Nowości z Międzychodu - WODR Poznań
28 grudnia 2018

Susza w gminie Międzychód w 2018 roku

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Susza w gminie Międzychód   spowodowała bardzo duże straty  w gospodarstwach rolnych.  Wnioski suszowe złożyło 256 rolników co stanowi około 2/3 gospodarstw rolnych. Straty były duże szczególnie w zbożach jarych na słabszych glebach na wielu plantacjach szczególnie przy opóźnionym wiosennym terminie siewu i wynosiły od 70 – 90 %.   Część rolników złożyło wnioski  już po zbiorze zbóż co skutkowało brakiem szacowania plantacji  przez komisję suszową. A wielu rolników nie złożyła wniosków suszowych mimo że mieli starty spowodowane suszą. Tłumaczyli to że nikt ich nie powiadomił o klęsce suszy.
28 grudnia 2018

Zanieczyszczenie powietrza także w gminie

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Uchwała antysmogowa od maja 2018roku. Nie będzie można palić miałem , węglem brunatnym czy flotokoncentratem. Kotły kasy 3 i 4 trzeba wymienić do końca 2027 roku, natomiast bez klasowe kotły wymienić  trzeba do 2024r roku. Kominki itp. wymieniamy do 1stycznia 2026 roku. Niska emisja – emisja szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i  domowych pieców grzewczych. Najbardziej odczuwalną konsekwencją jest pogarszający się stan zdrowia ludzi (choroby układu oddechowego, nerwowego, krążenia; zapalenie spojówek, reakcje alergiczne a nawet nowotwory). Niska emisja szkodzi na środowisko choć by przez kwaśne deszcze, dziurę ozonową, globalne ocieplenie, nieprzewidziane anomalia pogodowe, jak również negatywnie…
W roku 2018 wdrożono całkowicie nową aplikację do obsługi elektronicznej wypełniania i składanie wniosków o płatności bezpośrednie tzw. eWniosek. Wyłączono także, poza nielicznymi wyjątkami, możliwość składania wniosków w wersji papierowej.  Możliwość uniknięcia formy elektronicznej mieli jedynie mali rolnicy o powierzchni upraw poniżej 10ha gruntów ornych, którzy mogli skorzystać z formularza oświadczenia o braku zmian w stosunku do kampanii 2017 roku. Wielu beneficjentów taką opcję wykorzystało. Pozostali musieli ubiegać się o płatności za pomocą Aplikacji eWniosek. Jak dziś wiemy , szczególnie na początku, nastręczała ona wiele problemów tak w obsłudze jak i samym działaniu tego narzędzia. Stopniowo jednak eliminowano błędy programu,…
27 grudnia 2018

Objazd w Luboszu

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Jak co roku we wsi Lubosz został zorganizowany objazd pól . Rolnicy licznie się zgromadzili na rowerowym rajdzie. Susza dająca się we znaki była już dość widoczna i nie napawała gospodarzy  optymizmem . Mówiono już o zagrożeniach suszą w skali kraju. Wnioski suszowe już zaczęły wpływać do urzędów gmin. Komisje klęskowe musiały się nie źle uwijać, bo żniwa za pasem. A zbiory były naprawdę małe . Choć kłosy nie wyglądały źle to jednak były puste lub ziarniak był tak mały ,że aż strach.  Rolnicy zastanawiają się jak utrzymają zwierzęta do następnych zbiorów. Brak paszy do skarmiania, zakup jej jest drogi.…
27 grudnia 2018

Szkolenie PROW - rolnictwo ekologicyne w gminie Międzychód

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Szkolenie w gminie Międzychód   W dniu 09.03.2018 w Międzychodzie odbyło się szkolenie specjalistyczne „ zasady i wymogi działania : Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020”. Wykład przeprowadziła Elżbieta Dryjańska główna specjalistka ds. EOŚ  z WODR Poznań. Na szkolenie zaproszono rolników którzy uczestniczą w programie ekologicznym oraz rolników zainteresowanych ekologią. Głównym tematem szkolenia było omówienie Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykład przeprowadzony przez Panią Elżbietę Dryjańską wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy.
27 grudnia 2018

Szkolenie w gminie Międzychód

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W dniu 14.12.2018 w Międzychodzie odbyło się szkolenie specjalistyczne : „ Działania PROW 2014-2020 dla gospodarstw rolnych” Na szkoleniu  przedstawiono  trzy tematy: Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020. Finasowanie inwestycji w ramach krajowej pomocy. Kredytowanie rolnictwa ze środków UE.   Wykład na temat „Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020” przeprowadził Piotr Konieczny – główny specjalista ds. ekonomii z WODR  Poznań. Temat „Finasowanie inwestycji w ramach krajowej pomocy” przeprowadził Paweł Konieczny – specjalizujący się w ekonomice WODR Poznań, PZDR w Międzychodzie. Temat „Kredytowanie rolnictwa ze środków UE” przeprowadził Władysław Wieczorek – doradca PZDR w Międzychodzie. Na szkolenie…
24 grudnia 2018

Szkolenia chemizacyjne w powiecie międzychodzkim

Opracowanie: Paweł Konieczny
W 2018 roku odbywały się szkolenia chemizacyjne uzupełniające dla rolników powiatu międzychodzkiego. Uprawnienie jakie daje szkolnie jest ważne przez 5 lat. Jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ dokumenty te są przedmiotem kontroli instytucji rolniczych a w szczególności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Wszelkiego rodzaju braki i uchybienia są sankcjonowane finansową karą. W 2019 roku planuje się organizację takiego szkolenia, wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem powiatowym w Międzychodzie.
19 grudnia 2018

Szkolena jesienne w gminie Międzychód

Opracowanie: Paweł Konieczny
Jesienią 2018 roku w gmienie Międzychód odbyły się szkolenia z zakresu ekonomiki gospodarstw rolnych. W szkolniach uczestniczyli rolnicy gminy i powatu międzychodzkiego. Od wielu lat ekonomika w gospodarstwach rolnych jest bardzo istotnym elementwm przy zarządzniu gopsodarstwem rolnym. Wszelkigo rodzaju decyzje ekonomiczne podejmowane w gospodarstwie mają dalekidące konsekwencje w sytuacji finsowej gospdoarstwa. Przy prawidłoym zarządzniu strefą ekonomii w gospodarstwie można zoptymalizować koszty i zmaksymalizować dochód. Rolnicy już bardzo często poświaęcają tej tematyce bardzo dużo czasu i chętnie pogłębiają swoją wiedzę na ten temat.
11 września 2018

Architektura polskiej wsi

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Jednym z elementów krajobrazu wsi jest jej  architektura, która jest ważnym elementem mówiącym o dziejach danej miejscowości i tworzy żywą historię. Uwidacznia działalność człowieka i natury. Obecna wieś jest zróżnicowana pod względem architektonicznym, są w nie przysłowiowe „ perełki” i „problemy” architektoniczne, które nie mają nic wspólnego z dorobkiem poprzednich stuleci regionu. Tradycyjne budownictwo ludowe na polskiej wsi to przede wszystkim budynki (chałupy, stodoły, chlewy) i ogrodzenia tworzące zagrody wiejskie- wznoszone z drewna, cegły i kamieni. To ze sprawnych rąk cieśli i murarzy powstawały „cudeńka”. Dach wielkopolski to dach wyłącznie w kolorze czerwonym lub szarym ( nie niebieski i nie…