13 kwietnia 2021

Zmiany w dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt bydła i świń – formularze jednopodpisowe

Napisane przez Anna Dzięcioł

ARiMR wprowadziła zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

W obecnej sytuacji istniejącej pandemii warto skorzystać z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Poniżej znajdują są aktualne druki :

Czytany 424 razy