Jak co roku Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie organizuje spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku odbyło się ono 12 grudnia. Przed spotkaniem organizuje się zbiórkę odzieży przeznaczonej dla osób potrzebujących takiej formy wsparcia. Dbając o zachowanie tradycyjnych form obchodów Świąt Bożego Narodzenia Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie stara się, by nasze dziedzictwo kulinarne przetrwało. Tematem spotkania był pokaz kulinarny połączony z degustacją tradycyjnych potraw wigilijnych i tych związanych z nadchodzącym karnawałem. Zainteresowanie jest zawsze duże i dlatego członkinie koła starają się, by przygotowane menu wszystkim smakowało. Nie tylko jedzenie, ale też własnoręczne przygotowanie stroików świątecznych jest celem tego spotkania.…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
Tematem przewodnim lokalnej grupy dyskusyjnej była produkcja ziemniaka i wymiana doświadczeń. W ciągu roku odbyły się 4 spotkania  LGD, na których skupialiśmy się na integrowanej ochronie ziemniaka omawiając także niekonwencjonalne, biologiczne metody po to, by eliminować pozostałości środków ochrony roślin w produkcie wprowadzanym na rynek. Prowadzony był monitoring zarazy ziemniaczanej i omawiane działanie zastosowanych środków do zwalczania zarazy ziemniaczanej. Kilkuletnie obserwacje związane z zastosowaniem systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w ochronie roślin skutkuje tym, że pomimo iż produkcja w tym terenie nie jest znacząca, zainteresowanie było zadowalające. Obserwacje prowadzone były na odmianach: Lilly, Jelly, Bellarosa i Vineta. Ta ostatnia w  uprawie…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
Dnia 10 grudnia 2018 roku w restauracji "Rydzynianka" w Rydzynie odbyło się spotkanie dotyczące rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Tematem wiodącym spotkania było przybliżenie formy i zasad dobrowolnego zrzeszania się KGW, tryb ich zakładania, jak również to, jaką pomoc finansową w postaci dotacji z tego tytułu można otrzymać. Gośćmi spotkania byli: przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz doradca gminnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa zasady ich tworzenia. Zgodnie z zapisami ustawy koło jest dobrowolną organizacją zrzeszającą mieszkańców wsi, która może reprezentować ich interesy i działać na…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
W momencie wejścia w życie nowych wymogów związanych z ograniczeniem zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego powstało wiele pytań o to, jak prawidłowo, zgodnie z wymogami programu nawozić azotem i jak traktować niektóre źródła azotu trafiające na pola. Jednym z takich produktów jest podłoże po produkcji pieczarek. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2015 r. kwalifikuje podłoże jako odpad poprodukcyjny. Polskie ustawodawstwo nakazuje kompostować je i stosować doglebowo. Ze względu na kwalifikację podłoża trzeba przed zastosowaniem go na gruntach rolniczych posiadać pozwolenie ze starostwa  na zastosowanie takiego produktu. Podłoże po pieczarkowe posiada korzystne  fizyczne i chemiczne właściwości pozwalające wykorzystać je w rolnictwie. Skład chemiczny…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
19 grudnia 2018

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Przygotowane przez
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uruchomił portal internetowy „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” – dostępny pod adresem www.agrofagi.com.pl. Jest to zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy na lata 2016-2020. Najistotniejszą funkcją „Platformy sygnalizacji Agrofagów”  jest możliwość  publicznego udostępniania wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach rolniczych i sadowniczych. Jest to narzędzie umożliwiające wszystkim zainteresowanym podmiotom współpracę w obszarze ochrony roślin. Narzędzie to dostarcza informacji na temat  metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów, metodyki integrowanej produkcji roślin, internetowych  programów  ochrony do wspomagania decyzji o…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
W dniu 5 października 2018 roku w Nowym Belęcinie odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Lasów Państwowych. Organizatorem spotkania pt.: „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” była Wielkopolska Izba Rolnicza. Pierwszym prelegentem był lekarz weterynarii Pan Aleksander Trzmiel, który zapoczątkował spotkanie poruszając temat afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Furmańczyk przedstawiciel Lasów Państwowych – pracownik Nadleśnictwa Karczma Borowa. Przedstawił strukturę organizacyjną oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane oraz działania realizowane na terenie nadleśnictwa. Z uzyskanych informacji wynika, że w wyniku  zwiększonego odstrzału interwencyjnego  zagęszczenie dzików zmniejszyło się do poziomu 0,1 szt. na 1…
Już po raz XVII w Wilkowicach, w gminie Lipno (powiat leszczyński) odbył się Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. W Festiwalu udział wzięło blisko 200 kolekcjonerów z Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”. Do Wilkowic przyjechało ponad 300 różnego rodzaju maszyn, zdecydowana większość z nich to ciągniki rolnicze. Lanz Buldogi, Ursusy i Fordy od samego rana wypełniały teren festiwalu hałasem silników i zapachem spalin. Przez dwa dni plac wystawowy odwiedziło blisko 25 tysięcy osób. Tradycją stało się już, że podczas imprezy wybiera się „Kolekcjonera Roku”. W tym roku tytuł ten przypadł Markowi Kozłowskiemu i Leszkowi…
Susza bardzo komplikuje życie rolników, a zwłaszcza hodowców bydła. Nie inaczej jest w gminie Rydzyna, gdzie mimo zapowiedzi meteorologów, ilość opadów jest raczej symboliczna. Plonowanie zbóż było w tym roku bardzo zróżnicowane. Trawy powysychały - drugi pokos był bardzo niski albo zerowy. Lucerna trochę odrosła, ale była bardzo rzadka. Susza trwa nadal, uprawy  kukurydzy zasychają, zwłaszcza na gruntach niższych klas bonitacyjnych. Rolnicy już decydują się na jej zbiór, aby nie pogłębiać strat. Problemem jest dokupienie pasz objętościowych za względu na ograniczoną ich podaż, jak i wysokość oferowanych cen. Przykładowo 1 ha kukurydzy na pniu to wydatek rzędu  5000 – 6000…
Ostatnio zmieniany 20 sierpnia 2018
W dniu 23 lutego 2018 w Lesznie odbyło się Forum Rolnicze. Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała je wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego corocznie uczestniczy w tych spotkaniach. Uczestnicy forum wielokrotnie podkreślali, że warto spotkać się przed rozpoczęciem wiosennego sezonu uprawowego i w gronie zainteresowanych osób podyskutować o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Spotkania te dają możliwość dyskusji o aktualnych problemach związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej. Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu rolnikom i producentom z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2018