02 marca 2021

Dlaczego rok 2021 nazwano Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw?

Napisane przez Dorota Piękna - Paterczyk

 

 

Pomimo wielu cennych właściwości, jakie wnoszą do organizmu owoce i warzywa, ciągle spożywamy ich za mało. Warto zatem podkreślać pozytywną ich rolę i informować społeczeństwo, że warzywa i owoce są niezbędnymi składnikami zdrowej i zróżnicowanej diety. Wpływają pozytywnie na wzmocnienie układu odpornościowego, dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych, pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła ustanowić rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres w grudniowym wystąpieniu podkreślił ważność problemu i zwrócił uwagę na większą promocję spożywania warzyw i owoców oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia owoców i warzyw w żywieniu ludzi, w bezpieczeństwie żywnościowym oraz w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.  W związku z takim hasłem FAO zaplanowało na rok 2021 wiele różnych działań, wśród których wybrzmiewają następujące:

- podnoszenie świadomości na temat tego, jak owoce i warzywa przyczyniają się do lepszego odżywiania, różnorodności diety i poprawy zdrowia; wpływu na społeczeństwo, gospodarkę, środowisko i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju,

- prowadzenie globalnej debaty na temat różnych aspektów uprawy owoców i warzyw oraz ich wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju i innych odpowiednich światowych konwencji,

- edukacja społeczna, w jaki sposób owoce i warzywa wpływają na różne aspekty systemów żywnościowych, różnorodność żywieniową i zdrowie, gospodarkę i zrównoważenie środowiskowe zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych; oraz tworzenie przekazów komunikacyjnych opartych na dowodach,

- promowanie opartych na dowodach polityk, prawa i przepisów oraz wymiany dobrych praktyk, które wspierają i maksymalizują wkład owoców i warzyw w zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy i środki do życia na obszarach wiejskich, bezpieczeństwo żywności oraz promowanie zróżnicowanej, zrównoważonej i zdrowej diety,

- zachęcanie do zintegrowanego i całościowego podejścia do zajmowania się systemami żywnościowymi z owoców i warzyw poprzez przekrojowe polityki krajowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz celów odpowiednich globalnych konwencji i wytycznych (programy i strategie),

- promowanie inwestycji w innowacje i rozwój infrastruktury w celu promowania konsumpcji i zrównoważonej produkcji owoców i warzyw oraz w ograniczaniu ich strat i odpadów,

- wspieranie i wdrażanie polityk i programów edukacyjnych takich jak: programy dożywiania w szkołach, ogrody szkolne, ogrody miejskie i podmiejskie oraz ogrody na dachach, zdrowe miejsca pracy, umiejętność posługiwania się żywnością, społeczne programy edukacyjne dotyczące utraty i marnotrawienia żywności oraz powiązane materiały edukacyjne promujące korzyści płynące z produkcji i konsumpcji owoców i warzyw, ich wpływ na zdrowie i odżywianie oraz inne powiązane tematy z IYFV 2021,

- zwiększenie integracji edukacji żywieniowej podkreślając znaczenie owoców i warzyw, w opracowywaniu programów nauczania zgodnie z agendą 2030 i celami zrównoważonego rozwoju,

- wzmocnienie pozycji zainteresowanych stron, zwłaszcza kobiet i młodzieży, poprzez budowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie produkcji i obsługi po zbiorach, przetwarzania, przygotowania, marketingu i konsumpcji owoców i warzyw.

 

Światowa Organizacja Zdrowia i FAO zalecają aby każda dorosła osoba codziennie spożywała około 400 g owoców i warzyw. Zalecana ilość wskazana jest w celu zapobiegania takim chorobom jak: cukrzyca, rak, choroby serca i otyłość. Okazuje się, że przeciętny Europejczyk dziennie spożywa około 340 g owoców i warzyw, a przeciętny Polak jedynie 280 g. Z przeprowadzonych badań uzyskano informację, że 3/4 Polaków nie orientuje się, ile warzyw i owoców zaleca się spożywać. A jak klasyfikuje się nasz kraj na tle innych krajów UE? Pod względem produkcji warzyw i owoców znajdujemy się na 3 miejscu, pod względem spożycia warzyw klasyfikujemy się na 6 miejscu. Nie jest już tak dobrze w przypadku spożycia owoców. Tu bowiem znajdujemy się na 4 miejscu od końca. Warto zatem zalecenia dietetyków potraktować poważnie i wprowadzić do swoich jadłospisów więcej produktów warzywno-owocowych. Zasługuje to na uwagę zwłaszcza teraz - w obecnym kryzysie zdrowotnym, z którym przez pandemię COVID borykamy się na całym świecie. Promowanie zdrowej diety wzmacniającej układ odpornościowy jest obecnie wskazane.

Jedzmy zatem więcej warzyw i owoców zwłaszcza od rodzimych dostawców. Więcej krajowych warzyw i owoców na naszych stołach to również więcej korzyści dla naszego zdrowia oraz większe zyski dla naszych polskich rolników! W końcu rok 2021 został nazwany – Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw!

Przygotowano na podstawie następujących materiałów źródłowych:

„Warzywa”,

foodfakty.pl

www.e-warzywnictwo.pl

www.gov.pl

 

 

Czytany 990 razy Ostatnio zmieniany 02 marca 2021