12 kwietnia 2021

Finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach naborów PROW 2014-2020 w 2021 r. – obecne nabory

Przygotowane przez

Obecnie trwają dwa nabory  w ramach PROW 2014-2020 na poniższe działania.

Wnioski można składać w ARiMR do 29 maja 2021 roku.

 Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników:

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach: 80% i 20 %. Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Poddziałanie: 6.3  Restrukturyzacja małych gospodarstw

Premia w wysokości 60 tys. zł płatna w II ratach: 80% i 20%. Premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, polegającej na przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz udziale w szkoleniach, korzystaniu z usług doradczych, udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa, która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

 

źródło:www.arimr.gov.pl

Czytany 399 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.