kolski - WODR Poznań
W dniu 21 września 2018r trzydziestoosobowa grupa rolników wraz z  doradcami WODR Poznań z gminy Kościelec udała się autokarem na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach gmina Pobiedziska. Była to w tym roku XX jubileuszowa wystawa. Większość uczestników tego wyjazdu to rolnicy, którzy od lat odwiedzają tę Wystawę. W swoich gospodarstwach świadomie inwestują w nowości techniczne - co w efekcie prowadzi do usprawnienia pracy w ich gospodarstwach. Jak co rok wyjazd na tę imprezę wiązali z szansą pozyskania wielu aktualnych informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych istniejących na rynku. Agro Show - to duża wystawa rolnicza - trwająca w tym roku dłużej bo od 20 do 24 września. W czasie jej trwania…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
Straty wyrządzane przez dziką zwierzynę na użytkach rolnych są stałym elementem krajobrazu rolno-leśnego. Wynikają z faktu przenikania się tych dwóch obszarów zagospodarowujących naturalne zasoby. Odpowiedzialność za tego typu szkody spada na zarządcę/dzierżawcę obwodu łowieckiego, który w celu oszacowania strat zwołuje zespół składający się z przedstawicieli koła łowieckiego dzierżawiącego obwód łowiecki, na którym wyrządzone zostały szkody, ODR oraz poszkodowanego. Nieobecność przedstawiciele ODR czy poszkodowanego nie wstrzymuje szacowania strat. Rolnik chcący uzyskać odszkodowanie zgłasza straty spowodowane przez zwierzynę łowną do koła łowieckiego, którego obręb łowiecki obejmuje uszkodzone uprawy. Zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej od zaobserwowania strat – w terminie 3 dni, za wyjątkiem sadów gdzie termin…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupa skupia rolników z terenu całej gminy zainteresowanych tematyką Integrowanej Ochrony Roślin. Spotkania odbywają się cyklicznie co kwartał, czyli cztery razy w roku. W roku 2018 cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej odbywały się w sali wykładowej. Odbyły się one w dniach: 09 marca, 08 czerwca, 30 sierpnia i 05 grudnia, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 43 rolników. Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r. Rok 2018 był rokiem trudnym dla rolnictwa, w którym na naszym terenie…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
W 2018 roku, w powiecie kolskim, rachunkowość rolna w systemie Polski FADN prowadzona była w 103 gospodarstwach rolnych. W pierwszym roku prowadzenia systemu, w 2004r., było ich tylko 74. W całej Wielkopolsce książek rachunkowości rolnej jest 1830. W poszczególnych gminach powiatu kolskiego w 2018 roku była następująca liczba książek rachunkowości rolnej: Babiak - 10, Chodów - 8, Dąbie - 11, Grzegorzew - 11, Kłodawa - 11, Koło - 14, Kościelec  - 21, Olszówka - 11, Przedecz  - 6. Polski FADN to element europejskiego systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Wyjątkowość systemu FADN polega na tym, że gromadzi on dane zaliczane do grupy wrażliwych, opisujące sytuację ekonomiczną i finansową gospodarstw rolnych. Prowadząc zapisy w książkach rachunkowych rolnicy podwyższają swoją wiedzę w zakresie zarządzania gospodarstwem. Systematyczny kontakt…
Łąki i pastwiska w gminie Kościelec to trwały element krajobrazu, który znacząco wpływa na bioróżnorodność, warunki hydrologiczne, środowiskowe oraz stanowi źródło cennej paszy dla zwierząt. Położone w dolinach rzeki Kiełbaski i Warty oraz w sąsiedztwie rowów stanowią naturalną oczyszczalnię wód do nich dopływających. Korzystne położenie trwałych użytków zielonych w dolinach rzek decyduje w dużej mierze o znacznym ich udziale w ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie. Oprócz zabiegów agrotechnicznych (pielęgnacja, nawożenie, odpowiedni zbiór), bardzo duże znaczenie