ostrowski - WODR Poznań
24 marca 2021

Park tlenowy

Napisane przez
Powstaje pierwszy w gminie Ostrów Wielkopolski park tlenowy. Inwestycja, której pierwszy etap właśnie dobiega końca powstaje we wsi Gorzyce Wielkie. Ideą samego parku było stworzenie miejsca do rekreacji i odpoczynku. Roślinność, którą zostanie obsadzony teren to głównie drzewa produkujące najwięcej tlenu. Swoje miejsce w tym zielonym zakątku znajdą również m.in. hosty, rozplenica japońska, lawenda wąskolistna, dereń biały, różanecznik, barwinek, tawuła japońska czy bukszpan wiecznie zielony. Dodatkowo zostaną postawione ławeczki a cały teren zostanie pięknie oświetlony. Pomysłodawcą projektu jest Grupa Odnowy Wsi z liderem Panem Markiem Kuświkiem i sołtyską Gorzyc Wielkich, Panią Marią Fórmańską.   Źródło: https://wlkp24.info/powstanie-gminny-park-tlenowy-prace-juz-trwaja/ https://iostrowwlkp.pl/news,tu-odetchniesz-pelna-piersia,4324.html
12 lutego 2021

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Napisane przez
Od 1 lutego do 1 marca  producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach muszą być  identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla producentów trzody chlewnej, którym ze względu na pandemię grozi utrata płynności finansowej. Pomoc przyznawana będzie producentom trzody chlewnej, którzy: -w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk -nie złożyli wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (Dz.U. 2015 poz. 187 z późn. zm.) „Wyrównanie dochodu” - którym nie przyznano pomocy z tytułu posiadania świń, o której mowa…
Zakończyła się realizacja zadania „Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów” realizowanego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Zadanie to zrealizowała wspólnie Gmina Sieroszewice i Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Masanów. Projekt współfinasowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach  programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w kwocie 30 000,00 zł. Grupa Odnowy Wsi przy współudziale mieszkańców oraz Sołtysa wsi Masanów wykonała wiele prac w czynie społecznym udostępniając swój sprzęt nieodpłatnie w ramach wkładu własnego. Założono oświetlenie, oczyszczono teren, założono kostkę brukową pod altanę i posadzono tuje, postawiono również dwa kosze na odpady i grill betonowy, zakupiony ze środków własnych…
04 listopada 2020

Dopłaty obszarowe w 2020 roku

Napisane przez
Od 16 października 2020r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat obszarowych. Kwoty przelewane na konta rolników stanowią 70% całości z zakresu JPO oraz 85% w pozostałych płatnościach PROW. Wypłata zaliczek ma zostać zakończona 30 listopada 2020r., a od grudnia będzie wypłacana reszta kwoty. W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat wynoszą: - jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł /ha - płatność za zazielenienie: 323,85 zł /ha - płatność związana do zwierząt: 1) bydło – 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus); 2) krowy – 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus); 3) owce…
07 sierpnia 2020

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Napisane przez
Od 3 do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach widniały identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data zakupu paliwa. Nie jest…
29 czerwca 2020

Program „Moja Woda”

Napisane przez
Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają w planie uruchomić nabór  wniosków na dotację do przydomowych instalacji, które zatrzymują wody opadowe lub roztopowe. Z tego programu będzie można uzyskać do 5 tyś. zł dotacji.  Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł się starać o refundację kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020r. Wysokość refundacji to maksymalnie 80% poniesionych wydatków. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.  Dotacją objęte będą również przewody odprowadzające wodę opadową, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające oraz elementy do…
28 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa dla rolników

Napisane przez
Podczas pandemii  COVID – 19 rolnicy objęci  są taką samą pomocą jak inni przedsiębiorcy. Ustawa o COVID – 19 przewiduje: zwolnienie ze składek KRUS (II kwartał) utrzymany jest zasiłek opiekuńczy dla opiekunów zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 8  są utrzymane w mocy wszystkie orzeczenia wystawione przez KRUS  są utrzymane zasiłki  opiekuńcze rodzicom dzieci o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego  osoby z zagranicy pracujące w rolnictwie mogą zostać w Polsce do czasu zakończenia epidemii plus dodatkowy miesiąc po ogłoszeniu ustania epidemii COVID – 19  rolnicy zatrudniający pracowników w swoim gospodarstwie zwolnieni są z…
Drodzy rolnicy, w związku z nasileniem się w ostatnim czasie objawów chorobowych grypy ptaków w powiecie ostrowskim, zwracamy się do wszystkich hodowców drobiu, o bezwarunkowe przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Weterynarii w zakresie ochrony drobiu przed tą wysoce zjadliwą chorobą. Pamiętaj: - karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, bez dostępu dzikich ptaków - przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem braku możliwości kontaktu z dzikim ptactwem - odizolować od innego drobiu, kaczek i gęsi - przechowywać pasze, w tym zielonki, w zamkniętych pomieszczeniach lub pod szczelnym przykryciem, bez braku dostępu dzikiego ptactwa - unikać pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą…