ostrowski - WODR Poznań
Z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu powstają w województwie wielkopolskim Lokalne Partnerstwa ds. Wody. To inicjatywa, która ma przyczynić się do zwiększenia retencji na obszarach wiejskich poprzez współpracę i aktywizacje lokalnych podmiotów mających do czynienia z tematyką retencji wodnej. W związku z powyższym w poszczególnych powiatach w regionie, w tym w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego Nr 8 z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grabowska 93,  można kontaktować się z wyznaczonym doradcą z zagadnieniami związanymi z działalnością LPW. Wszystkich chętnych rolników w ramach działalności LPW zaprasza się na cykl spotkań szkoleniowych. Najbliższy termin szkolenia dla powiatu ostrowskiego to 28.09.2021.…
W terminie od 6 do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy w swoim gospodarstwie utrzymują trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Refundacja dotyczy wydatków poniesionych na: zakup sprzętu do wykonywania wszelkich zabiegów dezynfekcyjnych, deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych a także produktów biobójczych, środków deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, zakup mat dezynfekcyjnych, a także na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, przed dostępem zwierząt domowych. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: oświadczenie rolnika o liczbie świń utrzymywanych…
24 marca 2021

Park tlenowy

Napisane przez
Powstaje pierwszy w gminie Ostrów Wielkopolski park tlenowy. Inwestycja, której pierwszy etap właśnie dobiega końca powstaje we wsi Gorzyce Wielkie. Ideą samego parku było stworzenie miejsca do rekreacji i odpoczynku. Roślinność, którą zostanie obsadzony teren to głównie drzewa produkujące najwięcej tlenu. Swoje miejsce w tym zielonym zakątku znajdą również m.in. hosty, rozplenica japońska, lawenda wąskolistna, dereń biały, różanecznik, barwinek, tawuła japońska czy bukszpan wiecznie zielony. Dodatkowo zostaną postawione ławeczki a cały teren zostanie pięknie oświetlony. Pomysłodawcą projektu jest Grupa Odnowy Wsi z liderem Panem Markiem Kuświkiem i sołtyską Gorzyc Wielkich, Panią Marią Fórmańską.   Źródło: https://wlkp24.info/powstanie-gminny-park-tlenowy-prace-juz-trwaja/ https://iostrowwlkp.pl/news,tu-odetchniesz-pelna-piersia,4324.html
12 lutego 2021

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Napisane przez
Od 1 lutego do 1 marca  producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach muszą być  identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla producentów trzody chlewnej, którym ze względu na pandemię grozi utrata płynności finansowej. Pomoc przyznawana będzie producentom trzody chlewnej, którzy: -w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk -nie złożyli wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (Dz.U. 2015 poz. 187 z późn. zm.) „Wyrównanie dochodu” - którym nie przyznano pomocy z tytułu posiadania świń, o której mowa…
Zakończyła się realizacja zadania „Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów” realizowanego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Zadanie to zrealizowała wspólnie Gmina Sieroszewice i Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Masanów. Projekt współfinasowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach  programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w kwocie 30 000,00 zł. Grupa Odnowy Wsi przy współudziale mieszkańców oraz Sołtysa wsi Masanów wykonała wiele prac w czynie społecznym udostępniając swój sprzęt nieodpłatnie w ramach wkładu własnego. Założono oświetlenie, oczyszczono teren, założono kostkę brukową pod altanę i posadzono tuje, postawiono również dwa kosze na odpady i grill betonowy, zakupiony ze środków własnych…
04 listopada 2020

Dopłaty obszarowe w 2020 roku

Napisane przez
Od 16 października 2020r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat obszarowych. Kwoty przelewane na konta rolników stanowią 70% całości z zakresu JPO oraz 85% w pozostałych płatnościach PROW. Wypłata zaliczek ma zostać zakończona 30 listopada 2020r., a od grudnia będzie wypłacana reszta kwoty. W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat wynoszą: - jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł /ha - płatność za zazielenienie: 323,85 zł /ha - płatność związana do zwierząt: 1) bydło – 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus); 2) krowy – 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus); 3) owce…
07 sierpnia 2020

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Napisane przez
Od 3 do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach widniały identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data zakupu paliwa. Nie jest…
29 czerwca 2020

Program „Moja Woda”

Napisane przez
Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają w planie uruchomić nabór  wniosków na dotację do przydomowych instalacji, które zatrzymują wody opadowe lub roztopowe. Z tego programu będzie można uzyskać do 5 tyś. zł dotacji.  Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł się starać o refundację kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020r. Wysokość refundacji to maksymalnie 80% poniesionych wydatków. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.  Dotacją objęte będą również przewody odprowadzające wodę opadową, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające oraz elementy do…