Nowości z Międzychodu - WODR Poznań
19 grudnia 2016

Szkolenie w gminie Międzychód

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W dniu 29.11.2016 w Międzychodzie odbyło się szkolenie specjalistyczne:„ Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne PROW 2014-2020” Wykład przeprowadził Paweł Konieczny z WODR Poznań ZD Międzychód. Wykładowca stwierdza, że zakres nowego PROW jest podobny do znanego już PROW 2007-2013 ale została zmieniona nieco jego konstrukcja jest teraz mniej działań ale pojawiła się możliwość skorzystania równolegle z różnych „ poddziałań”. Przewidziano 25 form wsparcia a w tym kontynuacja pomocy z poprzednich lat. Wszystkie formy pomocy zostały omówione oraz warunki ich udzielania z naciskiem na zainteresowane działania obecnych na szkoleniu rolników. Na koniec rolnikom przedstawiono harmonogram…
12 grudnia 2016

Spotkanie z właścicielami gospodarstw agroturystycznych

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W bieżącym roku tradycyjnie odbył się przegląd kilku gospodarstw agroturystycznych: „Dom na wzgórzu” Jest to typowe gospodarstwo rolne, które dysponuje 3 pokojami i 8 miejscami noclegowymi. Specjalna oferta dla osób  z dolegliwościami sercowymi - dieta niskotłuszczowa. „Dom pod lasem” Gospodarstwo rybackie ze stawami hodowlanymi ( 6 ha ). Gospodarz oferuje 2 pokoje z 6 miejscami noclegowymi.  „Dom na Przedlesiu” Właściciele dysponują 3 pokojami z 8 miejscami noclegowymi. Goście mile widziani przez cały rok. „Leśny dom pod pawiem” Do dyspozycji gości są 4 apartamenty z 20 miejscami noclegowymi z aneksami kuchennymi. Na posesji znajduje się wiata biesiadna z grillami. Można tu…
12 grudnia 2016

Przez innowacyjność do profesjonalizacji

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Są dwie alternatywne metody produkcji ziemniaka: - rozproszone, niskonakładowe, produkcja małoobszarowa; na własne potrzeby – dotyczy mniejszych gospodarstw; - skoncentrowane, wielkoobszarowe, specjalistyczne oparte na wysokim stopniu mechanizacji i technologii jako ważny surowiec w przetwórstwie spożywczym i przemysłowym.   Czynnikami okresu wegetacji są: - kształt, plon i jakość  bulw ziemniaka, - czynniki agrotechniczne: przygotowanie sadzeniaków, obsada, dokarmianie dolistnie, nawadnianie, ochrona plantacji, przygotowanie zbioru, - czynniki atmosferyczne - odmiany: odporne na agrofagi, - środowisko glebowe. Wszystkie te czynniki wpływają na jakość i plon ale najwięcej zależy od, w której znajduje się ochrona przed chorobami i szkodnikami, które mogą zdziesiątkować plantację nie stosując…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
17 sierpnia 2016

Szkolenie terenowe Międzychód

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Wiosną 2016 w gminie Międzychód odbyło się szkolnie z zakresu integrowanej ochrony roślin. Spotkanie odbyło się w miejscowości Gorzyń w gospodarstwie Państwa Najdek. Szkolenie przeprowadził Pan Andrzej Obst – główny specjalista WODR Poznań. Po części teoretycznej szkolnie kontynuowano na plantacjach. Omówiono główne problemy w uprawie jęczmienia, pszenżyta, rzepaku, pszenicy. Wykładowca omówił specyfikę obecnego roku -  warunki dla rozwoju roślin, przybliżył metody walki z szkodnikami i chorobami. Uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniu zadając liczne pytania. Po szkoleniu dzięki gościnności Państwa Najdek odbył się poczęstunek w siedzibie gospodarstwa. Uczestnicy wyrazili chęć kontynuacji tradycji corocznego wyjazdowego szkolenia.
Ostatnio zmieniany 17 sierpnia 2016
17 sierpnia 2016

Spotkanie powiatowych instytucji rolniczych - problem ASF

Opracowanie: Paweł Konieczny
W dniu 16 sierpnia 2016r. w Starostwie Powiatowym Międzychód odbyło się spotkanie powiatowych instytucji rolniczych oraz hodowców w celu oceny sytuacji i ewentualnych działań w sprawie afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie zorganizowane zostało przez Powiatową Izbę Rolniczą w Międzychodzie w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii. Na spotkaniu omówiony został problem szybko szerzącej się zakaźnej choroby wirusowej. Przez uczestników spotkanie zostały zaproponowane możliwe działania, które mogłyby pomóc w opanowaniu zagrożenia. Wszystkie propozycje zostaną przekazane Wojewódzkiemu lekarzowi Weterynarii. Dodatkowe informacje na temat afrykańskiego pomoru świń: http://www.wetgiw.gov.pl/asf  
Ostatnio zmieniany 17 sierpnia 2016
17 sierpnia 2016

WPR na lata 2014 – 2020 szkolenie Kwilcz

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W Kwilczu odbyły się wykłady specjalistów nt. „WPR na lata 2014-2020–wsparcie finansowe dla działań prośrodowiskowych” oraz „Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i UE przez gospodarstwa rolne - PROW 2014-2020”. Wykłady przeprowadzili Wioletta Kmiećkowiak i Paweł Konieczny. WPR uwzględnia równoczesną realizację celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Wymiar ekonomiczny przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez osiągnięcie większej produkcji oraz dostosowanie gospodarstw do standardów UE. Natomiast w ujęcie środowiskowym uwzględnia zrównoważony system szczególnie w zakresie umiarkowanego eksploatowania zasobów naturalnych, poprawę bioróżnorodności i ekosystemów oraz ochronę gleb przed degradacją.
17 sierpnia 2016

Dopłaty bezpośrednie - szkolenia

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Wiosną bieżącego roku odbyły się wykłady dotyczące zasad wypełniania wniosków dopłat bezpośrednich w Jabłonowie-gmina Sieraków i Rozbitku gmina-Kwilcz. Mimo, ze istotne zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego pojawiły się w roku 2015 to i tak rolnicy chętnie korzystają z wykładów na ten temat.
17 sierpnia 2016

Dni Pola 2016 Lubosz

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Tradycją już jest od lat, że rolnicy z Lubosza i okolic spotykają się na objeździe pól. Mają okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Niejednokrotnie taka wymiana doświadczeń jest dużo lepsza niż suche wiadomości. Rolnik najlepiej jak zobaczy skutki swojej pracy, czy innych na własne oczy może się skonsultować z kolegami co na danej ziemni się spisuje, jakie środki działają a co nie jest wskazane na nasze ziemie. Każda odmiana zboża, rzepaku , zimniaków czy innych roślin uprawnych ma swoje wymagania. Można było na bieżąco się konsultować, które środki działają, a które nie koniecznie nadają się do stosowania. Rowerami objechano okoliczne pola…
Ostatnio zmieniany 17 sierpnia 2016
01 maja 2016

Międzynarodowe Targi Tulipanów

Opracowanie: Paweł Konieczny