kolski - WODR Poznań
Gminna komisja zajmująca się szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Babiak w 2018r. zajmowała się głównie skutkami suszy. Rolnicy zgłaszali straty powstałe w uprawach polowych oraz w trwałych użytkach zielonych. Komisja miała do weryfikacji 522 wnioski z obszaru wszystkich sołectw. Opierając się na wartościach klimatycznego bilansu wodnego z podziałem na kategorie gleb opracowanym przez IUNG-PIB w Puławach weryfikowane były skutki suszy na zbożach jarych i ozimych, w rzepaku i rzepiku, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych, trwałych użytkach zielonych i pastwiskach oraz w okresie jesiennym w uprawie ziemniaka i buraka cukrowego. Wartości opracowane w ramach monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2018
W dniu 15 października 2018r. obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia naszej Szkoły Podstawowej w Przedczu. Określenia „naszej” użyłam celowo, gdyż do tej szkoły uczęszczali nasi dziadkowie, rodzice, my uczęszczaliśmy, a teraz uczęszczają nasze dzieci. Szkoła ta jest naszą wspólną „matką”, która wykształciła i wychowała wiele pokoleń. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Józef Seweryn wraz z księżmi absolwentami naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni na Mszy świętej dziękowali za dotychczasową świetność naszej szkoły. Po zakończonej wspólnej modlitwie wszyscy uczestnicy w asyście orkiestry, na czele z pocztem sztandarowym udali się do szkoły. Uroczystość jubileuszowa w szkole rozpoczęła się odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej, po czym uczniowie wypuścili…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2018
W dniu 14.11.2018 r. o godz. 10:00 w Osieku Mały w Sali Biblioteki - odbędzie się szkolenie dla mieszkańców wsi. Tematyka szkolenia: Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa rolnego, w tym proces rejestracji /handel detaliczny/ - wykład przeprowadzi Mariola Majewska pracownik WODR Poznań. Marketing w firmie, turystyce wiejskiej i agroturystyce. Socialmedia elementem promocji gospodarstw, czyli jak wykorzystać internet w promocji gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej - wykład przeprowadzi Marta Matuszewska pracownik WODR Poznań. Serdecznie zapraszam Organizator - Danuta Matuszewska
Ostatnio zmieniany 05 listopada 2018
Dnia 12 października 2018r. w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu odbyło się szkolenie pn. „Tradycyjny i estetyczny obraz zagrody wiejskiej”. W ramach szkolenia zostały przeprowadzone wykłady nt. „Tradycyjnego obrazu wsi w architekturze i roślinności”, „Postępowanie z odpadami na obszarach wiejskich” oraz „Piękna wieś, estetyzacja zagrody wiejskiej”. Wykłady poprowadziły doradczynie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowego Zespołu Doradczego w Kole: Anna Stanisławska, Maria Krawiecka, Dorota Mejsner. W szkoleniu uczestniczyło 21 kobiet z terenu miasta i gminy Przedecz. Szkolenie zakończyło się ciekawą dyskusją, wymianą doświadczeń w zakresie estetyzacji zagrody wiejskiej.
Ostatnio zmieniany 31 października 2018
02 października 2018

