krotoszyński - WODR Poznań
ARiMR wprowadziła zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego. W obecnej sytuacji istniejącej pandemii warto skorzystać z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt…
Od tegorocznej kampanii wypełniania wniosków obszarowych, rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach deklarowanych działek rolnych wypełniając wniosek będą podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten sposób informacje służyć będą realizacji działań PROW. W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto od tego roku do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Wnioski należy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i…
W tym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid 19 dożynki w naszej gminie w tradycyjnym wydaniu trzeba było odwołać. W zamian odbyły się tylko w pełnym reżimie sanitarnym  msze  dziękczynne w kościołach parafialnych w podzięce za zebrane plony. Uczestniczyły w nich delegacje poszczególnych wiosek i zaproszeni goście. Po zakończonych mszach wyrażono nadzieję, że następne dożynki odbędą się już w normalnych warunkach na które zaprosili wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy.   Opracował Piotr Szkudlarek
Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, mogą od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel.  Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana…
19 października 2020

Energia odnawialna w rolnictwie.

Napisane przez
Odnawialne źródła energii, czyli źródła energii, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie - ich wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Do tego typu źródeł zaliczamy: wiatr; słońce; wodę; energię jądrową; biogazy; biomasę; biopłyny. Mało tego, do energii odnawialnej zaliczamy także: energię geotermalną, czyli ciepło pozyskane z ziemi; energię hydrotermalną – ciepło pozyskane z wody; energię aerotermalną – ciepło pozyskane z powietrza; spalanie biomasy. Za najintensywniej wykorzystywane odnawialne źródło energii uznaje się energię grawitacyjną wody – w roku 2018 odpowiadała ona za 62,8% energii z tego typu źródeł. Na kolejnych miejscach plasują się energia wiatru (19%), energia słoneczna…
  Przyjęta w Sejmie w ekspresowym tempie ustawa o ochronie zwierząt tzw. Piątka Kaczyńskiego  a określająca  podstawowe zmiany w ustawie o ochronie zwierząt miała by polegać na : wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer, z wyjątkiem królika. całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w czym mieści się wykorzystywanie zwierząt w działalności cyrków ograniczenie uboju rytualnego w Polsce zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt zakaz trzymania zwierząt na uwięzi w sposób stały, a tymczasowe trzymanie na uwięzi będzie dopuszczone w przypadku uwięzi…
Nabór wniosków przewidziany jest na pierwsza dekadę września, w zależności od produkcji warto już przygotować wymagane załączniki : - Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych. 2. Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników…
26 sierpnia 2020

Kontynuacja pomocy suszowej.

Napisane przez
Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone. W skrócie można powiedzieć, że jest to pomoc skierowana dla osób które nie otrzymały pomocy wskazanej w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów…
Dożynki, inaczej zwane Świętem Plonów, to ukoronowanie całorocznej pracy rolników i symboliczne podziękowaniem za ich trud. W tym roku dożynkowe uroczystości odbywają się w wielu miejscowościach w cieniu pandemii koronawirusa – ze względu na obostrzenia sanitarne mają zazwyczaj okrojoną formę: dziękczynnej mszy świętej. Również i w Grodzie Sulimira tegoroczne Święto Plonów miało inną oprawę niż zwykle, ograniczoną do uroczystej mszy świętej. Dożynki Miejskie odbyły się w sobotę 15 sierpnia br., w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta Dożynkowa została odprawiona o godz. 12 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzem tegorocznych dożynek był tradycyjnie Burmistrz Sulmierzyc Pan…