Korzyści ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnegoZdrowy materiał siewny jest jednym z bardzo ważnych czynników, od których zależy wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Przyjmuje się, że obecnie uprawiane odmiany zbóż utrzymują wysoką plenność przez 4-5 lat. Po tym czasie zdecydowana większość odmian traci na plenności wskutek:-porażenia przez choroby grzybowe przenoszone z nasionami.-krzyżowań danej odmiany z innymi.- niekorzystnych warunków klimatycznych, glebowych i uprawnych.Wysiewanie materiału własnego prowadzi do wyradzania się ziarna, co skutkuje spadkiem plonu w zakresie 5-10 % rocznie a może także przekroczyć 20 %. Materiał siewny zbóż powinien charakteryzować się czystością powyżej 98 %, wysoką masą 1000 ziaren, wilgotnością poniżej 15…
SPOTKANIE SZKOLENIOWE POD HASŁEM „DZIAŁANOŚĆ AGROTURYSTYCZNA DODATKOWYM ŹRÓDŁEM DOCHODU DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH" Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Pleszewskiej byli organizatorami spotkania szkoleniowego, które odbyło się 11 marca 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie. Głównymi tematami spotkania były: Podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności agroturystycznej oraz Rozwój turystyki wiejskiej w Wielkopolsce. Wykłady na w/w tematy prowadziła Jolanta Szczepańska specjalista branżowy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W programie nie zabrakło również promocji turystyki wiejskiej w oparciu o walory turystyczne gminy Gołuchów, które przedstawiła Pani Patrycja Walerowicz - Wojtkowiak z…
Ostatnio zmieniany 17 marca 2014
  Jeszcze tylko do 14.03.2014 r. można zgłosić udział wOGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE.Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.Konkursu adresowany jest dwóch kategorii podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą.                   W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są:• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego• Państwowa Inspekcja Pracy. Rolników zainteresowanych udziałem w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i złożenie do 14 marca br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa…
Ostatnio zmieniany 05 marca 2014
28 lutego 2014

XXIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Przygotowane przez
XXIII Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie. W dniu 20.02.2014 roku odbyła się kolejna XXIII Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy ,Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Doradczy w Powiecie pleszewskim. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy oraz uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie łącznie 21 osób. Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 40 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej. Do Finału przystąpiło 9 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na 19 pytań testowych. Z wagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów dlatego komisja zadała 5 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania…
Ostatnio zmieniany 28 lutego 2014
23 lutego 2014

PROW 2014 -2020

Przygotowane przez
Bieżące informacje o nowym PROW (cz. I) Wspólna Polityka Rolna funkcjonuje już pięćdziesiąt lat a w 2014 roku minie dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej w tym czasie zmieniały się uwarunkowania zewnętrzne wobec UE, które podobnie jak wewnętrzne związane np. z procesem integracji, powodowały konieczność zmian - wprowadzania reform do WPR. Aktualna WPR ma kluczowe znaczenie już nie tylko w zapewnieniu obywatelom UE bezpieczeństwa żywnościowego ponieważ stoją przed nią nowe wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Komisja Europejska w 2011 roku przedstawiła szereg propozycji legislacyjnych związanych z reformą WPR . Ze względu na opóźnienia dotyczące wieloletniego budżetu UE na…
Ostatnio zmieniany 19 września 2014
23 lutego 2014

PROW 2014 -2020

Przygotowane przez
Bieżące informacje o nowym PROW (cz. I)  Wspólna Polityka Rolna funkcjonuje już pięćdziesiąt lat a w 2014 roku minie dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej w tym czasie zmieniały się uwarunkowania zewnętrzne wobec UE, które podobnie jak wewnętrzne związane np. z procesem integracji, powodowały konieczność zmian - wprowadzania reform do WPR. Aktualna WPR ma kluczowe znaczenie już nie tylko w zapewnieniu obywatelom UE bezpieczeństwa żywnościowego ponieważ stoją przed nią nowe wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Komisja Europejska w 2011 roku przedstawiła szereg propozycji legislacyjnych związanych z reformą WPR . Ze względu na opóźnienia dotyczące wieloletniego budżetu UE na…
Ostatnio zmieniany 23 lutego 2014
DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2014 ROKU.W dniach od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 roku można składać wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de mini mis w rolnictwie.Materiał siewny, którego dotyczy uzyskanie pomocy to zboża ozime, jare i strączkowe oraz ziemniaki zakupione i zużyte do siewu bądź sadzenia w terminie od 15 lipca 2013r do 15 czerwca 2014r.O dopłatę może ubiegać się producent rolny, który uprawia gatunki roślin objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty…
Ostatnio zmieniany 28 lutego 2014
15 stycznia 2014

UPRAWA PIETRUSZKI

Przygotowane przez
Uprawa pietruszki. Pietruszkę uprawia się na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz kompleksu żytniego bardzo dobrego. Pietruszka dobrze rośnie na glebach zasobnych w próchnicę. . Przy wyborze stanowiska pod pietruszkę należy zwrócić szczególną uwagę na nicienie: niszczyka zjadliwego i szpilecznika baldasznika. Ich obecność w glebie może spowodować całkowity spadek opłacalności tej uprawy. Pietruszka wymaga pH zbliżonego do obojętnego. Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Jeżeli nie wykonujemy analizy gleby, przeciętne dawki nawozów pod uprawę pietruszki wynoszą:* azot (N) 50-90 kg/ ha całą dawkę można zastosować przedsiewnie lub dzieląc na dwie (jedna 30-60 przedsiewnie, druga 20-30 do…
12 grudnia 2013

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przygotowane przez
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Pragniemy życzyć , Aby te dni, wypełniły szczególnie ciepłe chwile, spędzone w gronie najbliższych, a w nowym 2014 roku życzymy zdrowia oraz realizacji postanowień i zamierzeń. Kierownik oraz pracownicyZD w Pleszewie