09 listopada 2021

Szkolenie chemizacyjne

Napisane przez Daria Nowak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3 przeprowadził w sierpniu i wrześniu cykl szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenia odbyły się na sali wiejskiej w Jurkowie w pełnym reżimie sanitarnym. Podczas szkolenia podstawowego, dwudniowego zostało przeszkolonych 30 osób, nie posiadających uprawnień do stosowania środków ochrony roślin. Natomiast na szkoleniach uzupełniających, jednodniowych łącznie zostało przeszkolonych 60 osób. Szkolenia zakończyły się egzaminem i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu ważnego 5 lat.

 Program obejmował między innymi poniższe zagadnienia: 

  • wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
  • integrowana ochrona roślin,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na  środowisko,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

 Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy.

 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3 prowadzi nabór na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się pod numerami  telefonów:  512 717 530,  690 539 964, 723 678 041.

Zapraszamy!

Czytany 62 razy