międzychodzki - WODR Poznań
29 grudnia 2016

Szkolenie Grobia

Napisane przez
We wrześniu 2016 roku odbyło się szkolenie we wsi Grobia. Wykład specjalisty przeprowadził Paweł Konieczny  z tematyki kredytów preferencyjnych w nowej odsłonie. Następnie wykłady przeprowadził Marek Kęsy z wybranych aspektów ochrony roślin. Na końcu spotkania odbyła się lokalna grupa dyskusyjna o działalności Związków Kółek i Organizacji Rolniczych.
W 2016 roku w gminie Chrzypsko Wielkie zrealizowano spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z zakresu Integrowanej Ochrony Roślin. Odbyły się cztery spotkania, których organizatorem był Pan Henryk Piechowiak. Uczestnikami wszystkich spotkań byli rolnicy z terenu gminy. Spotkania obejmowały bardzo szeroką dyskusję na temat ochrony roślin, oraz poruszona została kwestia techniki stosowania środków, metodyki, celowość oraz częstotliwość zabiegów. Charakter spotkań oferował bardzo dużą swobodę, każdy uczestnik mógł wyrazić własne zdanie bez skrępowania. Właśnie ta cecha szczególnie wyróżnia się jako metoda doradcza, ponieważ daję możliwość swobodniej dyskusji i wymiany zdań. W bardzo szerokim zakresie omówiono wymagania integrowanej ochrony roślin w kontekście obowiązku jej…
19 grudnia 2016

Szkolenie w Ryżynie

Napisane przez
Wiosną 2016 roku we wsi Ryżyn, gmina Chrzypsko Wielkie obyło się szkolenie z następujących tematów: Prowadzenie rachunkowości rolnej w kontekście korzystania z funduszy PROW; Nowe zasady PROW 2014-2020; Nowe zasady płatności bezpośrednich – zazielenienie. Na szkolnie przybył Pan Paweł Banach – kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa Międzychód – przedstawił rolnikom w sposób bardzo szczegółowy zmiany w systemie płatności bezpośrednich i odpowiedział na wszystkie pytania jakie padły z sali. Rolnicy głównie pytali o stawki płatności oraz o wszelkie ograniczenia i obniżenia.
19 grudnia 2016

Koniec roku 2016

Napisane przez
Kolejny rok za nami. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia nastrajają nas do zadumy i podsumowania minionego okresu. Trudny czas dla rolników, pogoda nie dopisała choć klęski nie było, trudno było zebrać tegoroczne plony. Aura była zmienna wręcz zaskakująca.  W naszym powiecie zakończyły się spotkania szkoleniowe na ten rok zobaczymy co przyniesie nowy, co nowego w przepisach. ARiMR zakończyła wypłatę zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r. i rozpoczyna realizację płatności końcowych. Od 17 października Agencja wypłaca również dopłaty ONW oraz rolnośrodowiskowe. Od 1 grudnia wypłacane są  płatności końcowe za 2016 rok. W naszym powiecie jak zapewnia kierownik ARiMR Międzychód…
19 grudnia 2016

Szkolenie w gminie Sieraków

Napisane przez
W sezonie szkoleń w 2016 roku w gminie Sieraków odbyło się szklenie z żywienia bydła opasowego i mlecznego, oraz perspektyw i zagrożeń na rynku mleka. Szkolnie przeprowadził Pan Zbigniew Kwiatkowski główny specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na szkolenie zostali zaproszeni rolnicy specjalizujący się w danej produkcji. Szkolenie zakończyło się wymianą doświadczeń miedzy rolnikami oraz wykładowcą.
Wiosną roku 2016 w Gminie Sieraków odbyło się szkolenie z Integrowanej Ochrony Roślin przeprowadzone  przez Pana Andrzej Obsta - głównego specjalisty Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Rolnicy bardzo chętnie uczestniczą w takich spotkaniach, ponieważ jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Producenci rolni na takich spotkaniach bardzo mocno zgłębiają swoja wiedzę w tematyce ochrony roślin.
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2016
Na przestrzeni ostatnich 4 lat w gminie Międzychód polny zbóż, rzepaku i kukurydzy były bardzo zróżnicowane. Najgorszym rokiem był 2015 gdzie średni plon zbóż wyniósł 33,70 dt. z ha, ale dla rzepaku ozimego był to najlepszy rok średnio zebrano 34 dt. z ha. Główną przyczyną była susza późną wiosną gdzie nie poradziły sobie zboża jare. Ciekawy jest rok bieżący i trudno poszukać jednoznacznej przyczyny niskiego plonowania pszenżyta ozimego  i rzepaku ozimego. Dla pszenżyta jest to najniższy plon w ostatnich 4 latach, natomiast dla rzepaku choć nie jest to najniższy polon w ostatnim 4-leciu, to  wielu rolników uzyskało niższe plony około…
19 grudnia 2016

Konferencja w Gminie Międzychód

Przygotowane przez
Dnia 5 grudnia 2016 w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się konferencja dla rolników powiatu Międzychodzkiego zorganizowana przez Zespół Doradczy WODR Międzychód. Tematem konferencji było: „Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym”. Spotkanie prowadzili wykładowcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Poruszona została tematyka rachunkowości rolnej w gospodarstwach, finansów pozyskiwanych z PROW-2014-2020, efektywnego zarządzania. Omówione zostały także problemy i tematy bieżące takie jak np. zmiany w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w systemie ARiMR. Konferencja głównie była adresowana dla „młodych rolników”, którzy skorzystali z premii finansowej, ponieważ była możliwość uzyskania po szkoleniu zaświadczenia wymaganego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako realizacja elementu biznesplanu.
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2016
W dniu 06.12.2016 w Międzychodzie odbyło się szkolenie  „Kredyty preferencyjne jako źródło finansowania inwestycji”. Wykład przeprowadził Władysław Wieczorek doradca z WODR Poznań ZD Międzychód. Na szkolenie zaproszono rolników zainteresowanych kredytami inwestycyjnymi. Omówiono linie kredytowe preferencyjne inwestycyjne na które rolnicy mogą składać wnioski w  wyznaczonych  bankach. Możliwość kredytowania otrzymały następujące banki: Bank BGŻ Paribas S.A.  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. SGB Bank S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Pekao S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy. Raiffeisen Bank Polska S.A. Rolnikom przedstawiono też możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego SGB Agro w miejscowym Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego  w Sierakowie Oddział w Międzychodzie. W/w kredyt przeznaczony jest dla podmiotów…