13 kwietnia 2021

Płatności bezpośrednie w 2021 roku – najważniejsze zmiany

Napisane przez Małgorzata Król

Od tegorocznej kampanii wypełniania wniosków obszarowych, rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach deklarowanych działek rolnych wypełniając wniosek będą podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten sposób informacje służyć będą realizacji działań PROW. W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto od tego roku do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Wnioski należy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie świadczą m.in. pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie krotoszyńskim.

Kolejną zmianą jest wymóg w ramach płatności do pomidorów, dotyczy on założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha. Zmiana dotyczy również stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno w zależności od powierzchni. Dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka.

Płatności do upraw konopii - zgodnie z przepisami unijnymi od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem finansowym w Polsce.

 

Termin składania wniosków o przyznanie płatności składa się w bieżącym roku w terminie od dnia 15 marca do 17 maja. Wniosek może być również złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Król

 

Źródło: www.gov.pl

 

 

 

Czytany 431 razy