ostrowski - WODR Poznań
27 stycznia 2022

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Napisane przez
Od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach muszą być  identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być…
Gmina Sośnie jest gminą wiejską, której część  terenu położona jest na obszarze rezerwatu Natura 2000. Rozwój rolnictwa ograniczają tu rozdrobnienie gospodarstw oraz słabe ziemie. Dobrym rozwiązaniem może być hodowla bydła mięsnego. Na terenie gminy jest kilku rolników posiadających krowy mamki, jednak na szczególną uwagę zasługuje Hodowla Bydła Rasy Salers. Rasa ta jest mało wymagająca zarówno w kwestii bytowej jak i żywieniowej. Stado podstawowe krów sprowadzone zostało z Francji i zarządzane jest w sposób odbiegający od większości znanych mi hodowli bydła. Latem zwierzęta utrzymywane są na pastwiskach a zimą mają dostęp do budynków inwentarskich gdzie karmione są głównie paszami objętościowymi. Taka…
W dniu 2 października odbyła się gala  XIX i XX edycji Konkursu Samorządu Województwa „Wielkopolski Rolnik Roku” za lata 2019 i 2020, połączona z wręczaniem wyróżnień. Wydarzenie to odbyło się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. W  uroczystej gali obecni byli przedstawiciele   Gminy Sieroszewice – Wójt  Anatol Piaskowski, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, a także reprezentujący gminę rolnicy: Grażyna i Paweł Leńscy ze Strzyżewa oraz Elżbieta i Stanisław Gąsiorek z Masanowa. Laureatami XIX edycji konkursu zostali Państwo Grażyna i Paweł Leńscy,  otrzymali tytuł ,,Wielkopolski Rolnik Roku’’ oraz statuetkę ,,Siewcy’’. Natomiast Państwo…
Drodzy rolnicy, już są nowe stawki płatności bezpośrednich za 2021rok. Europejski Bank Centralny 30 września 2021 r. opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności za 2021 r. Kurs tegoroczny jest wyższy od ubiegłorocznego i wynosi 4,6197. Poniżej przedstawiamy wielkości stawek za tegoroczne płatności bezpośrednie :   1.    Jednolita płatność obszarowa 487,62 zł/ha 2.    Płatność za zazielenienie 327,26 zł/ha 3.    Płatność dla młodego rolnika 308,59 zł/ha 4.    Płatność dodatkowa 184,54 zł/ha 5.    Płatność do bydła 336,73 zł/szt. 6.    Płatność do krów 426,51 zł/szt. 7.    Płatność do owiec 114,47 zł/szt. 8.    Płatność do kóz 51,56 zł/szt. 9.    Płatność do roślin strączkowych…
Z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu powstają w województwie wielkopolskim Lokalne Partnerstwa ds. Wody. To inicjatywa, która ma przyczynić się do zwiększenia retencji na obszarach wiejskich poprzez współpracę i aktywizacje lokalnych podmiotów mających do czynienia z tematyką retencji wodnej. W związku z powyższym w poszczególnych powiatach w regionie, w tym w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego Nr 8 z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grabowska 93,  można kontaktować się z wyznaczonym doradcą z zagadnieniami związanymi z działalnością LPW. Wszystkich chętnych rolników w ramach działalności LPW zaprasza się na cykl spotkań szkoleniowych. Najbliższy termin szkolenia dla powiatu ostrowskiego to 28.09.2021.…
W terminie od 6 do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy w swoim gospodarstwie utrzymują trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Refundacja dotyczy wydatków poniesionych na: zakup sprzętu do wykonywania wszelkich zabiegów dezynfekcyjnych, deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych a także produktów biobójczych, środków deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, zakup mat dezynfekcyjnych, a także na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, przed dostępem zwierząt domowych. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: oświadczenie rolnika o liczbie świń utrzymywanych…
24 marca 2021

Park tlenowy

Napisane przez
Powstaje pierwszy w gminie Ostrów Wielkopolski park tlenowy. Inwestycja, której pierwszy etap właśnie dobiega końca powstaje we wsi Gorzyce Wielkie. Ideą samego parku było stworzenie miejsca do rekreacji i odpoczynku. Roślinność, którą zostanie obsadzony teren to głównie drzewa produkujące najwięcej tlenu. Swoje miejsce w tym zielonym zakątku znajdą również m.in. hosty, rozplenica japońska, lawenda wąskolistna, dereń biały, różanecznik, barwinek, tawuła japońska czy bukszpan wiecznie zielony. Dodatkowo zostaną postawione ławeczki a cały teren zostanie pięknie oświetlony. Pomysłodawcą projektu jest Grupa Odnowy Wsi z liderem Panem Markiem Kuświkiem i sołtyską Gorzyc Wielkich, Panią Marią Fórmańską.   Źródło: https://wlkp24.info/powstanie-gminny-park-tlenowy-prace-juz-trwaja/ https://iostrowwlkp.pl/news,tu-odetchniesz-pelna-piersia,4324.html
12 lutego 2021

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Napisane przez
Od 1 lutego do 1 marca  producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach muszą być  identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla producentów trzody chlewnej, którym ze względu na pandemię grozi utrata płynności finansowej. Pomoc przyznawana będzie producentom trzody chlewnej, którzy: -w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk -nie złożyli wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (Dz.U. 2015 poz. 187 z późn. zm.) „Wyrównanie dochodu” - którym nie przyznano pomocy z tytułu posiadania świń, o której mowa…