22 czerwca 2012

ZASADY UPRAWY ROŚLIN STRĄCZKOWYCH.

Przygotowane przez
Zasady uprawy roślin strączkowych /Soja, łubin wąskolistny i żółty/

 

Zasady uprawy soi:

- Soja wymaga gleb żyznych, w dobrej kulturze o odczynie zbliżonym do obojętnego.

- Najlepsze stanowisko to po zbożach jarych i ozimych, po kukurydzy, burakach cukrowych, ziemniakach i trawach wieloletnich w trzecim roku po oborniku.

- Optymalny termin siewu to 25 kwietnia do 5 maja nawet do II dekady maja kiedy temperatura górnej warstwy gleby wynosi 10-15 o C.

- Głębokość siewu 3-6 cm w rozstawie rzędów15-20-45 cm , ilość wysiewu 150-200 kg/ha.

- Nasiona przed siewem trzeba zaprawić zaprawą Savox T 500 FS lub Vitavax 200 FS zapobiega to powstawaniu zgorzel siewek oraz przed ryzoktoniozą i fuzariozą.

- Do najskuteczniejszych herbicydów należą Treflan i Afalon. Bardzo skuteczną ochroną jest kombinacja Afalon+ Senkor, stosowana zaraz po siewie przed pojawieniem się pierwszych wschodów. Powschodowo na chwasty jednoliścienne można stosować Targę lub Fusilade, a na chwasty dwuliścienne Basagran. Preparaty te mogą być korzystnym uzupełnieniem Treflanu i Afalonu.

- Choroby soi, jak na razie, nie stanowią w Polsce dużego zagrożenia.

- Zagrożenie ze strony szkodników to mszyca, strąkowce i zmienniki. Poza tym na soi może żerować zwierzyna łowna we wcześniejszych fazach rozwojowych oraz myszy i nornice.

- Zbiór soi wykonuje się w fazie pełnego dojrzewania roślin przy wilgotności 12-16 % żeby zapobiec uszkodzeniu nasion. Soję zbiera się jednofazowo kombajnem.

Korzyści wynikające z uprawy soi:

- Uprawa soi nie wymaga specjalnych maszyn i urządzeń.

- Soja jest najważniejszą rośliną oleisto-białkową o światowym znaczeniu, która daje pełnowartościowe plony od 15-42 dt / ha pozwalający na uzyskanie 40-47 % białka, 17-23 % oleju,70-150 kg /ha azotu organicznego.

- Zalety powyższe czynią soję wartościowym składnikiem mieszanek paszowych dla zwierząt.

-Soja jest idealnym przedplonem dla zbóż, kukurydzy, rzepaku roślin paszowych i warzywnych. Dzięki działalności korzeni i bakterii brodawkowych soja pozostawia glebę spulchnioną, polepsza jej właściwości fizyczne i chemiczne.

-Jest nowoczesnym produktem dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego.

Zasady uprawy /łubin wąskolistny i żółty/.

-Wymagają gleb mineralnych, przepuszczalnych kl .IIIb-VI. Nie wskazane są gleby zlewne, podmokłe o dużej zawartości próchnicy.

- Głębokość siewu 3-5 cm, rozstawa rzędów 12-20 cm. Przy uprawie na zieloną masę obsadę należy zwiększyć o 15-20 % wysiew w ilości150-200 kg /ha. Najlepiej na nasiona siać łubin między 20 III a 10 IV.

- Stanowisko po zbożach, w 3 roku po oborniku i minimum 4 lata po strączkowych.

- Należy nasiona zaszczepić nitraginą łubinową, szczególnie na polach, na których nie uprawiano łubinu przez kilkanaście lat. Do zaprawiania nasion należy stosować zaprawę nasienną Vitavax 200 FS.

- Nie stosuje się nawożenia azotowego, a nawożenie potasowe i fosforowe stosować w dawkach 50-70 kg/ha P2O5 i 70-90 kg /ha K20.

- W celu ochrony przed antrachnozą, należy koniecznie przed siewem nasiona zaprawić Sarfunem 450 FS. Zwalczanie chwastów należy przeprowadzić bezpośrednio po siewie herbicydami takimi jak: Linurex lub mieszaniną Command+Linurex. Dodatkowo po wschodach można zastosować Gol-tix. Chwasty dwuliścienne zwalcza się po siewie Azotopem.

-W przypadku nierównomiernego dojrzewania można zastosować w fazie brązowienia strąków oprysk Reglone lub Roundup.

Korzyści wynikające z uprawy łubinów:

- Melioruje glebę co ułatwia jej napowietrzanie, podsiąkanie wody.

-Poprawia strukturę gleby.

- Dają dobre stanowisko pod wszystkie uprawy, zwiększając zawartość materii organicznej w glebie.

-Pobierają z gleby fosfor niedostępny dla roślin zbożowych.

-Nie wymagają nawożenia azotowego, wnosząc dodatkowo do gleby ilość azotu równoważną 130-210 kg saletry amonowej.

- Przerwany zostaje rozwój patogenów zbożowych, grzybów i nicieni.

-Wzrasta plon zbóż zasianych po łubinie.

Uwaga uprawa soi i łubinów podlega wsparciu specjalnemu - płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych / ST/

Literatura:
Internet-HR-Smolice, Broszura Rośliny strączkowe IHAR                                                Opracowała:  Anna Malinowska  ZD Pleszew

Czytany 29261 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.