11 września 2020

Ale to już było… - relacja z Powiatowego Dnia Pola w Mieczewie

Napisane przez Lidia Kapitan

We wsi Mieczewo w gminie Mosina, na polach Gospodarstwa Rolnego Kasi i Alberta Waligóra, 9 września br. odbył się Powiatowy Dzień Pola pod tradycyjnym już hasłem „Dzień Kukurydzy i Ziemniaka”, którego współorganizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm z branży hodowli roślin, przedsiębiorstw będących producentami i dostawcami środków produkcji rolnej, obecni byli też wystawcy maszyn rolniczych, doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 4 oraz przede wszystkim – w tym trudnym czasie wynikającym z pandemii koronawirusa covid-19, wymuszającym zarówno od organizatorów jak i uczestników przestrzegania zasad wprowadzonego reżimu sanitarnego – dopisała frekwencja przybyłych producentów rolnych. Patronat medialny nad imprezą objął Magazyn Rolniczy Agro Profil, a dzięki zebranemu przez Jacka Strykowskiego, pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, materiałowi filmowemu możliwe będzie obejrzenie na kanale youtube wspomnień z wydarzenia, w formie krótkiej relacji filmowej.

Rozpoczęcie wydarzenia zainaugurowali swoimi przemowami Jarosław Cieśla, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 4 oraz Albert Waligóra, właściciel gospodarstwa. Następnie zgromadzeni goście rozpoczęli zwiedzanie poletek doświadczalnych kukurydzy i ziemniaka skrobiowego, założonych przez właściciela na powierzchni ok. 10 ha, gdzie dominujące są gleby słabe IV, V i VI klasy bonitacyjnej, które są glebami lekkimi, a więc podatnymi na suszę (kategoria II). Wyjaśnia to bardzo duże zainteresowanie uczestników spotkania porównaniem różnych odmian kukurydzy i ich oceną pod kątem wymagań glebowych oraz odporności na suszę. Zaprezentowano 11 jej odmian o różnej przydatności i różnym wskaźniku wczesności, zarówno polskich hodowli roślin Danko i HR Smolice, jak i zagranicznych, których dystrybutorem była firma Wronkowski: Activiti (FAO 220), Codibird (FAO 250), Legion (FAO 260-270), Ułan (FAO 270), RGT Attraxion (FAO 260), RGT Metropolixx (FAO 230), Luigi CS (FAO 240) Grigri CS (FAO 240-250), Garibaldi CS (FAO 240-250), Motivi CS (FAO 260-270), Sudrix (FAO 260).

Na poletkach obsianych kukurydzą odmiany HR Hubal oceniano efekty działania zastosowanego hydrożelu firmy Artagro Polska i aktywnego hydratu wapnia – Organicalc, a także porównywano zastosowane technologie w nawożeniu dolistnym producentów ADOB i Intermag.

Poletka z uprawą ziemniaka odmiany Skawa, która jest odmianą późną, wybitnie skrobiową, umożliwiły zwiedzającym ocenienie efektów działania zastosowanych adiuwantów firmy Agromix, porównanie różnych wariantów nawożenia dolistnego według firm ADOB i Intermag oraz programów ochrony fungicydowej z zastosowaniem preparatów firm Corteva, Adama Polska i Syngenta. Na wszystkich polach, zarówno pod kukurydzę, jak i ziemniaki zastosowano przedsiewnie nawozy mineralne Korn Kali, ESTA Kieserit (K+S Polska) i Ultra Dap (PhosAgro Polska).

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany wzajemnych poglądów i doświadczeń, zasięgnięcia porad u obecnych doradców rolniczych oraz przedstawicieli firm z branży rolnej, promujących na kilkunastu stoiskach swoje produkty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy działania przenośnego skanera do badania gleby oraz N-Testera, jako innowacyjnych urządzeń pomiarowych, przeprowadzane przez doradców rolniczych z PZDR nr 4 w Poznaniu. Przedstawiono zastosowanie skanera glebowego, który w połączeniu z aplikacją mobilną pozwala w bardzo krótkim czasie na określenie ph gleby, jej zasobności w podstawowe składniki pokarmowe – azot, fosfor, potas i materię organiczną, zawartości frakcji ilastych oraz pojemności wymiany kationów. Zaprezentowano również sposób wykonania pomiaru N-Testerem, zasady jego działa i przydatność do wykorzystania przy określaniu wymaganej przez uprawę dawki azotu bezpośrednio przed jego zastosowaniem.

Podczas imprezy serwowane były posiłki oraz napoje przez obecną firmę cateringową, a na jej zakończenie przeprowadzono wśród uczestników losowanie nagród ufundowanych przez Magazyn Rolniczy Agro Profil oraz nagrody głównej – dzika, którego fundatorem było Koło Łowieckie „Dąbrowa 20”.

Doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 4 dziękują Państwu Katarzynie i Albertowi Waligórom za możliwość współorganizowania i uczestnictwa w tym wydarzeniu!

Czytany 641 razy Ostatnio zmieniany 14 września 2020