01 października 2021

Sprawdzamy stan wiedzy o rolnictwie ekologicznym wśród młodych rolników

Przygotowane przez

 

Dzisiaj w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie odbył się dobrowolny Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym dla chętnej do udziału w nim, młodzieży szkolnej.

Dyrekcja ZSCKR realizując bezpośrednio pierwszy – szkolny etap konkursu (dwuetapowego) zorganizowała go w formie stacjonarnej, we współpracy z WODR, która polegała na udziale specjalisty ds. ochrony środowiska i ekologii w Komisji konkursowej.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w ramach operacji własnej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem konkursu jest:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat systemu rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  • popularyzacja żywności jakości ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz dwóch pytań problemowych w czasie 60 minut. W teście udział wzięło szesnastu uczestników – uczniów ZSCKR zainteresowanych rolnictwem ekologicznym. Rozwiązywanie testu z użyciem komputerów przebiegło w spokojnej i miłej atmosferze, w której panowało skupienie. Pytania nie sprawiły uczestnikom większych trudności, chociaż test nie był łatwy, co może świadczyć o zadawalającym poziomie wiedzy uczniów i dobrym ich przygotowaniu przez opiekuna grupy, Pana Krzysztofa Stysia.

Spośród uczniów Komisja wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz dwa równorzędne wyróżnienia.

Laureat I miejsca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów przechodzi do etapu ogólnokrajowego.

Zarówno laureaci etapu szkolnego jak i ogólnokrajowego zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi, ponadto dla wszystkich uczestników i opiekunów przewidziane są upominki.

W dniu 26 października 2021 r. odbędzie się finał – etap ogólnokrajowy Testu. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Testu odbędzie się w wyznaczonym przez głównego organizatora terminie.

Wszystkim laureatom gratulujemy wygranej a uczestnikom wiedzy i chęci jej testowania.

Danuta Matusiak

 

Czytany 73 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.