międzychodzki - WODR Poznań
15 września 2017

Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Napisane przez
Konkurs odbywał się do ubiegłego roku polegał na wyłonieniu najlepszego produktu  żywnościowego oraz na najlepszą potrawę regionalną. Celem konkursu było poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, możliwość wykorzystania tych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa. Produkty, które mogą być  przeznaczone do bezpośredniego spożycia, lub sporządzenia potraw oraz muszą być związane z określonym obszarem geograficznym. Charakteryzować się cechami, często  wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych - wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji oraz znane w okolicy.
03 sierpnia 2017

Krajobrazy rolnicze

Napisane przez
Krajobraz rolniczy występuje na terenie całego kraju. Wieś to oprócz zabudowań pola uprawne, łąki, sady to tzw. użytki rolne, na których występują: drzewa, krzewy, cieki wodne, miedze. Elementy te nie tylko upiększają nasz krajobraz ale mają duże znaczenie ponieważ: chronią rośliny uprawne przed wiatrem, ograniczają erozje wietrzną wodną gleb, ograniczają przemieszczanie się nawozów do wód gruntowych, dają schronienie ptakom i owadom -naturalnym wrogom szkodników, ograniczają parowanie i odpływ wody w czasie suszy. Zadrzewienia śródpolne są również do powierzchni objętej zazielenieniem ( EFA ).
03 sierpnia 2017

Szkolenia dla rolników

Napisane przez
Tradycyjnie w miesiącach zimowo-wiosennych odbyły się wykłady specjalisty na temat: ”Nowe zasady sprzedaży żywności wyprodukowanej przez rolnika” oraz „Sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych - sprzedaż bezpośrednia” – autorstwa Gabrieli Borowiak. Wykłady cieszyły się zainteresowaniem, ponieważ zmieniły się warunki sprzedaży. Następnie odbył się cykl wykładów nt.: „Płatności bezpośrednie 2017” oraz „Wybrane zagadnienia z PROW”
20 kwietnia 2017

Międzynarodowe Targi Tulipanów

Przygotowane przez
 
Ostatnio zmieniany 20 kwietnia 2017
W lutym 2017 roku w powiecie Międzychodzkim odbyło się spotkanie z cyklu "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej gminy Międzychód. Gościliśmy w naszym powiecie przedstawicieli ze wszystkich najważniejszych instytucji rolniczych. Rolnicy bardzo pozytywnie przyjeli pomysł tego typu spotkiań.
W 2016 roku na terenie gminy Chrzypsko Wielkie odbył się pokaz: „Dobór odmian rzepaku ozimego do potrzeb integrowanej ochrony” Pokaz został zorganizowany wraz z objazdem pól dnia 10 czerwca 2016 roku. Podczas masowej formy jaką jest objazd pól zlustrowano pola z rzepakiem. Udział brali rolnicy z gminy Chrzypsko Wielkie.  Spotkanie zorganizował i przeprowadził Henryk Piechowiak – doradca ZD Międzychód.
29 grudnia 2016

Szkolenie Chrzypsko Małe

Napisane przez
Ostatnim szkoleniem w gminie Chrzypsko Wielkie było spotkanie w Chrzypsku Małym dnia 7 grudnia 2016 roku. Wykład specjalisty oraz wykład przeprowadził Henryk Piechowiak – doradca gminny. Tematy jakie zostały omówione: Integrowana ochrona roślin – metody ograniczenia patogenów (chorób, szkodników, chwastów) w roślinach uprawnych. Uprawa kukurydzy na kiszonkę i na ziarno. Podczas szkolenia rolnicy wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wywiązała się dyskusja w szczególności na temat integrowanej ochrony roślin w zbożach i rzepaku.
29 grudnia 2016

Szkolenia w gminie Sieraków

Napisane przez
Największym zainteresowanie rolników na gminie Sieraków cieszyły  się tematy związane z: Płatnościami Bezpośrednimi Działaniami PROW Integrowaną Ochroną Jest to tematyka bardzo szeroka i trudna. Rolnicy bardzo chętnie uczestniczą t tego typu spotkaniach  i aktywnie dyskutują, wymieniają się doświadczeniami i refleksjami. Przy planowaniu  tematów szkoleń na 2017 rok wyżej wymieniona tematyka została w bardzo szerokim zakresie ujęta.