28 grudnia 2018

Estetyka zagrody wiejskiej – nowoczesność i tradycja

Napisane przez Barbara Wróblewska

Dawniej zagroda wiejska składała się z kilku oddzielnych budynków umieszczonych na podwórzu w kształcie kwadratu lub prostokąta. W centralnym miejscu stała chata najpierw drewniana a później murowa często z podcieniem. Przed każdym domem najczęściej od strony drogi usytułowany był ogródek. W jego wnętrzu rosły kwiaty jedno, dwu i wieloletnie. Oprócz domów w obejściu znajdowały się: stodoła przeznaczona do gromadzenia siana i zboża oraz budynki przeznaczone dla zwierząt gospodarskich. Były to: obora dla krów, chlew dla trzody chlewnej. W każdym obejściu musiała być studnia ze specjalną konstrukcją do czerpania wody. W każdej dawnej zagrodzie musiało rosnąć choćby jedno stare drzewo, najczęściej lipa, które chroniło domostwo przed nieszczęściami.

Czytany 1193 razy