obornicki - WODR Poznań
W 2020 roku zostało wznowione działanie Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół. w bieżącym roku zgodnie z ustalonym harmonogramem zostały zaplanowane 4 spotkania po 1 w każdym kwartale. Tematem wiodącym w jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie doradztwa grupowego odbyło się 11 marca br., a jego tematem było, ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zostały szczegółowo przedstawione zasady jakie rolnik musi przestrzegać i spełnić w swoim gospodarstwie oraz omówiony program do sporządzania planu azotowego. w ramach zajęć praktycznych został sporządzony plan azotanowy dla przykładowego gospodarstwa oraz wykonane rejestry działań…
16 grudnia 2020

KGW w powiecie obornickim

Przygotowane przez
Wieś przez lata zmienia się. Kiedyś postrzegana jako ciężka praca na roli, teraz nowoczesna, pełna innowacyjnych rozwiązań. Ludzie podążając za zmianami, też zmieniali swój punkt widzenia. Kiedyś uciekali do miast, pracując w fabrykach, mieszkając w blokach, małych mieszkaniach. Obecnie chętnie budowane są domy jednorodzinne na obszarach wiejskich.   Kobiety w początkowo ukierunkowały swoje działania na przetrwanie. Podejmowały działania dostosowawcze, które opierały się na minimalizacji potrzeb i aspiracji oraz na wymuszonym wycofaniu się z niektórych rejonów życia społecznego. Na pierwszym planie była walka o przetrwanie, jak też poszukiwanie innych, pozarolniczych źródeł utrzymania. Zmieniały położenie i pozycję kobiety w rodzinie oraz waloryzowały i…
Podczas spotkań z Grupą Dyskusyjną analizowaliśmy obowiązujące przepisy prawa w rolnictwie. Każdy rok niesie za sobą zmiany w przepisach prawa. Wynika to z szeregu uwarunkowań, na które wpływa min. polityka państw unii, zmiany klimatyczne, potrzeby zgłaszane przez beneficjentów. W 2020 ARiMR zaplanowała nabór wniosków na szereg działań w ramach PROW 2014-2020. Będą to już ostatnie nabory w ramach aktualnej perspektywy finansowej, ponieważ środki muszą być wydatkowane do końca 2023 roku a wnioski o płatność złożone do 31 sierpnia 2023 roku. Rolnicy często zastanawiają się nad zasadami wsparcia w przyszłości i zwracają z pytaniami do doradców na temat kolejnej perspektywy finansowej. Obecnie trwają prace nad założeniami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Podobnie…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2020
13 października 2020

ASF w powiecie obornickim

Napisane przez
W mediach społecznościowych pojawiła się pierwsza wzmianka o stwierdzonym pierwszym przypadku ASF u dzika (dn. 28.09.2020 r.), którego znaleziono w miejscowości Kowanówko. Rzeczywiście, jak się później okazało, dnia 18.09.2020 r. wysłano do laboratorium próbki w celu potwierdzenia wystąpienia ASF u padłej jednostki. Następnego dnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, na podstawie którego jego część stanowiła obszar skażony. Dnia 06.10.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Rożnowie przeprowadzili dla producentów trzody chlewnej spotkanie informacyjne na temat ASF, w trakcie którego okazało się ,że decyzją Komisji Europejskiej powiat obornicki zostaje objęty również ochronną…
Ostatnio zmieniany 13 października 2020
Roślina jest organizmem żywym, samożywnym, który przy udziale energii pozyskiwanej w procesie fotosyntezy (w niektórych przypadkach chemosyntezy) syntetyzuje z prostych składników mineralnych i wody na cukry, tłuszcze i białka, tj. złożone substancje organiczne. Rośliny są produktywne, tzn. intensywnie gromadzą energię pod postacią substancji organicznej (intensywność tego czynnika wyraża się w jednostce g/cm2/godz) oraz produkcyjne, tj. wytwarzają biomasę (wyrażane jednostką masy g, kg, t), która jest, co najważniejsze z punktu gospodarczego, użyteczna – a cecha ta nazywana jest plennością (przedstawiana w jednostkach g/roślinę, g/m2 lub t/ha). Komponentem użytecznym mogą być części roślin w postaci plonu głównego, np. nasiona, kwiaty, korzenie, bulwy, jak również plonu ubocznego, np. słoma zbóż, liście buraka…
Ostatnio zmieniany 04 października 2020
Zmiany klimatu powodują duże starty w gospodarstwach rolnych. Rolnicy muszą szukać nowych rozwiązań, by były konkurencyjne na rynku polskim oraz europejskim, a także przynosiły dochody. Prócz zakupu ziemi, to nowoczesne maszyny stają się głównym kierunkiem inwestycyjnym. W gospodarstwach obserwujemy coraz wyższym stopnień elektronizacji i automatyzacji. Rolnictwo precyzyjne zyskuję na popularności, i dlatego rolnicy wprowadzają cyfrowe udoskonalenia. Nowe technologie wykorzystywane są do uprawy roślin rolniczych oraz w produkcji zwierzęcej. Do nowoczesnych rozwiązań należy zaliczyć drony. Głównym ich zadaniem to lustracja pola, przekazują informację nt. kondycji oraz jakości roślin. Dzięki takim informacją, decyzje są trafniejsze np. przy nawożeniu czy wykorzystaniu środków ochrony roślin. Maszyny pracujące na cyfrowych…
Podczas modernizacji rynku w Ryczywole w celu nawiązania do legendy powstania nazwy miejscowości, postanowiono postawić posąg woła. Jedna z legend głosi, że podczas orki rolnik wyorał obraz Matki Boskiej, wtedy woły zaprzęgnięte do pługa zatrzymały się, uklękły i zaczęły ryczeć. Obecnie ryczywolski rynek ozdabia posąg woła, w dodatku kiedy się do niego podejdzie blisko to ryczy.
Ostatnio zmieniany 24 września 2019
Dbając o prawidłową żyzność i strukturę gleby należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawione resztki pożniwne po uprawie głównej. Podstawowa zasada uprawy roli brzmi: ,,Zabiegów uprawowych powinno się stosować tak dużo jak jest to konieczne, aby stworzyć roślinie korzystne warunki wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało jak jest to możliwe”. Ta zasada obowiązuje również w przypadku sposobów zagospodarowania resztek pożniwnych. Zazwyczaj resztki pożniwne stanowi pozostawiona na polu słoma, ale także korzenie, opadłe liście, łuszczyny i inne drobne części roślin uprawnych. Ilość pozostawionej masy zależy od rośliny uprawnej i jest bardzo zróżnicowana. Przyjmuje się że rośliny zbożowe pozostawiają 3– 5 ton suchej masy resztek, kukurydza na kiszonkę…
Ostatnio zmieniany 24 września 2019
Wspólne inicjatywy łączą, czego świadkiem byliśmy podczas spotkania „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”, które odbyło się 21.02.2019 r. w Parkowie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyły następujące instytucje działające na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu reprezentowana przez zastępcę dyrektora Sławomira Bilińskiego oraz przedstawiciela Biura Wsparcia Inwestycyjnego Piotra Radel ; Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez dyrektora Wiesławę Nowak, kierownika PZDR nr 4 z siedzibą w Poznaniu Jarosława Cieślę, koordynatora powiatu obornickiego Ninę Bartol oraz doradcę Krystiana Karnickiego; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez kierownika oddziału Agnieszkę Żmudzką i zajmującą się nadzorem fitosanitarnym i nasiennym Monikę Musiał; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez kierownika…
Ostatnio zmieniany 11 marca 2019