21 marca 2011

Możliowści skorzystania ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku dla gospodarstw rolnych.

Opracowanie: Izabela Grzesiak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 ROKU DLA GOSPODARSTW ROLNYCH.
Rok 2011 był szczególnie dla rolników z wielkopolski mało łaskawy. Już na samym początku roku potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, że wielkopolska nie dostanie żadnych środków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych". Rolnicy z wielkopolski nadal jednak liczą na przesunięcie tych środków z innych działań, jednak może okazać się to możliwe dopiero pod koniec roku 2013. Wszystko zależy od wykorzystania środków w ramach PROW 2007 – 2013 we wszystkich województwach.
Od 3 stycznia 2011 roku po raz kolejny ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków na dofinansowanie dostępu do płatnych usług doradczych, działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów". Wnioski do w/w działania można składać w biurach powiatowych. Zakres kosztów , które obejmuje to działanie jest bardzo szeroki i zaliczamy tu usługi w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Wsparcie to jest dostępne dla wnioskodawcy, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są między innymi ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dofinansowanie usług przez ARiMR nie może być wyższe niż 1500 euro i dofinansować maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych.
Od 15 marca br. można jak zwykle składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych. Wnioski można składać do 16 maja br. Dopuszczalne jest też złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie czyli do 10 czerwca jednak każdy dzień opóźnienia zmniejsza rolnikowi wysokość dopłaty o 1 %. Jest to już ósmy nabór, jednak pierwszy kiedy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty nie tylko na formularzu papierowym ale również przez Internet. Zainteresowani tą formą składania wniosków rolnicy będą musieli mieć login oraz kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu muszą złożyć do biura powiatowego wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu. Nadal jednak obowiązuje tradycyjna forma czyli papierowa składania wniosków, z której większość rolników korzysta. Podobne terminy obowiązują do programów rolnośrodowiskowych. Rolnicy, którzy są zainteresowani wsparciem na działalność w szczególnych warunkach i z dbałością o ochronę i zasoby środowiska naturalnego mogą skorzystać z tej pomocy po raz pierwszy. W roku obecnym zmieniły się jednak przepisy dotyczące wsparcia przyznawania pomocy w ramach działania „Programy rolnośrodowiskowe". Wszelkich informacji na ten temat udzielają doradcy rolnośrodowiskowi.
Wnioski kontynuacyjne na zalesianie sfinansowanie z PROW 2007-2013 są przyjmowane przez ARiMR też od 15 marca. Wnioski takie należy składać też do 16 maja 2011r. Istnieje możliwość złożenia wniosku do 10 czerwca, ale wtedy należy się liczyć z obniżoną płatność o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia. Rolnicy, którzy otrzymali wsparcie na „Zalesianie gruntów rolnych" z PROW 2004 -2006 będą mogli składać wnioski od 1 czerwca do 15 lipca 2011 roku.
W obecnym roku ma również być uruchomiony nabór wniosków na działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom" jednak jego termin nie został jeszcze podany do publicznej wiadomości. Również w tym działaniu szykują się zmiany. Pomoc będzie przysługiwać wg kolejności ustalonej dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów wyboru. Od ilości punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku będzie przysługiwać pomoc. Do oceny punktowej wg projektu będzie podlegać powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznes planie. Oczywiście im większe nowo tworzone gospodarstwo tym większa ilość przyznawanych punktów. Ważnym kryterium wyboru będzie też wykształcenie lub kwalifikacje rolnicze wnioskodawcy oraz bezrobocie w powiecie. Im wyższe tym większa ilość punktów. Pomoc w pierwszej kolejności otrzymają Ci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Jest to tylko część zmian jakie szykują się w ramach tego działania. Jest ono jednak tylko w projekcie i może nadal ulegać pewnym modyfikacją. Dlatego warto zainteresowanym rolnikom śledzić wszelkie nowości, które ukazują się na stronach internetowych ARiMR i MRiRW.
www.arimr .gov.pl lub www.mrirw.gov.pl

Opracowała : Izabela Grzesiak st. doradca ds. ROW
Literatura: strona internetowa ARiMR oraz MRiRW.

Czytany 6141 razy