Nowości z Koła - WODR Poznań
21 grudnia 2015

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie w gminie Grzegorzew

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupę tworzą rolnicy z rejonu całej gminy, a spotkania odbywają się co kwartał. W 2015 roku przeprowadzone zostały cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej, które odbyły się w dniach: 25 marca, 19 czerwca, 29 września i 10 grudnia. Tematy poruszane na spotkaniach dotyczyły problematyki ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Rolnicy zostali szczegółowo zapoznani z przepisami dotyczącymi zasad integrowanej ochrony roślin, oraz z korzyściami jakie dla nich wynikają z wprowadzenia tych zasad Rolnicy zostali zapoznani z systemem wspomagania decyzji w ochronie roślin,…
21 grudnia 2015

Mikroklimat w pomieszczeniach dla trzody chlewnej

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Warunki mikroklimatyczne w budynkach dla świń oddziałują bezpośrednio na zwierzęta warunkując przez to ich stan zdrowotny oraz uzyskiwane wyniki produkcyjne. Chcąc zapewnić trzodzie chlewnej odpowiedni dobrostan, właściwe funkcjonowanie organizmu oraz aby osiągnąć odpowiednią wydajności należy zapewnić odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych. Mikroklimat w chlewni zależy od wielu czynników, które należy brać pod uwagę przy budowaniu nowych czy modernizowaniu istniejących budynków. Do czynników takich należą: temperatura powietrza wilgotność względna powietrza gazy szkodliwe/amoniak, dwutlenek węgla, siarkowodór/. prędkość ruchu powietrza oświetlenie hałas zapylenie powietrza Temperatura powietrza i wilgotność względna. Temperatura powietrza jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na mikroklimat w chlewniach. Niebezpieczne jest…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2015
09 grudnia 2015

Rasy bydła mięsnego

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Dziś po zniesieniu kwot mlecznych i spadku ceny za mleko krowie produkowane w gospodarstwach istnieje potrzeba często zmiany produkcji w niektórych gospodarstwach. Rolnicy zmieniają te produkcję na bydło mięsne, przy którym istnie potrzeba doboru odpowiednich ras bydła mięsnego w rasach czystych jak i mieszaniu o dużej wydajności mięsnej. W tym celu istnieje potrzeba doboru odpowiedniej rasy bydła w rasach czysty jaki w celu uzyskania mieszańców osiągających duże i szybkie przyrosty. Krótka charakterystyka wybranych ras. Aberdeen angus – szkocka rasa bydła domowego hodowana dla mięsa. Jest to bydło jednomaściste czarne lub czarno-brązowe, bezrogie o głowie stosunkowo niewielkiej, krótkiej szyi, grzbiecie prostym…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2015
04 grudnia 2015

Bielenie pni drzew owocowych

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Występujące zimą bardzo niskie temperatury mogą powodować przemarznięcia roślin sadowniczych. Zewnętrznymi objawami uszkodzeń mrozowych są przemarznięcia konarów, pionowe pęknięcia pni i rany zgorzelinowe, które powstają przeważnie po okresowym ociepleniu i rozhartowaniu zewnętrznych tkanek kory i drewna. Innymi przejawami uszkodzeń mrozowych jest wyczuwalne odstawanie kory od pnia, jej łuszczenie się i zasychanie. Rany zgorzelinowe występują najczęściej na jabłoniach, śliwach i czereśniach, rzadziej na gruszach i wiśniach. Najbardziej potrzebne jest bielenie drzew wysokopiennych, ale pożyteczne jest także na drzewach półpiennych, a nawet niskopiennych. Drzewa owocowe najbardziej podatne są na mrozowe uszkodzenia w styczniu i lutym, ponieważ to w tych miesiącach najczęściej występują…
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2015
03 grudnia 2015

Trzecie Wielkopolskie Święto Mleka 2015.

