międzychodzki - WODR Poznań
11 grudnia 2017

Wapnujmy gleby

Napisane przez
Gleby kwaśne i bardzo kwaśne posiadają słaby potencjał plonowania. Rośliny uprawiane na takich gruntach mają ograniczony wzrost i rozwój, gdyż istnieje gorsza przyswajalność składników pokarmowych, a to stwarza większe prawdopodobieństwo narażenia roślin na choroby i agresję szkodników, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonowania niekiedy o kilkadziesiąt procent. Niskie ph gleby uaktywnia glin i metale ciężkie, powoduje niekorzystne zmiany biologiczne gleby, wpływa na degradację gleby, co powoduje ograniczone zaopatrzenie roślin w wodę i przyspiesza wymywanie składników pokarmowych. Niedobór wapnia to ewidentne straty w plonie i znacznie obniżony  wynik ekonomiczny, to także niekorzystny wpływ na środowisko. Żeby dokonać poprawnego nawożenia roślin…
Tradycyjnie  na  przełomie maja i czerwca w gminie Międzychód odbywa się szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin.  W roku  2017 szkolenie zorganizowano  we wsi Głażewo gmina Międzychód.  Szkolenie przeprowadził Pan Andrzej Obst - główny specjalista WODR Poznań oraz Pan Henryk  Piechowiak  - specjalizujący się  w Integrowana ochronie roślin  PZDR Międzychód.  Część teoretyczna szkolenia przeprowadzona została w świetlicy wiejskiej.  Następnie szkolenie kontynuowano na plantacjach roślinnych rolników. Pan Andrzej Obst wykorzystując swoją wiedze na przykładach omówił choroby grzybowe  i szkodniki w poszczególnych uprawach. Wykładowca omówił ewentualne błędy technologiczne oraz sposób integrowanej ochrony roślin na lustrowanych uprawach. Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w…
W gminie Międzychód w 2017 roku zorganizowano trzy wyjazdy  studyjne: 1. XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, XXI    Międzynarodowe Targi Ferma Świń i drobiu 2. Targi  Sielinko 3. Bednary Agro Show Targi Ferma cieszą  szczególnie hodowców  bydła i trzody chlewnej. Jest to impreza mająca szczególny charakter która  skupia wielu wybitnych specjalistów branży hodowlanej oraz firm obsługujących rolników.  Rolnicy poza dyskusją indywidualną z przedstawicielami poszczególnych firm często też korzystają  z wykładów specjalistycznych, które odbywają się podczas targów. Realizowany jest też temat /wykład/ "Nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej". Targami w Sielinku interesują się producenci zboża i rzepaku ozimego. Szczególnie interesują ich  wykłady o…
Ostatnio zmieniany 06 kwietnia 2018
11 grudnia 2017

Integrowana ochrona roślin

Napisane przez
Stosowanie zasad Integrowanej Ochrony Roślin obowiązuje w Polsce i innych krajach UE od 1 stycznia 2014 roku i dotyczy wszystkich profesjonalnych użytkowników stosujących środki ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin ma na celu ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt w wyniku prowadzenia produkcji roślinnej. Integrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Stosowanie środków chemicznych w ochronie roślin należy ograniczyć do niezbędnego minimum. W pierwszej kolejności należy zapobiegać i ograniczać występowanie…
Bieżący rok był dobrym jeżeli  chodzi  o plonowanie zbóż w gminie Międzychód. W większości  były to plony większe w stosunku do ubiegłego roku 2016. Z analizy wynika, że zdecydowanie plon pszenżyta poprawił się  w stosunku do 2016 r.  ale był to specyficzny  rok jeżeli chodzi o plonowanie pszenżyta. Plony żyta , owsa oraz mieszanki były by większe gdyby przebieg  aury  był korzystniejszy. Ciągłe opady deszczu spowodowały opóźnienia w zbiorze  i wiele plantacji mocno wyległo oraz przerosło chwastami.  Jakość zebranych zbóż w wielu przypadkach była słaba /porośnięte oraz spleśniałe ziarno/.  Około  60 ha zboża  nie zebrano /podtopienia/. Natomiast plon rzepaku jest…
Powiat Międzychodzki położony jest na zachodzie województwa Wielkopolskiego przy rzece Warcie. Swoim zasięgiem obejmuje cztery gminy: Międzychód, Sieraków, Kwicz i Chrzypsko Wielkie. Na terenie Powiatu Międzychodzkiego działa Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie siedmiu pracowników. Siedziba ZD mieści się w największej gminie, a zarazem mieście powiatowym – Międzychodzie. W biurze powiatowym pracuje trzech pracowników: Pan Damian Tomikowski – kierownik ZD, Władysław Wieczorek – doradca gminny i Paweł Konieczny – starszy doradca ds. ekonomiki. Pozostałe biura mieszczą się w poszczególnych gminach: Sieraków, Marek Kęsy – doradca gminny; Kwilcz, Elżbieta Rymarska – doradca gminny i Barbara…
16 listopada 2017

