10 lipca 2020

Korzystałeś z dobrostanu pamiętaj o dodatkowym oznakowaniu!!!

Napisane przez Anna Dzięcioł

W kampanii 2020 rolnicy mogli skorzystać z nowego działania numer 14 dobrostan zwierząt w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie można podzielić na :

- Pakiet 1. Dobrostan świń – wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach

- Pakiet 1. Dobrostan świń – wariant 1.2 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach

- Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas

- Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach

- Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.3 Dobrostan krów mamek

W powiecie krotoszyńskim w kampanii wniosków obszarowych dużym zainteresowaniem cieszył się pakiet 1. Dobrostan świń.

Wymogiem niezbędnym do spełnienia tego programu jest zapewnienie wszystkim zwierzętom z gatunku świnie zwiększenie powierzchni  bytowej w budynkach inwentarskich kolejno pragnę zaznaczyć że locha musi zostać  dodatkowo oznakowana kolczykiem w kolorze niebieskim z indywidualnym numerem identyfikacyjnym i zarejestrowana jako locha zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w biurach powiatowych lub poprzez portal IRZ plus.

Płatność dobrostanowa będzie wyliczana wyłącznie na podstawie danych zawartych w systemu IRZ oraz na podstawie dostarczonych przez rolnika dokumentów uwzględniając średnią liczbę loch oznakowanych kolczykiem indywidualnym, utrzymywanych przez rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do 14 marca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek.

Wymogi muszą być przestrzegane od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek.

Poniżej jest przedstawiony druk dotyczący zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy skierowany dla rolników  posiadających świnie uczestniczące w programie dobrostan zwierząt, w którym należy wskazać datę oznakowania.

Źródło : www.arimr.gov.pl

Czytany 737 razy