XI POWIATOWY KONKURS NA CIASTO DOMOWEGO WYPIEKU – ŻEGOCIN 2013 odbył się 16 marca z udziałem 160 osób. Konkurs zorganizowano pod patronatem Starosty Pleszewskiego i przy współudziale Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Urzędu Gminy w Czerminie, Domu Kultury w Żegocinie, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim, oraz Kółka Włościanekw Żegocinie. Kierownik Domu Kultury w Żegocinie powitała serdecznie wszystkie panie,a następnie zaproszonych gości: Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Posła na Sejm RP pana Piotra Walkowskiego, Sławomira Spychaja – Wójta Gminy Czermin, Mariettę Cierniak – Zastępcę Wójta Gminy Czermin, Roberta Mikołajczaka Przewodniczącego Rady Gminy oraz wielu innych znakomitych…
PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO – PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2012 ROK. Coroczne podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim za 2012 rok odbyło się w piątek 15 marca 2013 roku w Centrum Edukacyjno – Wystawowym w Marszewie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wiesława Witaszak kierownik CEW Marszew, Robert Mikołajczak zastępca kierownika Biura powiatowego ARiMR w Pleszewie, Olgierd Wajsnis przewodniczący Rady Powiatowej WIR, Anna Wilczura kierownik biura PIORIN, Donata Szymankiewicz kierownik KRUS, Iwona Pera V-ce dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Piotr Winiecki Prezes RSP Bógwidze w którym zlokalizowane jest gospodarstwo wdrożeniowe, Aneta Bielarz z „Życia Pleszewa" oraz specjaliści…
XXII GMINNA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ W GOŁUCHOWIE. W dniu 08.02.2013roku odbyła się kolejna XXII Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie.Organizatorami imprezy Był Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Doradczy w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie łącznie 19 osób. Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 25 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej. Do finału przystąpiło 10 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na 15 pytań testowych. Z uwagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów, komisja zadała 4 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów.Po podsumowaniu tak…
Ostatnio zmieniany 14 marca 2013
25 stycznia 2013

ZNACZENIE MAGNEZU DLA ROŚLIN.

Przygotowane przez
ZNACZENIE MAGNEZU DLA ROŚLIN.Objawy niedoboru magnezu pojawiają się na starszych, dolnych liściach w postaci plam. Na liściach zbóż i traw jednoliściennych, patrząc pod światło widoczne są pomiędzy żyłkami żółte drobne plamki określane jako paciorkowatość lub pasiastość liści. Na pozostałych roślinach ( dwuliściennych) uwidaczniają się na dolnych liściach żółte lub pomarańczowe plamy – tygrysowatość liści, a nerwy pozostają zielone. Brzegi i wierzchołki liści są jasne i zginają się ku górze. Rośliny mają zwiędły wygląd i słabiej wykształcają kwiaty, nasiona i owoce. Zdarza się, że objawy niedoboru magnezu błędnie rozpoznawane są przez rolników jako grzybowe choroby roślin. Niedobór magnezu powoduje:- spadek odporności…
Ostatnio zmieniany 25 stycznia 2013
19 grudnia 2012

KOLACJA WIGILIJNA W GMINIE GIZAŁKI

Przygotowane przez
Kolacja Wigilijna w Gminie Gizałki W dniu 13.12.2012 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach została zorganizowana Gminna Kolacja Wigilijna. Organizatorami były Gminne Centrum Kultury w Gizałkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich Tomice przy współudziale pozostałych KGW z terenu Gminy. W spotkaniu wzięło udział 120 osób były to głównie członkinie KGW oraz zaproszeni goście w osobach: Krzysztof Grabowski członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego, Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki, Roman Rojewski Przewodniczący Rady Gminy oraz radni powiatowi z terenu Gminy Gizałki i radni Gminy Gizałki. W spotkaniu wziął też udział proboszcz parafii Szymanowice ks. Zdzisław Pietraszewski. Zebranych powitała Dyrektor Gminnego…
17 grudnia 2012

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przygotowane przez
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła w rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność                            Życzy:        Kierownik z współpracownikami   Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim
SZKOLENIA Z ZAKRESU CROSS – COMPLIANCE W POWIECIE PLESZEWSKIM W dniach od 12 do 29 listopada 2012r. w powiecie pleszewskim, odbył się cykl szkoleń z zakresu zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami szkolenia byli rolnicy z terenu powiatu pleszewskiego. Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, niestety ilość miejsc była ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu było zaświadczenie. Każde szkolenie trwało 2 dni i obejmowało część teoretyczną i praktyczną połączoną z wizytą w gospodarstwie. Na szkolenia przyszło wielu rolników. Szkolenia były zapowiedzią obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku przepisów w ramach zasady wzajemnej zgodności Obszaru C, w którym zawiera się…
17 października 2012

KONKURS TRADYCYJNEJ KUCHNI WIELKOPOLSKIEJ

Przygotowane przez
Konkurs Tradycyjnej Kuchni WielkopolskiejDnia 12 października przedstawicielki Stowarzyszenia Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego wzięły udział w Konkursie Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, który odbył się w Świętej Górze koło Gostynia.Celem konkursu była promocja regionów poprzez ekspozycję potraw i wyrobów cukierniczych związanych z Wielkopolską. Swoje najlepsze potrawy i słodkości, prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z całego województwa. Walory smakowe i wygląd potraw oraz wyrobów cukierniczych oceniało jury w składzie: szef kuchni hoteli „Pietrak" Wojciech Gubański jako przewodniczący, prezes Slow Food Wielkopolska i znawca regionalnej tradycji kulinarnej Marek Gąsiorowski, autor przewodników kulinarnych Andrzej Kuźmiński oraz mistrz cukiernictwa z firmy Zelandia Michał Doroszkiewicz. Rywalizacja była…
Ostatnio zmieniany 18 października 2012
01 października 2012

Zmiany we WPR UE po 2013 r.

Przygotowane przez
Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej po 2013 r. Cele postawione przed Wspólną Polityką Rolną na najbliższą przyszłość to: - opłacalna produkcja żywności; - zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz klimatu; - zrównoważony rozwój terytorialny. Komisja Europejska proponuje nowy kształt Wspólnej Polityki Rolnej w opublikowanych projektach rozporządzeń, którym towarzyszy „Ocena skutków reformy WPR". Funkcjonowanie WPR do 2020 roku ma regulować pakiet siedmiu rozporządzeń w zakresie: - płatności bezpośrednich, - rozwoju obszarów wiejskich, - wspólnej organizacji rynków rolnych - oraz finansowania WPR. Dla realizacji tak istotnych wspólnotowych celów jak bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważony rozwój całej Unii Europejskiej konieczne…