20 grudnia 2021

Obniżenie dochodowości gospodarstw rolnych na terenie powiatu pleszewskiego związane z wystąpieniem ASF

Napisane przez Robert Cichy

 

Główny problem z jakim borykają się dziś rolnicy – hodowcy trzody chlewnej jest niska opłacalność produkcji w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem ASF - afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Gdy ASF jest stwierdzone w gospodarstwie hodowli świń, wszystkie świnie muszą zostać poddane ubojowi i muszą zostać podjęte surowe środki sanitarne. Wszystkie te działania prowadzą do bezpośrednich i pośrednich strat gospodarczych.

Bioasekuracja jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z wirusem, obejmuje ona szereg działań, które mają zminimalizować możliwości wprowadzenia i szarzenia się czynników zakaźnych w gospodarstwie.

Pewien niepokój wśród rolników wzbudził sms o następującej treści: „ARiMR informuje, że posiadają Państwo świnie na terenie I strefy ASF. W związku z tym są Państwo zobowiązani do sporządzenia i stosowania PLANU BIOLOGICZNEGO w sytuacji, gdy świnie sprzedawane są poza Polskę . W przygotowaniu planu nieodpłatną pomoc udzielają  DORADCY ODR W Marszewie. W przypadku zmiany strefy na II i III plan jest obowiązkowy dla każdej sprzedaży.” Informacja została rozesłana do wszystkich producentów żywca. Pomimo tego, że PIW przeprowadzał w sierpniu tego roku szkolenia na temat ASF, po ww. akcji esemesowej, rozdzwoniły się telefony do doradców odnośnie wątpliwości związanych z planem bezpieczeństwa biologicznego. Duże zainteresowanie budziła też pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń – ASF. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rolników a szczególnie hodowców świń Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 zorganizował szkolenie pod nazwą „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym – plan bezpieczeństwa biologicznego”, które odbyło się w listopadzie, w Sali Domu Kultury w Czerminie. Prezentowane były na nim następujące tematy szczegółowe:

  • Bioasekuracja w świetle najnowszych przepisów i zaleceń.

 – Andrzej Długiewicz, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie;

  • Profilaktyka zdrowotna zwierząt.

- Iwona Perońska, główny specjalista WODR Poznań;

  • Aktualne nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 pomoc w związku z ASF.

- Krzysztof Kaliński, Zastępca Kierownika BP ARiMR w Pleszewie;

  • Praktyczne aspekty wdrażania Programu azotanowego – bilansowanie azotu w gospodarstwie oraz przygotowanie planów nawozowych – Danuta Matusiak, główny specjalista WODR Poznań .

W następnym roku planujemy dalsze szkolenia o bioasekuracji w ASF, mające na celu informowanie rolników o możliwościach zapobiegania tej groźnej chorobie oraz o zmianach przepisów w tym obszarze.

 

Robert Cichy

Danuta Matusiak

PZDR nr 7

 

Czytany 106 razy Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2021