obornicki - WODR Poznań
Podczas spotkań z analizowaliśmy obowiązujące przepisy prawa w rolnictwie. Każdy rok niesie za sobą zmiany w przepisach prawa. Wynika to z szeregu uwarunkowań, na które wpływa min. polityka państw unii, zmiany klimatyczne, potrzeby zgłaszane przez beneficjentów. w 2020 ARiMR zaplanowała nabór wniosków na szereg działań w ramach PROW 2014-2020. Rolnicy często zastanawiają się nad zasadami wsparcia w przyszłości i zwracają z pytaniami do doradców na temat kolejnej perspektywy finansowej. Obecnie trwają prace nad założeniami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Podobnie jak w PROW 2014-2020 w celach ogólnych wskazane zostały takie obszary jak ochrona środowiska, klimatu czy też wspieranie inteligentnego środowiska ukierunkowanego na bezpieczeństwo żywności, czyli celu będącego rozwinięciem wskazanych w PROW 2014-2020 innowacji w rolnictwie.…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2021
W 2021 roku zostało kontynuowane działanie Doradztwa Grupowego na terenie Gminy Ryczywół . Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 2012 roku jako Lokalna Grupa Dyskusyjna i było prowadzone w kolejnych latach z wyłączeniem roku 2019. W 2021 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem zostały zaplanowane 4 spotkania po 1 w każdym kwartale . Tematem wiodącym w działalności grupy jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie w ramach Doradztwa Grupowego odbyło się 19 marca br. jako szkolenie internetowe. Na nim zostały przedstawione i omówione podstawowe choroby występujące w uprawach rolniczych ( zbożach, rzepaku i kukurydzy). Prezentacja zawierała podstawowe informacje zdjęcia jak i opisy chorób i ich zwalczania. Kolejne szkolenie, również w postaci webinarium…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2021
Kit pszczeli to najstarszy lek Słowiańszczyzny, zwanej inaczej propolisem. Jest lepką, kleistą substancją koloru zielankowatego, żółtego, brązowego, rzadziej czerwonego. Ma swoisty zapach wosku. W ciepłe dni jest miękki, kleisty, a w zimie twardy i przy krojeniu kruszy się. Pszczoły sporządzają go z żywic i soków roślinnych podobnych do żywic. W skład kitu pszczelego wchodzą: smoły, olejki eteryczne i substancję aromatyczne oraz inne, mające duże znaczenia dla przemiany materii człowieka i niezbędne dla zachowania zdrowia i ochrony przed awitaminozą i przed brakiem określonych aminokwasów, niezasyconych kwasów tłuszczowych. Dochodzą do tego substancje antybiotyczne i wyodrębniony w ostatnich latach: hormon wzrostowy. Kit zawiera…
22 lipca 2021

Ludzie z pasją, miejsca z pasją

Przygotowane przez
W dniu 15.07.2021 roku odbył się wyjazd studyjny na temat: „Rolniczy Handel Detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę”, zorganizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wyjazd był  finansowany ze środków pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odwiedziliśmy dwa gospodarstwa w województwie lubuskim. W miejscowości Swarzynice Państwo Waszkowiak sprzedają produkty mięsne. Mięso pochodzi z ich gospodarstwa, korzystają wyłącznie z pasz pochodzących z ich pól . Przy wyrobach pracuje tylko rodzina, wykorzystują tylko naturalne składniki i przyprawy, co gwarantuje niepowtarzalny smak i aromat. Sklep czynny jest dwa dni w tygodniu – piątek i sobotę. Wyroby są zawsze…
W 2020 roku zostało wznowione działanie Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół. w bieżącym roku zgodnie z ustalonym harmonogramem zostały zaplanowane 4 spotkania po 1 w każdym kwartale. Tematem wiodącym w jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie doradztwa grupowego odbyło się 11 marca br., a jego tematem było, ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zostały szczegółowo przedstawione zasady jakie rolnik musi przestrzegać i spełnić w swoim gospodarstwie oraz omówiony program do sporządzania planu azotowego. w ramach zajęć praktycznych został sporządzony plan azotanowy dla przykładowego gospodarstwa oraz wykonane rejestry działań…
16 grudnia 2020

