09 września 2010

ZD PLESZEW

Przygotowane przez

źródło: Starostwo Powiatowe Pleszew


ZESPÓŁ DORADCZY W POWIECIE PLESZEWSKIM zaprasza wszystkich zainteresowanych doradztwem do ZD z siedzibą w Marszewie oraz do ZD w gminach naszego powiatu, które mieszczą się w:

Powiatowy Zespół Doradczy w Pleszewie

Marszew 24, 63-300 Pleszew, tel. 62 7427-394

oraz:

Zespół Doradczy w Pleszewie

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel. 62 7428-348

 

Zespół Doradczy w Choczu

ul Wieczorka 6, 63-313 Chocz, tel. 62 7415-155

 

Zespół Doradczy w Czerminie

Czermin 48, 63-304 Czermin (UG), tel. 62 7417-567

 

Zespół Doradczy w Gołuchowie

ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów (UG), tel. 62 7617-692

 

Zespół Doradczy w Dobrzycy

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, tel 62 7413-013

 

Zespół Doradczy w Gizałkach

ul. Wrzesińska 10, 63-308 Gizałki, tel. 62 7411-570

 Biura czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

CHARAKTERYSTYKA POWIATU PLESZEWSKIEGO

Powiat pleszewski obejmuje Miasto i Gminę Pleszew oraz gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów. Graniczy z powiatami: jarocińskim, kaliskim, krotoszyńskim, konińskim, ostrowskim, wrzesińskim, słupeckim. Powiat położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego na Wysoczyźnie Kaliskiej, która swą nie urozmaiconą rzeźbę terenu zawdzięcza działaniu lądolodu skandynawskiego w ostatnim zlodowaceniu. Powiat Pleszewski liczy 62,8 tys. mieszkańców zamieszkałych na obszarze 712 km2. Zarówno pod względem obszaru, jak i zaludnienia zajmuje 22 miejsce wśród 31 powiatów Województwa Wielkopolskiego. Główną rzeką przepływającą przez Powiat jest rzeka Prosna, której dolina rozgranicza Wysoczyznę Leszczyńską i bardziej wyniesioną Wysoczyznę Kaliską. Inne mniejsze rzeki jak: Patoka, Ner, Ciemna, Giszka stanowią jej dopływy. Jedynie południowo-zachodnią część Powiatu przecina Lutynia, będąca lewym dopływem Warty. Na terenie powiatu wyznaczone zostały obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Określone zostały programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu z rolnictwa. Programy obowiązują do maja 2012 r. Obszary szczególnie narażone (OSN) na zanieczyszczenie związkami azotu wyznaczone przez RZGW w Poznaniu w 2008r to: obszar zlewni rzek Giszka i Ciemna – 178,2 km2, obejmujący gminy Gołuchów i Pleszew. Kolejny obszar wyznaczony przez RZGW we Wrocławiu to zlewnia rzeki Orli, w tym obszarze znajduje się gmina Dobrzyca. Lesistość Powiatu Pleszewskiego wynosi 19%, ale w północnej jego części sięga nawet 40% powierzchni użytkowej. Największy odsetek lasów znajduje się w Gminie Gizałki i Chocz. Na południowy wschód od doliny Prosny, w Kotlinie Pyzderskiej, na jałowych i wydmowych piaskach terasy środkowej występują bory sosnowe. Lasy pozostałej części Powiatu zgrupowały się głównie na południe od Taczanowa oraz wzdłuż lewego brzegu Prosny. Oprócz sosny występuje tutaj świerk, dąb, olsza, jesion, grab i inne drzewa liściaste. Ziemia powiatu pleszewskiego jest krainą zróżnicowaną przyrodniczo. Istnieją tu 4 formy ochrony przyrody: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody i obszary Natura 2000. Krajobraz uzupełniają parki dworskie z których najpiękniejsze znajdują się w Gołuchowie i Dobrzycy. Ogółem na terenie Powiatu znajdują się 73 pomniki przyrody.

Czytany 6216 razy Ostatnio zmieniany 10 września 2010

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.