12 lutego 2021

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Napisane przez Ewa Zając

Od 1 lutego do 1 marca  producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach muszą być  identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data zakupu paliwa. Nie jest obowiązkowe umieszczanie na fakturze informacji, o numerze rejestracyjnym ciągnika rolniczego, ani kodu CN oleju napędowego

 

Wniosek o zwrot akcyzy można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub z Urzędu Gminy. Stawka dopłaty do paliwa rolniczego wynosić będzie 100 złotych do każdego 1 ha użytków rolnych (tj. 1 zł do 1 litra paliwa) oraz 30 zł do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć wydany przez biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku. O zwrot do posiadanych sztuk bydła ubiegać się można jednorazowo w danym roku.

 

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 - 30 kwietnia 2021 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytany 509 razy