03 grudnia 2021

Podsumowanie doradztwa grupowego w gminie Ryczywół

Napisane przez Krystian Karnicki

W 2021 roku zostało kontynuowane działanie Doradztwa Grupowego na terenie Gminy Ryczywół . Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 2012 roku jako Lokalna Grupa Dyskusyjna i było prowadzone w kolejnych latach z wyłączeniem roku 2019. W 2021 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem zostały zaplanowane 4 spotkania po 1 w każdym kwartale . Tematem wiodącym w działalności grupy jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej.

Pierwsze spotkanie w ramach Doradztwa Grupowego odbyło się 19 marca br. jako szkolenie internetowe. Na nim zostały przedstawione i omówione podstawowe choroby występujące w uprawach rolniczych ( zbożach, rzepaku i kukurydzy). Prezentacja zawierała podstawowe informacje zdjęcia jak i opisy chorób i ich zwalczania. Kolejne szkolenie, również w postaci webinarium odbyło się 22 czerwca. Został zaprezentowany temat ,,Szkodników roślin uprawnych”. Przedstawione i omówione zostały podstawowe szkodniki jakie występują w zbożach, rzepaku i kukurydzy. Zaprezentowano biologię szkodników, skutki żerowania. Omówiono ich rozpoznawanie i zwalczanie. Członkowie grupy dyskusyjnej uczestniczyli w międzyczasie w dniu 9 czerwca w pokazie z działania N-testera określającego w okresie wegetacji zapotrzebowanie roślin na azot. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 24 sierpnia. Na spotkaniu została przedstawiona zasada działania skanera glebowego i ze względu na trwające na terenie Gminy Ryczywół kontrole ARiMR zostały omówione wymagane dokumenty jakie powinny znajdować się w gospodarstwie podczas kontroli ARiMR. Dodatkowo w dniu 25 sierpnia uczestnicy grupy dyskusyjnej wzięli udział w pokazie terenowym działania skanera glebowego. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 16 listopada. Na tym szkoleniu zostały omówione i przedstawione najczęściej występujące chwasty w uprawach rolniczych. Zaprezentowano ich biologię, progi szkodliwości i warunki jakie należy spełnić, aby wykonać prawidłowo zabieg chemiczny. Dodatkowo poruszony został temat ,,Zielonego ładu w rolnictwie”.

Wzajemna wymiana informacji, spostrzeżeń i problemów między doradcą, a rolnikiem to najlepszy poligon dla wprowadzania praktycznych rozwiązań, które z jednej strony pozwalają członkom DG w optymalny sposób wdrożyć nowe wymagania w ich gospodarstwach, a z drugiej zdobyte przez doradcę doświadczenie ułatwia mu wprowadzanie metod i sposobów udzielania pomocy i porad innym.

Czytany 72 razy Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2021