03 listopada 2021

Program działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Napisane przez Mirosław Gryszka

Nowo uchwalone rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 roku zostało ogłoszone 12 lipca 2018r dotyczy ono programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego. Ukazało się ono
w dzienniku ustaw z 2018 roku pod pozycją 1339, na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) .

Najważniejsze informacje dotyczą przede wszystkim terminów stosowania nawozów mineralnych azotowych i nawozów naturalnych płynnych i stałych. Na dzień dzisiejszy tj. 28.10.2021 nie ma komunikatu o wydłużeniu okresu stosowania nawozów jesienią 2021 roku.

1.Terminy stosowania nawozów naturalnych przedstawiają się następująco:  

Rodzaj gruntów

Rodzaj nawozów

Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

Grunty orne

1 marca –

20 października

1 marca –

31 października

Grunty orne na terenie gmin

objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do

Programu

1 marca –

15 października

Jak wyżej

Grunty orne na terenie gmin

objętych wykazem

stanowiącym załącznik nr 3 do

Programu (dotyczy Wielkopolski)

1 marca –

25 października

Jak wyżej

Uprawy trwałe

1 marca –

31 października

1 marca –

30 listopada

Uprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

Tabela 1. Terminy stosowania nawozów

                                                                                             

                                                                 

Czytany 65 razy