kościański - WODR Poznań
W dniu 22 września 2015 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Kościanie, przy ul. Bernardyńskiej 2 odbyło się Spotkanie Środowiskowe zorganizowane przez Kierownika Zespołu Doradczego – Jana Szczepaniaka. W spotkaniu wzięło udział 7 osób, głównie członkowie Rady Powiatu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie oraz doradcy ZD powiatu kościańskiego. Na wstępie Kierownik Zespołu Doradczego powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie przedstawił potrzeby doradcze rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kościańskiego, zasady funkcjonowania i działalność WODR w Poznaniu. W dalszej części spotkania trwała dyskusja, na której rolnicy i przedstawiciele rolniczych instytucji wyrażali własne zdania i oczekiwania w stosunku do WODR. W wypowiedziach…
21 grudnia 2015

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przygotowane przez
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2015
Rada Ministrów zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych. Nie ulegają zmianie terminy składania wniosków: od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. producenci rolni powinni złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., od…
07 grudnia 2015

Integrowana ochrona roślin- kontrole

Przygotowane przez
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Do niedawna za nieprzestrzeganie przepisów integrowanej ochrony roślin rolnik otrzymał tylko pouczenie. Obecnie jednak zmieniło się rolnikowi za nieprawidłowości grozi kara w tak zwanym drodze postępowania mandatowego. W przypadku złamania jednego paragrafu może to być maksymalnie 500 zł, zaś dwóch lub więcej przepisów do 1000zł. Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje skierowaniem do sądu. To jednak skutkuję sankcjami finansowymi. Podmiotem kontrolującym jest oczywiście Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin…
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te…
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2015
Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - poinformował Prezes ARiMR Andrzej Gross na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Agencji 21 października 2015 r. Prezes ARiMR Andrzej Gross zaznaczył, że restrukturyzacja polskiego sektora rolno-spożywczego, rozpoczęła się od wejścia Polskie do Unii Europejskiej. W tym czasie nasze zakłady przetwórcze potrafiły znakomicie wykorzystać swoją szansę na rozwój. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie…
Ostatnio zmieniany 17 listopada 2015
W dniu 20 października 2015 r. o godz. 12:00 w Domu Ogrodnika w Widziszewie odbyło się szkolenie informacyjne na temat wdrożenia działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Organizatorami szkolenia byli Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyło około 100 rolników z powiatu kościańskiego. Przybyłych gości przywitał Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie Zygmunt Konieczny. Następnie wystąpił Jan Szczepaniak - Kierownik ZD Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościanie, przedstawiając wykład na temat ”Roli Publicznego Doradztwa Rolniczego w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych”. W dalszej części głos zabrał Bolesław…
Ostatnio zmieniany 17 listopada 2015
09 października 2015

Spotkanie Środowiskowe

Przygotowane przez
Dnia 22.09.2015r. w Zespole Doradczym w powiecie kościańskim przeprowadzono konsultacje społeczne do planu działalności na 2016 rok. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy. Na wstępie Kierownik Zespołu Doradczego – Jan Szczepaniak powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie przedstawił potrzeby doradcze rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kościańskiego, zasady funkcjonowania i działalności WODR-u. W dalszej części spotkania trwała dyskusja, na której rolnicy i przedstawiciele rolniczych instytucji wyrażali własne zdania i oczekiwania w stosunku do WODR-u. Główny temat jaki został przedyskutowany to obowiązujące zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowane tegoroczną suszą. Została również poruszona tematyka wspólnych szkoleń w nowym…
Ostatnio zmieniany 09 października 2015
09 października 2015

Wielkopolska Wieś Zaprasza

Przygotowane przez
       Dnia 5 września 2015r  w Gołaszynie odbyła się impreza pod nazwą WIELKOPOLSKA WIEŚ ZAPRASZA. Powiat kościański reprezentowały: Kółko Rolnicze Gospodyń Wiejskich  Słonin,  KGW  Stara Przesieka Pierwsza oraz Klub Seniora Złota Jesień Racot. Głównym tematem imprezy był piknik mleczarski wraz z degustacją. Panie z KGW przygotowały całą gamę potraw na bazie mlecznej, gdzie można było spróbować  różnego rodzaju serniki, pyry z gziką, pierogi z serem, naleśniki z serem, koktajle na bazie kefirów, sałatki z serem, śledzie w śmietanie, budynie i wiele innych potraw mlecznych. Dania te były oceniane przez komisję, a następnie przez pozostałych uczestników. W trakcie imprezy odbył się…
Ostatnio zmieniany 09 października 2015