poznański - WODR Poznań
Głównym celem tegorocznej wystawy było przede wszystkim wsparcie i promocja coraz szerzej rozwijającej się działalności rolniczej, jaką jest produkcja i hodowla bydła mięsnego. W trakcie Regionalnej Wystawy Bydła Mięsnego zostały zaprezentowane zwierzęta ras: Limousine, belgijskiej biało-błękitnej, Charolaise, Abeerdeen Angus, Salers oraz Blonde d’Aquitaine. W ramach poszczególnych kategorii wybrano czempiony oraz wiceczempiony. Łącznie na wystawie można było zobaczyć 58 sztuk bydła wystawionych przez 10 - ciu wyróżniających się hodowców z zachodniej, centralnej i południowej Polski. Podczas dwudniowej wystawy, możliwe było także zapoznanie się wszystkich zainteresowanych osób z kompleksową ofertą naszego Ośrodka, przygotowaną w ramach Wielkopolskich Targów Rolniczych i Dni Pola. Dni…
Ostatnio zmieniany 18 czerwca 2021
Kórnickie Arboretum jest jedną z bogatszych i najstarszą w kraju kolekcją roślin drzewiastych, liczącą obecnie około 3000 roślin. Można tu obserwować gatunki naturalnie występujące w naszym kraju oraz obcego pochodzenia, jak również wyhodowane odmiany ozdobne. Co roku Arboretum jest odwiedzane przez tłumy turystów. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się magnolie, których kwitnienie przypada na przełomie kwietnia i maja. Tegoroczna aura pozwoliła na podziwianie okazałych kwiatów tych roślin od ostatnich dni kwietnia, aż do końca maja. Możemy zobaczyć tutaj około 65 gatunków i odmian magnolii, które dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się magnolie wcześnie kwitnące - jeszcze przed rozwojem liści, do drugiej zaś…
Szanowni Rolnicy, Producenci Rolni, W tegorocznej Kampanii E-wniosek Plus 2021, wnioski o płatności bezpośrednie można składać od 15 marca 2021 do 17 czerwca 2021. Wnioski należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (brak możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej), za pomocą systemu elektronicznego E-wniosek Plus, udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce płatności bezpośrednie. Płatności przysługują rolnikom posiadającym co najmniej 1 ha użytków rolnych kwalifikujących się do płatności. Producenci Rolni posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni nie więcej niż 10 ha gruntów ornych, w tegorocznej kampanii składają wnioski w wersji elektronicznej (brak możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak…
W dniu 02.02.2021r. odbyło się szkolenie pt. ,,RDH i sprzedaż bezpośrednia.” Ze względu na panującą pandemię spotkanie odbyło się w formie webinarium, które cieszyło się sporym zainteresowaniem. Podczas szkolenia Pani Dominika Jurcz omówiła podstawowe informacje dotyczące działalności związanej z rolniczym handlem detalicznym oraz sprzedażą bezpośrednią. Następnie Pani Monika Szczepaniak przedstawiła możliwość dofinansowania działalności RHD, którą oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Kolejnym etapem szkolenia była charakterystyka pozostałych możliwych form produkcji i sprzedaży żywności, w tym sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona oraz dostawy bezpośrednie. Ostatnim…
W poprzednim artykule wymieniłem przyczyny zanieczyszczeń powietrza i szkodliwy wpływ tego zanieczyszczenia na zdrowie Polaków. Teraz pozostaje następna kwestia – co możemy z tym wszystkim zrobić? Najbardziej szkodliwa jest niska emisja, więc rozwiązanie jest proste – należy zmienić sposób ogrzewania pomieszczeń na bardziej ekologiczny i ocieplić przegrody zewnętrzne, aby nie ocieplać otaczającego powietrza. Problem jest tego rodzaju, że ta zmiana kosztuje, a polskie społeczeństwo jest w swojej masie ubogie. Na pauperyzację społeczeństwa składa się szereg przyczyn; wśród głównych trzeba wymienić wysokie podatki i nadmierne koszty uzyskania dochodu. Środki pomocowe do wymiany pieców i na termomodernizację mogą pochodzić z budżetu centralnego,…
Puszcza Zielonka to miejsce doskonale znane mieszkańcom Poznania i jego okolic, a w szczególności tym z nich, którzy zamieszkują najbliższe jej otoczenie. Jednak czy znają oni legendy z Puszczą Zielonką związane? Zatem poznajmy bliżej, co w " Puszczy piszczy", lecz na początek kilka faktów. Puszcza Zielonka, to utworzony w 1993 roku, park krajobrazowy w województwie wielkopolskim. Swym zasięgiem obejmuje 6 gmin położonych w trzech powiatach. Należą tutaj gminy: Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina i Pobiedziska w ramach powiatu poznańskiego, gmina Skoki z powiatu wągrowieckiego oraz gmina Kiszkowo z powiatu gnieźnieńskiego. Powierzchnia parku wynosi 122,02 km2 (otulina 95,38 km2), z czego 80%…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2020
Z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera rocznie od 45-48 tys. Polaków, a więc sporej wielkości miasto powiatowe, a na 50 miast najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej aż 36 to miasta polskie {1}. Przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest wiele; tutaj uszeregowano od najbardziej szkodliwych: ogrzewanie przez mieszkańców (tzw. niska emisja, czyli spalanie kiepskiej jakości węgla i odpadów w piecach gospodarstw domowych), przemysł (zakłady petrochemiczne, huty metali, a także przemysł odzieżowy), transport drogowy (samochody z silnikami diesla produkowane przed 2010 r.). Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie przedstawia poniższa rycina (zdj.1) Pył zawieszony, czyli PM (w skrócie od angielskiej nazwy Particulate Matter) to…
Ostatnio zmieniany 08 grudnia 2020
Współczesna cywilizacja stwarza wiele udogodnień umożliwiających łatwiejsze życie pod warunkiem, że umiemy z nich korzystać. Poniżej przykład wyszukiwania lokalizacji pól za pomocą aplikacji geoportal i Google Maps (wyszukiwanie działek na komputerze i wygenerowanie linku do nawigacji google maps). 1. Otwieramy aplikację GEOPORTAL i klikamy na GEOPORTAL KRAJOWY. W zakładce WYSZUKIWANIA klikamy na wyszukiwanie działek. Pokaże nam się okienko do wyszukiwania działek (zdjęcie nr 1). 2. Kopiujemy numer identyfikacyjny działki z maila lub z informacji ustnej od rolnika (przy zaznaczaniu uważamy, aby nie zaznaczyć też przecinka). (zdjęcie nr 2) Uwaga: jest wiele pól, które posiadają kilka działek ewidencyjnych. Do znalezienia pola…
Ostatnio zmieniany 21 października 2020
20 października 2020

Integrowana Ochrona Roślin

Napisane przez
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzi, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin w UE. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin: 1. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczanie ich negatywnego wpływu, które powinno być osiągane m.in. przez: a) stosowanie płodozmianu, b) stosowanie właściwej agrotechniki, c) stosowanie odmian odpornych…