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Dnia 22 sierpnia na Stadionie Sportowym w Kole odbyło się Trzecie Wielkopolskie Święto Mleka. Tegoroczna impreza zbiegła się z obchodami osiemdziesiątej piątej rocznicy powstania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Impreza cieszyła się dużym zainteresowanie zarówno ze strony zwiedzających jak i wystawców. Gośćmi obecnymi na święcie byli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Senator Andżelika Możdżanowska, Senator Ireneusz Niewiarowski, Poseł Piotr Walkowski, Poseł Waldemar Pawlak, Europoseł Andrzej Grzyb, Prezes KZSM Waldemar Broś, oraz Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego: Marzena Wodzińska, Krzysztof Grabowski. Wśród wystawców obecne były okoliczne Spółdzielnie Mleczarskie . Na imprezie nie zabrakło tradycyjnie stoiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowane przez Pana…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2015
24 listopada 2015

Sesja ekologiczna ,,Rolnictwo*Środowisko*Żywność*Zdrowie”

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Zgodnie z wieloletnią tradycją, końcówka roku to termin podsumowania i oceny działań ekologicznych. Służyła temu Sesja ekologiczna „Rolnictwo * Środowisko * Żywność * Zdrowie”, która odbyła się 10 listopada 2015 roku, w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Gwiaździńskich, w Grzegorzewie, ul. Otaląż 14. Jej główną organizatorką była koleżanka Elżbieta Dryjańska – pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. Uczestnikami spotkania byli rolnicy z byłego województwa konińskiego, zainteresowani problematyką ekologii w rolnictwie, pragnący pogłębić swoją wiedzę i podzielić się doświadczeniami. Program sesji przedstawiał się następująco: Przywitanie uczestników Sesji ekologicznej Wykład nt: „Rolnictwo ekologiczne w liczbach” Wykład nt:…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2015
24 listopada 2015

Sprzedaż bezpośrednia w świetle nowych przepisów

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
 Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać w naszym kraju zmienione przepisy dotyczące 5 ustaw regulujących opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej oraz innych zasad regulujących sprzedaż bezpośrednią.  Wprowadzone zmiany pozwolą zaliczać przychody ze sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy pochodzących z własnego gospodarstwa do przychodów z tzw. innych źródeł i opodatkowania ich zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowany w wysokości stawki 2% przychodów ( pod warunkiem nie przekroczenia dochodów za poprzedni rok podatkowy w wysokości 150 tys. euro rocznie - około 600 tys. zł).  Zastosowanie tego uregulowania możliwe jest pod pewnymi warunkami: - produkty te wytwarzane są w inny niż przemysłowy sposób…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2015
20 listopada 2015

Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w powiecie kolskim

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
IX EDYCJA Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce została uroczyście zakończona i podsumowana. Z naszego powiatu Gospodarstwo Agroturystyczne „Końska Zagroda” Danuty i Sylwestra Jóźwiaków z Bierzwiennej Krótkiej 61; gmina Kłodawa, które zajęło trzecie miejsce w kategorii: gospodarstwa agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbyło się 6 listopada w restauracji Hotelu Dom Górnika w Kłodawie. Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesława Cieślaka oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursowej Marka Beera, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy…
Ostatnio zmieniany 20 listopada 2015
18 listopada 2015

Przydomowy kompostownik – sposób na naturalny nawóz.

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
 Każdy posiadacz ogrodu często zadaje sobie pytanie, co zrobić ze skoszoną trawą, stertą gałęzi, górą liści? Odpowiedź jest prosta – założyć kompostownik. Zakładając kompostownik nie tylko rozwiążemy problem roślinnych odpadów w ogrodzie, ale uzyskamy również naturalny cenny nawóz, który zapewni naszym roślinom odpowiedni wzrost, nie wykorzystując w tym celu dużych nakładów finansowych. Kompost to najlepszy nawóz naturalny, ponieważ zawiera wszystkie potrzebne roślinom minerały oraz zwiększa w glebie ilość pożytecznych mikroorganizmów. Zawiera w swoim składzie próchnicę, która znacznie poprawia strukturę gleby. Ziemia na której stosujemy kompost staje się pulchna, przewiewna i lepiej przepuszcza wodę. Dobry kompost to skarb każdego kto posiada…
Ostatnio zmieniany 20 listopada 2015