KGW w powiecie obornickim

Przygotowane przez
Wieś przez lata zmienia się. Kiedyś postrzegana jako ciężka praca na roli, teraz nowoczesna, pełna innowacyjnych rozwiązań. Ludzie podążając za zmianami, też zmieniali swój punkt widzenia. Kiedyś uciekali do miast, pracując w fabrykach, mieszkając w blokach, małych mieszkaniach. Obecnie chętnie budowane są domy jednorodzinne na obszarach wiejskich.   Kobiety w początkowo ukierunkowały swoje działania na przetrwanie. Podejmowały działania dostosowawcze, które opierały się na minimalizacji potrzeb i aspiracji oraz na wymuszonym wycofaniu się z niektórych rejonów życia społecznego. Na pierwszym planie była walka o przetrwanie, jak też poszukiwanie innych, pozarolniczych źródeł utrzymania. Zmieniały położenie i pozycję kobiety w rodzinie oraz waloryzowały i…
Podczas spotkań z Grupą Dyskusyjną analizowaliśmy obowiązujące przepisy prawa w rolnictwie. Każdy rok niesie za sobą zmiany w przepisach prawa. Wynika to z szeregu uwarunkowań, na które wpływa min. polityka państw unii, zmiany klimatyczne, potrzeby zgłaszane przez beneficjentów. W 2020 ARiMR zaplanowała nabór wniosków na szereg działań w ramach PROW 2014-2020. Będą to już ostatnie nabory w ramach aktualnej perspektywy finansowej, ponieważ środki muszą być wydatkowane do końca 2023 roku a wnioski o płatność złożone do 31 sierpnia 2023 roku. Rolnicy często zastanawiają się nad zasadami wsparcia w przyszłości i zwracają z pytaniami do doradców na temat kolejnej perspektywy finansowej. Obecnie trwają prace nad założeniami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Podobnie…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2020
13 października 2020

ASF w powiecie obornickim

Napisane przez
W mediach społecznościowych pojawiła się pierwsza wzmianka o stwierdzonym pierwszym przypadku ASF u dzika (dn. 28.09.2020 r.), którego znaleziono w miejscowości Kowanówko. Rzeczywiście, jak się później okazało, dnia 18.09.2020 r. wysłano do laboratorium próbki w celu potwierdzenia wystąpienia ASF u padłej jednostki. Następnego dnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, na podstawie którego jego część stanowiła obszar skażony. Dnia 06.10.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Rożnowie przeprowadzili dla producentów trzody chlewnej spotkanie informacyjne na temat ASF, w trakcie którego okazało się ,że decyzją Komisji Europejskiej powiat obornicki zostaje objęty również ochronną…
Ostatnio zmieniany 13 października 2020
Roślina jest organizmem żywym, samożywnym, który przy udziale energii pozyskiwanej w procesie fotosyntezy (w niektórych przypadkach chemosyntezy) syntetyzuje z prostych składników mineralnych i wody na cukry, tłuszcze i białka, tj. złożone substancje organiczne. Rośliny są produktywne, tzn. intensywnie gromadzą energię pod postacią substancji organicznej (intensywność tego czynnika wyraża się w jednostce g/cm2/godz) oraz produkcyjne, tj. wytwarzają biomasę (wyrażane jednostką masy g, kg, t), która jest, co najważniejsze z punktu gospodarczego, użyteczna – a cecha ta nazywana jest plennością (przedstawiana w jednostkach g/roślinę, g/m2 lub t/ha). Komponentem użytecznym mogą być części roślin w postaci plonu głównego, np. nasiona, kwiaty, korzenie, bulwy, jak również plonu ubocznego, np. słoma zbóż, liście buraka…
Ostatnio zmieniany 04 października 2020