19 kwietnia 2021

KRUS organizatorem XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci

Napisane przez Dorota Piękna - Paterczyk

25 marca 2021 roku w Placówce Terenowej KRUS w Pleszewie odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace plastyczne dzieci,  które zostały zgłoszone na XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. W 2021 roku myślą przewodnią tworzonych prac jest hasło „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a wsparcia organizacyjnego udzielają MRiRW, PIP, ARiMR oraz KOWR

Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Pankowiak – Kierownik PT KRUS Pleszew, Marek Radomski – specjalista PT KRUS Pleszew, Andrzej Zalewski – główny specjalista PIP w Poznaniu, Renata Reszel – nauczyciel plastyk ZSP nr 3 w Pleszewie i Dorota Piękna-Paterczyk – główny specjalista WODR ustaliła, że w wyniku nadesłanych od 150 uczniów prac z 10 szkół podstawowych laureatami zostali autorzy prac plastycznych z 2 grup wiekowych. Wybrano 6 prac po 3 z każdej grupy wiekowej. Prace podzielono i wybrano w I grupie wiekowej klasy 0 – III i  w II grupie wiekowej z klas od IV do VIII. Autorzy wyłonionych prac plastycznych zostali zwycięzcami etapu regionalnego. Organizowany od wielu lat konkurs  każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Tym razem główne hasło konkursu związane jest z jubileuszem KRUS. W 2021 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego świętuje 30 lat. Konkurs skierowany do uczniów wiejskich szkół podstawowych ma za zadanie promować pozytywne zachowania związane z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zgłoszone  prace konkursowe zostały wykonane zgodnie z założeniami konkursu w formie prac plastycznych w formacie A-3 w dowolnej technice. Założeniem ich było zobrazowanie przez dzieci w jaki sposób zapobiega się wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Przesłane prace bardzo dobrze wpisały się w założenia konkursowe i komisja miała nie lada orzech do zgryzienia z wyłonieniem 3 głównych prac w danych kategoriach wiekowych. Prace były niezwykle kreatywne, kolorowe opatrzone ciekawymi rymowankami związanymi z 30 leciem KRUS oraz z bezpieczeństwem, które musi być przestrzegane przy wykonywanych pracach polowych i w gospodarstwie rolnym.  Tylko pozazdrościć małym twórcom niezwykłego spojrzenia na problem bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Po burzliwych dyskusjach udało się wybrać 6 prac z Placówki Terenowej KRUS w Pleszewie.  Tak jak każdego roku spotkanie członków komisji konkursowej upłynęło w miłej atmosferze przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Czytany 509 razy