nowotomyski - WODR Poznań
Obecnie trwają dwa nabory  w ramach PROW 2014-2020 na poniższe działania. Wnioski można składać w ARiMR do 29 maja 2021 roku.  Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników: Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach: 80% i 20 %. Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Premia…
Aktualne nabory wniosków realizowane przez ARIMR w ramach PROW 2014-2020 wspomagające finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych: Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 15 października do 31 grudnia Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór od 26 października do 24 listopada 2020 r. Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - nabór 30 października do 3 grudnia 2020 r. Źródło: strona ARiMR
Ostatnio zmieniany 16 października 2020
UWAGA ROLNICY ! Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 2 z siedzibą w Sielinku organizuje w dniach 12-13 marca 2020 r. w Sielinku szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roslin sprzętem naziemnym w zakresie podstawowym dla osób po raz pierwszy przystępujących do szkolenia. Szkolenie jest 2-dniowe. Zapisy telefonicznie 723 678 049.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ​Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku serdecznie zaprasza na konferencję „Nowości w zakresie integrowanej ochrony roślin w uprawach polowych”, która odbędzie się 27 lutego (czwartek) 2020 roku o godz. 9.45 w sali w Sielinku przy ul. Parkowej 2. PROGRAM KONFERENCJI 9.30 – 9.45 Rejestracja uczestników 9.45 – 10.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie uczestników przez dyrekcję Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i organizatorów 10.00 – 10.30 Problem uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin i jak temu zapobiegać – dr Joanna Zamojska, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 10.30 – 11.15 Dobór herbicydów do zwalczania chwastów oraz jak poprawić skuteczność herbicydów w warunkach suszy – inż. Adam Paradowski, specjalista od stosowania herbicydów 11.15 – 11.45 Wpływ nawożenia potasem, magnezem i siarką na plonowanie roślin uprawnych…
Ostatnio zmieniany 20 lutego 2020
10 grudnia 2019

ASF - realne zagrożenie

Napisane przez
W dniu 06.12.2019 r. w Sielinku odbyło się szkolenie dla rolników którego tematem przewodnim  była bioasekuracja w gospodarstwie oraz aktualna sytuacja występowania ASF w powiecie nowotomyskim. W spotkaniu uczestniczyli głównie rolnicy z gminy Opalenica , ale byli również hodowcy trzody chlewnej z gmin sąsiednich-razem blisko 90 osób. Sprawa jest o tyle poważna ,że część  powiatu nowotomyskiego – a mianowicie gmina Zbąszyń leży w żółtej strefie - obszar ochronny. Rolnicy zdają sobie sprawę że przestrzeganie zasad bioasekuracji w najbliższym czasie może zadecydować o przyszłości ich gospodarstw. Właściwe zabezpieczenie hodowli przed wtargnięciem wirusa z zewnątrz może uchronić ich zwierzęta przez wybiciem -…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku organizuje w dniach 11-12 grudnia 2019 roku szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin ( kurs II dniowy dla osób nie posiadających uprawnień). Rozpoczęcie w dniu 11.12.2019r. o godz. 9.00 w Ośrodku Szkoleniowym w Sielinku. Prosimy o wcześniejszą rejestrację uczestników pod nr. tel. 723 678 049    
07 października 2019

Dzień Kukurydzy w Sielinku

Napisane przez
W dniu 4 października 2019 r. na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku, zgodnie z wieloletnią tradycją odbył się Dzień Kukurydzy. Tematyka szkolenia obejmowała najważniejsze zagadnienia, jakimi zainteresowani są rolnicy uprawiający popularną w Polsce roślinę.  Wszystkich zgromadzonych na polu przywitał Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Pan Maciej Szłykowicz. Następnie Roman Szulc – specjalista d/s integrowanej ochrony roślin przedstawił technologię uprawy w roku 2019 na podstawie przygotowanej karty technologicznej. Zwrócił przy tym uwagę na niekorzystne warunki atmosferyczne w bieżącym roku, które nie sprzyjały uprawie nie tylko kukurydzy, ale i pozostałych roślin uprawnych. Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciel firm nasiennych, których…
Ostatnio zmieniany 08 października 2019
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku zaprasza na: Dzień Kukurydzy który odbędzie się w piątek 04.10.2019 r. o godz. 10.00, ​na terenie pól demonstracyjnych WODR w Sielinku. Program spotkania: Otwarcie – godz. 10.00. Informacja o zastosowanej technologii uprawy w Sielinku. Wystąpienia przedstawicieli firm nasiennych biorących udział w kolekcji odmian w Sielinku (łącznie 31 odmian kukurydzy): FarmSaat AG, HR Danko, EURALIS nasiona, IGP Polska, KWS Polska, PIONEER, Saatbau Polska, SAATEN UNION Polska. Wystąpienia przedstawicieli firm agrotechnicznych. Informacja o Poddziałaniu 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie” (nabór wniosków od 25 września do 22 listopada 2019 r.). Zastosowanie dronów w rolnictwie. Pokaz zbioru kukurydzy z jednoczesną wagową oceną plonowania i wilgotności ziarna. Zakończenie spotkania – grochówka – godz. 13.30.
Ostatnio zmieniany 27 września 2019
W Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku na polach demonstracyjnych dnia 04.07.2019 r. odbył się „Przedżniwny przegląd kolekcji odmian zbóż i rzepaku ozimego oraz soi i grochu”. Na imprezie polowej zebrali się licznie rolnicy z okolic Sielinka, doradcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przedstawiciele firm z branży hodowli roślin, których odmiany roślin były wyeksponowane w kolekcji odmian na polach oraz przedstawiciele okolicznych firm, które zajmują się zaopatrzeniem w środki produkcji rolnej. Powitania uczestników oraz otwarcia Dnia Pola dokonał Damian Tomikowski – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku. Później wystąpił Zdzisław Kruk – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, który przekazał wszystkim zebranym informacje o możliwościach i wymogach uzyskania przez…

Galeria

Ostatnio zmieniany 11 lipca 2019