Walory roślin strączkowych

Przygotowane przez
Systematyczny wzrost uprawy roślin strączkowych w gminie Chrzypsko Wielkie pozwala na rodzimą produkcję dobrego białka roślinnego, które wykorzystuje się w żywieniu zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej ale także w przyrządzaniu dobrych potraw dla ludzi. Rodzime białko jest dużo tańsze i dlatego powinniśmy go poszukiwać głównie w rodzimych odmianach. W roku 2017 w gminie Chrzypsko Wielkie obsiane było roślinami strączkowymi 133ha, w tym łubinem 105 ha, grochem 20ha i soją 8 ha. W uprawie grochów dominowały odmiany: Milwa, Hubal, Batuta, Muza, w uprawie łubinów: Zeus, Sonet i Regent a w uprawie soi Violetta i Annushka. Udział roślin strączkowych w strukturze zasiewów to…
Ostatnio zmieniany 06 kwietnia 2018
05 października 2017

Kwiaty dzieciństwa

Napisane przez
Wiejskie ogrody z dzieciństwa stanowiły wizytówkę domu i gospodarzy, były miejscem wypoczynku, zbiorowiskiem różnych barw, zapachów i brzęczenia pszczół. Rośliny sadzone były najczęściej w rzędach, kępach lub klombach. W ogródkach rosły najczęściej rośliny jednoroczne, cebulkowe – rzadziej byliny  oraz drzewa owocowe. Począwszy od wiosny do późnej jesieni kwitły kolejno: szafirki, narcyzy, tulipany, irysy, niezapominajki, piwonie, ostróżki, kosmosy, floksy, aksamitki, cynie, naparstnice, dalie, lilie, liliowce, łubiny, malwy, groszek pachnący, mieczyki, rudbekie, słoneczniczek, słonecznik,  róże, maruna, nasturcje, szarłat, złocienie, lwie paszcze, astry. Tradycyjne wiejskie ogródki znikają z krajobrazu wsi na rzecz minimalizacji czyli zaniedbany trawnik i iglaki. Zwłaszcza gospodarstwa agroturystyczne powinny powrócić…
Ostatnio zmieniany 05 października 2017
15 września 2017

Dni Pola w Luboszu

Napisane przez
Zgodnie z wieloletnią  tradycją w ostatnią niedzielę czerwca tj. 25 odbył się rowerowy objazd pól w sołectwie Lubosz. Choć aura nie zbyt dopisała, to i tak na starcie pojawiło się wielu rolników, aby tradycji stało się zadość. Najpierw zostali zaproszeni na wykłady z udziałem policji – BHP w rolnictwie. Przy współpracy z komendą Powiatową Policji w Międzychodzie odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników zrzeszonych w Kółku Rolniczym w Luboszu. To szkolenie miało na celu uwrażliwienie dorosłych na zagrożenia zdrowia i życia przy pracy w trakcie żniw. Zwiększenie natężenia prac  polowych z udziałem nieletnich oraz zmęczenie są częstą przyczyną wypadków w…
Ostatnio zmieniany 15 września 2017