w plonowaniu i jakości paszy z łąk i pastwisk ma stan urządzeń melioracyjnych, odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Na wzrost plonu z łąk i pastwisk mają wpływ zarówno melioracje nawadniające jak i odwadniające. Ma to szczególne znaczenie w nasilających się zmianach klimatycznych (susza,…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku w Kołach Gospodyń Wiejskich odbyły się spotkania wigilijne połączone z dzieleniem się opłatkiem. Opłatek i łamanie się min przy stole to jedna z tradycji która łączy się z wieczerzą wigilijną. Dlatego, też Panie z Koła Gospodyń Wiejskich chcą podtrzymać tradycje, łamią się opłatkiem z każdym składając życzenia osobiste, które dotyczą różnych kwestii, a co najważniejsze wypływają z serca. Opłatek podobnie jak inne elementy wieczerzy ma znaczenie symboliczne. Spotkania wigilijne to wspaniała okazja, by przy dźwięku kolęd, blasku świec oraz zapachu choinki spędzić miło czas wśród swoich znajomych. Na spotkania wigilijne, które odbywały się w remizie OSP i w Szkole Podstawowej zostały zaproszone osoby: Wójt Gminy, Rada…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie kolskim zorganizował poletka demonstracyjne i kolekcje odmian ogórków. Poletka demonstracyjne i kolekcja odmian ogórków przygotowana została, aby zaprezentować nowe odmiany ogórków na Dniu Ogórka 05.08.2018r. w Karszewie w gminie Dąbie. Poletka demonstracyjne zorganizowano u rolników uprawiających ogórki gruntowe na terenie gminy Dąbie. W organizację poletek i kolekcji włączyło się Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim. Rolnicy otrzymali bezpłatnie od w/w przedsiębiorstwa próbki nowych odmian ogórków. Poletka demonstracyjne zlokalizowane zostały u następujących rolników. Nazwisko i imię rolnika Miejscowość Odmiana    Grzybowski Radosław      Rośle gm. Dąbie    Lokata F1    Jedyński Grzegorz             Karszew gm. Dąbie    Lokata F1…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2018
Komisja klęskowa w gminie Kłodawa rozpoczęła pracę związaną z oceną strat powstałych w wyniku suszy w połowie kwietnia 2018 roku. Rolnicy od połowy czerwca mogli składać do Urzędu Gminy w Kłodawie wniosek o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym. Był on bezpośrednią oceną klęski poniesionej w procentach przez producenta rolnego. Komisja klęskowa działająca na Gminie Kłodawa przyjęła 600 wniosków od rolników zgłaszających powstałe szkody w uprawach. Wielkość strat zależała od rodzaju uprawy, klasy bonitacji gleb i wynosiły do 80%. Po przyjęciu wniosków komisja skontrolowała bezpośrednio na polach u rolników uprawy zgłoszone we wnioskach suszowych. Następnie sporządziła protokoły w poszczególnych gospodarstwach co wpłynęło na możliwość uzyskania przez rolników odszkodowań i kredytów dotyczących klęski. Komisja sporządziła…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2018
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018r. określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). KGW mają być dobrowolnymi społecznymi organizacjami aktywnie działającymi na rzecz środowisk wiejskich i zrzeszającymi pełnoletnich mieszkańców wsi. Na podstawie przepisów ww. ustawy (Dz.U., poz. 2212), tzw. ustawy KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła prowadzenie Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i na wniosek zarejestrowanego KGW udziela pomocy finansowej przeznaczonej na cele statutowe. Wnioski o pomoc należy składać do 27 grudnia br. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków zrzeszonych w KGW. Obecnie wiele dawniej działających KGW zostało oficjalnie zlikwidowanych, przestało istnieć poprzez zaniechanie spotkań lub przekształciło się w stowarzyszenia. Kiedyś na terenie gminy Babiak obejmującej (30 sołectw)…