Wydrukuj tę stronę
14 października 2020

„Piątka dla zwierząt” czyli rolnicy protestują , politycy ustępują.

Napisane przez Mirosław Gryszka

 

Przyjęta w Sejmie w ekspresowym tempie ustawa o ochronie zwierząt tzw. Piątka Kaczyńskiego  a określająca  podstawowe zmiany w ustawie o ochronie zwierząt miała by polegać na :

  • wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer, z wyjątkiem królika.
  • całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w czym mieści się wykorzystywanie zwierząt w działalności cyrków
  • ograniczenie uboju rytualnego w Polsce
  • zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt
  • zakaz trzymania zwierząt na uwięzi w sposób stały, a tymczasowe trzymanie na uwięzi będzie dopuszczone w przypadku uwięzi o minimalnej długości 6 metrów, zapewniające zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 metrów kw.
  •  zakaz stosowania kolczatek przy tymczasowym trzymaniu zwierząt na uwięzi.
  • częstsze kontrole dla schronisk, a inspekcji weterynaryjnej nadać prawo do nakładania mandatów i zakończyć w ten sposób trzymanie zwierząt w schroniskach w złych warunkach
  •  wprowadzenie jednolitej definicji kojca, wraz z minimalnymi wymiarami i standardem technicznym.
  • utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym ds. rolnictwa. "Zadaniem Rady będzie analiza i monitorowanie stanu ochrony zwierząt realizowane m.in. przez coroczną publikację sprawozdania w zakresie dobrostanu zwierząt" – zaznaczono w projekcie ustawy. 

Jednak na skutek trwających do dnia dzisiejszego licznych protestach rolników inicjowanych przez różnego rodzaju koła biznesowe czerpiące korzyści finansowe z podlegającym zakazowi działalności wpisanej do ustawy , rząd zaczyna zmieniać postanowienia zapisane w akcie prawnym co skutkować będzie osłabieniem postanowień tej ustawy.  Okres wejścia ustawy w życie został wydłużony do 01.01.2022 a także z zakazu uboju rytualnego na eksport wykreślono  drób. Ustawa musi być jeszcze zaakceptowana przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP.

 

Czytany 586 razy