50-lecie OSP w Głębokiem

Napisane przez
W dniu 16 września mieliśmy okazję świętować 50-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii Umień księdza Jana Piotrowicza oraz powiatowego kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej, księdza Wojciecha Szczepankiewicza. Następnie odbyło się uhonorowanie strażaków medalami za zasługi. Prezes OSP w Głębokiem Kazimierz Burliński przedstawił historie powstania straży. „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem powstała 7 stycznia 1968 roku. Było to spontaniczne spotkanie młodych ludzi chcących coś zmienić w życiu pomajątkowej wsi. Na pierwszym spotkaniu którego inicjatorami byli Julian Mejer – prezes kółka rolniczego w Głębokiem oraz rolnicy – Czesław Burliński i Henryk Jeżak przyjęto statut wzorcowy OSP i powołano zarząd tymczasowy…
Ostatnio zmieniany 02 października 2018
W dniu 16.09.2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi. Swoje stoiska informacyjne przedstawiły – WODR Poznań, KHBC Straszków oraz firmy zajmujące się hodowlą soi. O godzinie 11.00 otwarcia dokonał prezes KHBC pan Grzegorz Fiałkowski. Po powitaniu, głos zabierali wykładowcy z COBORU, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, IUNG Puławy, przedstawiciele firmy BASF, Donau Soya. Tematem wykładów była soja – możliwości uprawy, plonowanie, agrotechnika, najnowsze rozwiązania w ochronie. Po wykładach wszyscy uczestnicy, a było ich około 200-stu spotkali się na poletkach doświadczalnych KHBC w Straszkowie, gdzie poszczególne firmy omawiały swoje odmiany. Polska hodowla Roślin Danko wystawiła swoje odmiany ERICA i PETRINA. Po…
27 września 2018

Skierniewickie Święto za nami

Napisane przez
Kwiaty, owoce, warzywa obchodziły swoje 41 święto w Skierniewicach. W dniu 15.09.2018r. grupa 55 osób z gmin: Przedecz, Chodów, Kłodawa, Olszówka uczestniczyła w tym święcie podczas wyjazdu studyjnego do Skierniewic. Jak co roku ulicami miasta przeszła piękna, kolorowa parada, która udała się w stronę rynku. Otwarcie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw odbyło się tuż po paradzie świątecznej. Otwarcia Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw dokonał prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk. Podczas uczestnictwa w Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw można było skorzystać z porad, konsultacji udzielanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Liczne również były stoiska z dziedziny ogrodnictwa, sadownictwa, rolnictwa, pszczelarstwa, na których również odbywały się konsultacje. Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielki…
Ostatnio zmieniany 27 września 2018
W niedzielę 26.08.2018r. w gminie Kościelec – w kościeleckim „amfiteatrze” przy ul. Różanej w Kościelcu odbyło się tegoroczne Święto Plonów. Gospodarzami tegorocznych dożynek było sołectwo Ruszków Drugi. Starostami dożynek byli – pani Jolanta Mruk oraz pan Stanisław Ługowski rolnicy ze wsi Ruszków Drugi. Po uroczystej mszy świętej, odprawionej w intencji rolników i mieszkańców gminy Kościelec - na ręce wójta - starostowie dożynek przekazali bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Wójt Gminy pan Dariusz Ostrowski dokonał symbolicznego podzielenia się chlebem ze wszystkimi mieszkańcami, którzy przybyli na doroczne święto plonów. Kolejnym punktem uroczystości dożynkowych było złożenie bochnów chleba, owoców i kwiatów – na ręce gospodarza gminy - przez delegacje poszczególnych sołectw. Tradycyjnie przeprowadzony…
Ostatnio zmieniany 27 września 2018
26 września 2018

Kolski Piknik Jeździecki

Napisane przez
1 września 2018r. w sobotę na błoniach kolskich obok stadionu MOSiR, odbył się „Kolski Piknik Jeździecki”, w ramach, którego odbyły się organizowane po raz trzeci „III Kolskie zawody w skokach przez przeszkody”. Organizatorami imprezy byli: właścicielka „Stadniny koni Czołowo”, gospodarstwo agroturystyczne „Pod dębem” Justyna Banaszewska oraz Powiatowe Koło Związku Hodowli Koni Wielkopolskich im. E. Wilczyńskiego w Kole. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kole Gmina Miejska w Kole Piotr Śniegocki Piknik finansowany jest dzięki ofiarności sponsorów z okolic Koła. Pomagają oni także fizycznie w organizacji i prowadzeniu imprezy. Organizatorów i sponsorów połączyła wspólna pasja jaką są konie. Ich piękno oraz rywalizacja, nie tylko czysto sportowa. Zawody skoków przez przeszkody miały…
Ostatnio zmieniany 26 września 2018