11 grudnia 2020

Podsumowanie Doradztwa Grupowego – gmina Ostrzeszów

Napisane przez Tomasz Szymański

Na terenie gminy Ostrzeszów w 2019 r. wyłoniła się grupa rolników, u których w gospodarstwach wystąpiły potrzeby inwestycyjne w zakresie budownictwa inwentarskiego, zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, a środki finansowe uzyskiwane z działalności rolniczej w tych gospodarstwach były niewystarczające dla realizacji tych zamierzeń. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rolników zorganizowałem dla zainteresowanych tym tematem grupę doradczą, przeprowadzając w 2020 r. cykl szkoleń na temat: ,,Pomoc unijna i krajowa dla gospodarstw rolnych”. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i duże zagrożenie koronawirusem przeprowadzone szkolenia miały formę webinaryjną. Na kolejnych spotkaniach w ramach doradztwa grupowego omówiłem działania: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach, których można pozyskać dodatkowe środki finansowe na inwestycje w gospodarstwach:

1. Mające charakter premii:

- Restrukturyzacja małych gospodarstw

- Premie dla młodych rolników

2. Będące refundacją:

- Modernizacja gospodarstw rolnych.

- Nawodnienia w gospodarstwie rolnym

3. Kredyty preferencyjne z dopłatą ze środków krajowych do oprocentowania.

Udział w spotkaniach pozwolił rolnikom zapoznać się z celem, przeznaczeniem i kryteriami dostępu do wyżej wymienionych funduszy pomocowych. Została omówiona procedura naboru wniosków wraz z wymaganymi załącznikami z szczególnym zwróceniem uwagi na zasady sporządzania ,,Planu Rozwoju Gospodarstwa Rolnego ” i konieczności jego zrealizowania. Zainteresowani rolnicy zamierzają korzystać z środków na rozwój gospodarstw w ramach PROW 2014-2020, by móc utrzymać swoją pozycję rynkową i sprostać konkurencji ze strony innych rolników z kraju i pozostałych państw UE. Prace szkoleniowe w ramach Doradztwa Grupowego będą kontynuowane, a tematem przewidzianym w 2021r. jest: ,, Rachunkowość rolnicza w gospodarstwie rolnym”, który mam nadzieję będzie realizowany przynajmniej częściowo w formie tradycyjnych spotkań.

 

Czytany 458 razy Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2020