21 października 2021

Ważne terminy!

Napisane przez Jarosław Cieśla

Do kiedy nawożenie?

Zgodnie z zapisami programu działań, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu na terenie gmin powiatu poznańskiego na gruntach ornych, tylko do dnia 25 października można stosować nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne, a do dnia 31 października nawozy naturalne stałe. W przypadku trwałych użytków zielonych, upraw trwałych i upraw wieloletnich termin stosowania nawozów azotowych mineralnych i naturalnych płynnych mija 31 października, natomiast graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych na tych obszarach to 30 listopada.

Od powyższych terminów zastosowano dwa wyjątki. W przypadku upraw zakładanych jesienią po późno zbieranych przedplonach dopuszcza się stosowanie nawozów wieloskładnikowych, w których zawartość azotu nie powinna przekroczyć 30 kg/ha. Drugim wyjątkiem jest stosowanie nawożenia w przypadku braku możliwości zbioru lub nawożenia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wówczas termin nawożenia może zostać maksymalnie przedłużony do 30 listopada.

Ocena sytuacji w przypadku stosowania wyżej wymienionych wyjątków należy do rolnika, który jest również zobowiązany do udokumentowania zaistniałej sytuacji.

Termin złożenia wypasu krów.

Drugim terminem upływającym z końcem października, jest termin składania dokumentów w ramach działania Dobrostan Zwierząt.

Rolnicy realizujący pakiet 2 Dobrostan krów, wariant 2.1 Dobrostan krów – wypas, są zobowiązani do przedstawienia w terminie 15-31 października rejestru wypasów za bieżący rok. Rejestr można wypełnić ręcznie lub też pobrać formularz w formie edytowalnej (arkusz kalkulacyjny excel) ze strony arimr.gov.pl.

Wersję edytowalną rejestru można w szybki sposób wypełnić poprzez pobranie listy zwierząt z aplikacji „IRZplus”. Po pobraniu rejestru zwierząt ze strony ARiMR należy w pierwszej kolejności wpisać numer gospodarstwa. Następnie należy uzupełnić pole z numerem siedzimy stada. W dalszej kolejności należy uzupełnić pole „data złożenia wniosku”, w którym wpisujemy datę złożenia wniosku o płatności bezpośrednie z zadeklarowanym do płatności pakietem dobrostanowym. Następnie uzupełniamy pole pierwszy dzień wypasu całego stada, jeżeli będziemy deklarować rozpoczęcie wypasu dla całego stada tego samego dnia. Kolejnym krokiem będzie pobranie listy zwierząt. Listę taką powinniśmy pobrać na dzień rozpoczęcia wypasu, ponieważ sztuki, które były sprzedane przed rozpoczęciem wypasu, nie powinny być uwzględniane w rejestrze. Przed pobraniem listy zwierząt warto użyć filtra daty urodzenia zwierząt, co spowoduje, że na liście znajdą się zwierzęta od najstarszych do najmłodszych, co w łatwy sposób umożliwi identyfikację krów mlecznych. Po pobraniu listy zwierząt należy z tej listy usunąć wszystkie zwierzęta, których wypas nie dotyczy. Na liście pozostają tylko krowy (samice bydła, które ukończyły 24 miesiące do dnia 15 października). Następnie możemy zaimportować listę zwierząt do rejestru wypasów używając przycisku „Dodaj rejestr wygenerowany z IRZplus”. W dalszej kolejności należy określić rozpoczęcie daty wypasu dla poszczególnych zwierząt. Możemy do tego użyć przycisku „Dodaj pierwszy dzień wypasu dla całego stada” lub dla każdej krowy przypisać datę osobno. Należy przy tym pamiętać, że krowy, które ukończą wiek 24 miesięcy w okresie pomiędzy rozpoczęciem wypasu całego stada, a 15 października, rozpoczynają wypas dopiero z dniem ukończenia 2 lat. Podobna sytuacja dotyczy nabycia krowy w okresie realizacji wypasu. Taką krowę wpisujemy do rejestru od dnia przybycia do stada. W rejestrze możemy zaznaczać cały szereg zdarzeń powodujących nieobecność pojedynczej krowy lub całego stada na pastwisku. Bezwzględnie należy odnotować ubycie sztuki ze stada np. na skutek sprzedaży lub padnięcia. Możemy również zaznaczyć nieobecność w pojedyncze dni np. na skutek choroby zwierzęcia, wycielenia, choroby rolnika czy złych warunków atmosferycznych. Aby otrzymać pełną płatność do sztuki z tytułu wypasu, zwierzę powinno przebywać na pastwisku co najmniej 120 dni przez co najmniej 6 godzin dziennie. Należy zwrócić również uwagę na typ użytkowy krów. Wymogiem programu jest posiadanie wszystkich krów w typie użytkowym mlecznym. Jeżeli posiadamy w rejestrze krowy o innym typie użytkowym, należy wówczas dokonać zmiany typu użytkowego. Czynność taką możemy wykonać również poprzez aplikację IRZplus. Po sporządzeniu rejestru należy dokument przesłać w formie załącznika do wniosku o płatności bezpośrednie, przesłanego ponownie w trybie zmiany do wniosku. Jak już wcześniej wspomniałem rejestr należy przesłać do ARiMR do dnia 31 października br.

Czytany 88 razy Ostatnio zmieniany 27 października 2021