsługę maszyn rolniczych powierzaj przeszkolonym osobą. Przed przystąpieniem do  prac polowych warto pomyśleć, co zrobić i jak pracować:  -przed uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić czy nie ma w pobliżu postronnych osób   i czy nie jest on dla nich zagrożeniem,    - mocowanie urządzeń należy przeprowadzić powoli i starannie, - wszelkiego rodzaju naprawy wykonujemy przy wyłączonym…
W związku z długotrwałym brakiem opadów plony wielu upraw mogą być  niższe nawet o kilkanaście procent ,w zależności  od rodzaju gleby.   O niedoborze wody ostrzega Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Duży deficyt wody zaobserwowano też w gminie  Buk. Susza występuje  obecnie w uprawach zbóż jarych i ozimych, oraz krzewów i drzew nie tylko owocowych. Kwiecień, maj i częściowo czerwiec były bardzo gorące. Niedobór wody wpłynął niewątpliwie na prawidłową wegetację i uzyskanie zadawalających plonów roślin i upraw rolnych.  W Gminie  Buk odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pomocy     klęskowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku zaistniałej  suszy. Pomoc będzie ustalana na podstawie protokołów sporządzonych…
Ostatnio zmieniany 27 czerwca 2018
09 kwietnia 2018

Co z tym azbestem ?

Przygotowane przez
           Azbest to nazwa handlowa minerałów o charakterze włóknistym występujących w przyrodzie, w skład których wchodzą uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Prawie niezniszczalne właściwości azbestu, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, dźwiękochłonność, oraz łatwość łączenia się z tworzywami sztucznymi i cementem, a także brak informacji o szkodliwości zadecydowały o jego popularności. Azbest jest zaliczany do substancji o działaniu rakotwórczym, a jego szkodliwość tkwi w jego włóknistej strukturze. Obróbka mechaniczna tj. cięcie, rozbijanie, wiercenie otworów stwarza niebezpieczeństwo wnikania włókien i kumulowanie się w płucach co może prowadzić do pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłonniaka opłucnej i szeregu…
09 kwietnia 2018

Nie wypalaj traw!

Przygotowane przez
               Okres wiosny to czas, kiedy świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Rusza wegetacja roślin, pojawiają się pierwsze pąki. Większość drobnych ssaków, mięczaków, płazów i ptaków budzi się z zimowego snu. Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, w którym częściej niż w pozostałych okresach notuje się wzrost występowania pożarów na terenach łąk i nieużytków. Pożary te są często skutkiem celowego wzniecania ognia na obszarach pokrytych zeszłoroczną, wysuszoną roślinnością bardzo podatną na podpalenia. W odległej przeszłości wypalanie stosowano jako jeden z zabiegów agrotechnicznych, mający polepszyć żyzność gleby i zniszczyć nasiona chwastów. Podobne, lecz…
Już od dnia dzisiejszego tj. 15.03.2018r. została uruchomiona aplikacja służąca do wypełniania  wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wniosków dla działań rolno-środowiskowych w ramach PROW. Można składać je tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej www.arimr.gov.pl Zmiana formy składania wniosków wynika z konieczności dostosowania do przepisów unijnych zakładających, że od roku 2018 wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być złożone w wersji elektronicznej. Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na…
Ostatnio zmieniany 15 marca 2018
  W dniu 12 marca 2018r. w Sali Ośrodka Kultury w Kostrzyniu odbyła się konferencja "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" pod patronatem Wojewody wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem: Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Inspektoratu Weterynarii Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz Państwowej Straży Pożarnej. Reprezentanci wymienionych instytucji omówili kolejno następujące zagadnienia: Harmonogram planowanych działań w ramach PROW 2014-2020 tj. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „ Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw. Nowe zasady składania wniosków o płatności obszarowe na rok…
Ostatnio zmieniany 14 marca 2018