26 kwietnia 2011

Dolistne dokarmianie roślin

Napisane przez
Dolistne dokarmianie roślin Dolistne dokarmianie roślin umożliwia szybkie dostarczenie składników pokarmowych roślinie, szczególnie kiedy gleba jest jeszcze zamarzniętaa system korzeniowy mało wydajny. Można w tej formie dostarczać makroelementy (azot, fosfor, potas, magnez, wapń, siarkę),i mikroelementy (bor, miedź, cynk, mangan, molibden, żelazo). Makroelementy pobierane przez rośliny w dużych ilościach powinny być wnoszone głównie doglebowo. Z kolei mikroelementy pobierane w niewielkich dawkach – od kilku gramów do 2-3 kg/ha, można w dużym stopniu zaspokoić poprzez opryski dolistne. Stosowanie nawozów dolistnych powoduje wzrost plonu (przeciętnie8 – 15%) i poprawę jego jakości. Niedobór konkretnych składników występuje najczęściej w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju rośliny,…
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Urząd Gminy w Dobrzycy, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy w Pleszewie oraz Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Dobrzycy zapraszają gminy Południowej Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie: „ NASZE DZIEDZICTWO KULINARNE – SMAKI REGIONÓW POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI". Patronat medialny nad konkursem pełnią „WIEŚCI ROLNICZE" miesięcznik wydawany przez Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o. w Jarocinie. Konkurs odbędzie się 28 maja o godzinie 13:00 na terenie parku Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Zaproszenia ze szczegółami dotyczącymi konkursu z zostały wysłane do wszystkich gmin Południowej Wielkopolski. Szczegółowych informacji…
Gryka - technologia uprawy Gryka zwyczajna należy do roślin z rodziny rdestowatych. Jest rośliną jednoroczną o bardzo krótkim okresie wegetacji ( 70 – 90 dni ), o wielorakim zastosowaniu.Nasiona przerabia się na kasze i mąkę. Kwitnące rośliny są źródłem rutyny i innych związków biologicznie czynnych, ponadto są używane na pasze do bydła. Plewy i słoma swoją wartością pokarmową zbliżone są do zbóż jarych, mimo to nie wolno używać ich do skarmiania białych zwierząt, ponieważ wywołuje tzw. wysypkę gryczaną.Nasiona gryki wyróżniają się dużą zawartością bezglutenowego białka.Dzięki znacznej zawartości wielu witamin (zwłaszcza z grupy B, PP i E) i składników mineralnych (zwłaszcza…
22 marca 2011

OCHRONA ZBÓŻ

Napisane przez
OCHRONA ZBÓŻ Zwalczanie chwastów jest konieczne i niezbędne bo obniża znacznie plony przez pobieranie z gleby wody i składników pokarmowych chwasty, zacieniają też rośliny uprawne. Walkę z chwastami w zbożach ozimych należy rozpocząć jak najwcześniej wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i badań naukowych można zauważyć że niektóre chwasty na pewne herbicydy się uodporniły. Dlatego zaleca się stosować mieszaniny środków ochrony roślin, lub stosować środki herbicydowe przemiennie. Niektóre środki ochrony roślin są fabrycznymi mieszaninami. Takim środkiem składającym się z trzech substancji czynnych jest Lancet Plus125wg stosujemy go w dawce 200g + adiuwant 1litr na 1 ha zwalcza…
Ostatnio zmieniany 22 marca 2011
MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 ROKU DLA GOSPODARSTW ROLNYCH.Rok 2011 był szczególnie dla rolników z wielkopolski mało łaskawy. Już na samym początku roku potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, że wielkopolska nie dostanie żadnych środków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych". Rolnicy z wielkopolski nadal jednak liczą na przesunięcie tych środków z innych działań, jednak może okazać się to możliwe dopiero pod koniec roku 2013. Wszystko zależy od wykorzystania środków w ramach PROW 2007 – 2013 we wszystkich województwach.Od 3 stycznia 2011 roku po raz kolejny ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków na dofinansowanie dostępu do płatnych usług doradczych, działanie „Korzystanie z…
21 marca 2011

Uprawa łubinu żóltego.

Napisane przez
Uprawa łubinu żółtego na glebach lekkich.W uprawie na glebach piaszczystych, słabych V-VI klasy, łubin żółty jest spośród strączkowych rośliną bezkonkurencyjną. Łubin żółty należy do roślin uprawianych głównie na nasiona ,na zieloną masę , jako zielony nawóz na przyoranie oraz na paszę dla zwierząt. W uprawie na zieloną masę , w plonie głównym lub poplonie, wydaje wyższy plon niż saradela. W większym stopniu niż saradela wzbogaca glebę resztkami pożniwnymi w masę organiczną, NPK, Ca i w mikroelementy. Dostarczana treściwa pasza białkowa przez łubin żółty jest najbardziej skoncentrowana, zawiera 42 do 45 % białka. Śrutowane nasiona łubinu mogą zjadać wszystkie zwierzęta domowe.…
Ostatnio zmieniany 21 marca 2011
XX GMINNA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ W GOŁUCHOWIE.W dniu 17.02.2011 roku odbyła się kolejna XX Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Gołuchów oraz Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Gołuchowie.Uczestnikami olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie, łącznie 19 osób. Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 25 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej.Do finału przystąpiło 9 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na 15 pytań testowych. Z uwagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów, komisja zadała 5 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów. Po podsumowaniu tak przeprowadzonych…
Ostatnio zmieniany 23 lutego 2011
Przygotowanie ziemniaków odmian bardzo wczesnych i wczesnych do sadzenia. Uprawa ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych, zajmuje dużą powierzchnię w strukturze zasiewów w naszej gminie. Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Aby przyspieszyć zbiór ziemniaków należy je podkiełkować. Kiełkowanie rozpoczynamy w pierwszej dekadzie lutego w myśl zasady: im dłużej kiełkujesz, tym wcześniej kopiesz. Aby uzyskać wysoki i dobrej jakości plon ziemniaków trzeba 6 -8 tygodni przed sadzeniem ziemniaki wsypać do skrzynek aby kiełkowały. W skrzynkę o wymiarach 40-60cm wsypujemy 15-17kg ziemniaków. Zaprawiamy w celu ochrony ziemniaków przed chorobami i szkodnikami preparatem Prestige Forte 370 FS. Ilość środka 60ml na 100kg…
Ostatnio zmieniany 17 stycznia 2011
03 stycznia 2011

Dopłaty do materiału siewnego

Napisane przez
Dopłaty do materiału siewnego. Od 15 stycznia do 25 czerwca br. Agencja Rynku Rolnego rozpocznie kolejny nabór wniosków o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużytego w terminie od 15 lipca 2010r. do 15 czerwca 2011r. do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dopłatę może starać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o pow. nie mniejszej niż 1 ha i zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Należy pamiętać, że ma to być materiał zakupiony od podmiotu uprawnionego do jego…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2011