14 maja 2021

Płatności Bezpośrednie 2021

Napisane przez Szymon Matecki

Szanowni Rolnicy, Producenci Rolni,

W tegorocznej Kampanii E-wniosek Plus 2021, wnioski o płatności bezpośrednie można składać od 15 marca 2021 do 17 czerwca 2021. Wnioski należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (brak możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej), za pomocą systemu elektronicznego E-wniosek Plus, udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce płatności bezpośrednie. Płatności przysługują rolnikom posiadającym co najmniej 1 ha użytków rolnych kwalifikujących się do płatności. Producenci Rolni posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni nie więcej niż 10 ha gruntów ornych, w tegorocznej kampanii składają wnioski w wersji elektronicznej (brak możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian), analogicznie tak, jak pozostali beneficjenci płatności obszarowych, którzy prowadzą działalność rolniczą na areale przekraczającym 10 ha użytków rolnych. Istotną zmianą w tegorocznym naborze wniosków jest obowiązek zadeklarowania konkretnej uprawy na działkach rolnych wnioskowanych do płatności, w latach ubiegłych nie było to konieczne w przypadku rolników posiadających mniej niż 10 ha użytków rolnych.

Płatności bezpośrednie w 2021 roku, o jakie mogą ubiegać się beneficjenci to m.in.:

► Jednolita Płatność Obszarowa (JPO);

► Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. Płatność za zazielenienie);

► Płatność dla młodych rolników;

► Płatność dodatkowa (redystrybucyjna);

► Płatności związane z produkcją;

W ramach płatności związanej z produkcją możemy otrzymać dotację do powierzchni m.in.:

► buraków cukrowych;

► uprawy ziemniaków skrobiowych;

► uprawy truskawek;

► upraw roślin strączkowych na ziarno;

► upraw roślin pastewnych;

► uprawy pomidorów;

W ramach płatności związanej z produkcją możemy otrzymać również płatność do zwierząt tj.:

► Płatność do krów;

► Płatność do bydła;

► Płatność do kóz;

► Płatność do owiec;

W Kampanii E-wniosek Plus w 2021 roku, producenci rolni prowadzący hodowlę trzody chlewnej, krów mlecznych, bydła opasowego lub hodowlę owiec, mogą skorzystać z tzw. „Płatności Dobrostanowej". Otrzymanie takiej pomocy wiąże się z spełnieniem pewnych warunków, np. zwiększenia powierzchni bytowej danego gatunku zwierzęcia o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej wymaganej powierzchni bytowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638). Płatność ta ma za zadanie zapewnić zwierzętom lepsze warunki życiowe oraz poprawić ich jakość życia.

Szanowni Producenci Rolni, jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji o płatnościach bezpośrednich zapraszamy do kontaktu z Doradcami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Kontakty można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Doradztwa Rolniczego http://www.wodr.poznan.pl/kontakt-wodr/doradcy-w-powiatach

 

 

Opracował: Szymon Matecki, Doradca PZDR nr 4 z siedzibą w Poznaniu, powiat poznański

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej. www.arimr.gov.pl

Czytany 117 razy