krotoszyński - WODR Poznań
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje obecnie wnioski  w ramach: poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój: "duże" przetwórstwo (nabór od 31 października do 29 grudnia 2021 r.), RHD i "małe" przetwórstwo (nabór od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r.), poddziałania 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, gdzie nabór trwa od 11 marca do 31 grudnia 2021 r., poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (nabór od 22 listopada do 31 grudnia 2021 r.). Od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 7 lutego 2022 r.…
  W dniach  30 listopada i 6 grudnia 2021 w salach wiejskich we Wrotkowie i Gościejewie z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lekarza Powiatowego Weterynarii w Krotoszynie odbyły się spotkania z rolnikami prowadzącymi produkcję trzody chlewnej. Tematem spotkania było „Upowszechnianie informacji na temat Afrykańskiego Pomoru Świń oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie.” Przekazano szczegółowe informacje na temat posiadania przez hodowców trzody chlewnej Planów Bezpieczeństwa Biologicznego. Związane jest to z aktualnie panującą sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF w powiecie krotoszyńskim oraz koniecznością dostosowania się do wymogów bioasekuracji. W obu spotkaniach brało udział  67 producentów trzody chlewnej z powiatu…
W 2021 roku ze względu na dalej panującą  pandemię Koronawirusa Covid 19 dożynki w gminie Koźmin Wielkopolski nie odbyły się wzorem lat ubiegłych w tradycyjny sposób.  W zamian odbyły się w listopadzie tylko w pełnym reżimie sanitarnym  msze  dziękczynne w kościołach parafialnych w podzięce za szczęśliwe zebranie wszystkich plonów zarówno letnich jak i jesiennych oraz za zdrowie rolników i ich rodzin. Uczestniczyły w nich delegacje poszczególnych wiosek i zaproszeni goście. Po zakończonych mszach wyrażono nadzieję, że następne dożynki w roku 2022 odbędą się już w normalnych warunkach na które zaprosili wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy.
18 listopada 2021

Energia odnawialna w rolnictwie.

Napisane przez
OZE - to odnawialne źródła energii, których wykorzystywanie nie powoduje zużywania nośników energii jak ma to miejsce w przypadku paliw kopalnych, które są nie odnawialne. Do źródeł odnawialnych można zaliczyć energię: słońca, wody, wiatru, geotermalną i biomasy. W Polsce przy dynamicznie rozwijającym się rynku prosumenckim to instalacje PV zajmują pozycję lidera z wartością ponad 90 % energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych przy wartości dochodzącej do 6 GWp a więc wartości porównywalnej do wielkości 2 średnich elektrowni węglowych. W myśl założeń nowego pakietu Energia Plus inwestowanie w OZE zmierza do wytwarzania energii elektrycznej na małą skalę, głównie na potrzeby własne. Podmioty,…
Nowo uchwalone rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 roku zostało ogłoszone 12 lipca 2018r dotyczy ono programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego. Ukazało się ono w dzienniku ustaw z 2018 roku pod pozycją 1339, na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) . Najważniejsze informacje dotyczą przede wszystkim terminów stosowania nawozów mineralnych azotowych i nawozów naturalnych płynnych i stałych. Na dzień dzisiejszy tj. 28.10.2021 nie ma komunikatu o wydłużeniu okresu stosowania nawozów jesienią…
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w powiecie krotoszyńskim odbyło się kilka imprez plenerowych, między innymi odbyła się XIV wystawa zwierząt gospodarskich i domowych w Benicach, wsi położonej w gminie Krotoszyn. Imprezę jak co roku można zaliczyć za udaną. Liczna frekwencja uczestników mile zaskoczyła organizatorów wydarzenia. Dla gości przewidziane zostały liczne atrakcje min. przejazd bryczką, jazda konna, park zabaw dla najmłodszych uczestników. Główne zainteresowanie było skupione na oglądaniu bogatej wystawy zwierząt gospodarskich i domowych. Zainteresowani zakupem zwierząt mogli skorzystać z takiej możliwości.  Dużym zainteresowaniem cieszył się park maszynowy : maszyn nowych oraz zabytkowych. Oprócz zwierząt można było podziwiać rękodzieła oraz…
W dniu 22.07.2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację do 50% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia. Wnioski będzie można składać od 06.08.2021r. do 27.08.2021 r.    Pomoc skierowana jest do producenta rolnego (w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności): który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,…
ARiMR wprowadziła zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego. W obecnej sytuacji istniejącej pandemii warto skorzystać z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt…
Od tegorocznej kampanii wypełniania wniosków obszarowych, rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach deklarowanych działek rolnych wypełniając wniosek będą podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten sposób informacje służyć będą realizacji działań PROW. W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto od tego roku do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Wnioski należy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i…