Nowości z Koła - WODR Poznań
25 lipca 2016

Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Kościelec

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Historia zawodów strażackich ma swoją wieloletnią tradycję. Coroczne przygotowania do zawodów oraz udział drużyn OSP w zawodach podnoszą poziom strażaków w działaniach gaśniczych, rozwijają ich umiejętności w obsłudze sprzętu oraz poprawiają kondycję fizyczną. Na przestrzeni dziejów forma organizowanych zawodów strażackich uległa znacznym przeobrażeniom. W dniu 10 lipca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których brało udział 12 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W bieżącym roku gospodarzami zawodów była OSP w Policach Średnich. Impreza rozpoczęła się o  godzinie 14:00. Po części oficjalnej, przywitaniu gości, podziękowaniu za zaangażowanie i wkład pracy, złożony został meldunek o  gotowości drużyn do rozpoczęcia zawodów. Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywały się w 3 konkurencjach, za które…
Ostatnio zmieniany 25 lipca 2016
21 lipca 2016

Ekstensywne gospodarowanie na użytkach zielonych

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Modernizacja metod uprawy niszczy wiele siedlisk, również pozostawione samym sobie zbiorowiska trawiaste ulegają sukcesji naturalnej i przestają pełnić bardzo ważną rolę buforową dla oczyszczania powietrza i tworzenia mikroklimatu środowiska. W gospodarstwie rolnym w gminie Kościelec łąki położone są na glebach organiczno-mineralnych w kompleksie użytków rolnych oraz zadrzewień. Rolnik prowadzi chów bydła opasowego w oparciu o pasze własne. Od 2005 roku w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych realizowany jest program rolnośrodowiskowy (w ramach PROW 2004-2006 pak. 3, oraz PROW 2007-2013 pakt. 4.6). Opóźnione koszenie oraz ograniczone nawożenie mineralne spowodowało, że łąki te charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością gatunkową. Oprócz traw wysokich – dla tego typu siedliska dominuje kłosówka…
Ostatnio zmieniany 21 lipca 2016
20 lipca 2016

Praktyki rolnicze korzystne dla środowiska – pokaz stosowania pożytecznych mikroorganizmów w produkcji zwierzęcej

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska, które rolnicy mogą wdrażać w swoich gospodarstwach jest wiele. W gospodarstwie Państwa Dariusza i Wiolety Witczak zamieszkałych we wsi Dziwie, gmina Przedecz jedną z wielu wdrażanych praktyk korzystnych dla środowiska jest praktyka polegająca na uszlachetnianiu obornika w pryzmie, przy udziale preparatów probiotycznych mikroorganizmów. Praktyka ta wdrażana jest dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy, pomiędzy ProBiotics Polska Sp.zo.o, a Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Już drugi rok z kolei właściciele gospodarstwa wraz z doradcą gminnym WODR realizują demonstrację, stosując probiotyczne mikroorganizmy w celu uszlachetniania obornika. Państwo Witczakowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 41 ha. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest chów bydła mlecznego oraz produkcja mleka krowiego. Głównymi uprawami są: kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę, zboża oraz trawy na gruntach ornych.…
Ostatnio zmieniany 20 lipca 2016
19 lipca 2016

Praca komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi

Opracowanie: Danuta Jaroniewska-Kapalska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
               W 2016 roku na terenie gminy Babiak dwukrotnie ogłaszane było przyjmowanie od rolników wniosków w sprawie szkód powstałych na skutek klęsk żywiołowych.                W pierwszej połowie kwietnia komisja przeprowadziła lustracje terenowe dotyczące szkód powstałych na skutek złego przezimowania. Złożono około 300 wniosków. Oceniane były szkody występujące w uprawach ozimych, przede wszystkim były to zboża, rzepak, wieloletnie trawy oraz trwałe użytki zielone.                 W połowie czerwca po raz kolejny komisja szacowała straty, tym razem były to straty powstałe na skutek wiosennych przymrozków występujących w okresie 24-29.04.2016. Złożono około 30 wniosków dotyczących uszkodzeń przymrozkowych w uprawach sadowniczych i warzywniczych. Największe szkody zaobserwowano na…
Ostatnio zmieniany 19 lipca 2016
24 maja 2016

Święto Kwitnącego Rzepaku

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 15 maja 2016 roku w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, odbyło się X Święto Kwitnącego Rzepaku. Jak co roku tematyka uprawy rzepaku cieszyła się ogromnym powodzeniem. Seminarium rozpoczęło się od wizytacji poletek doświadczalnych. Prof. dr hab. Marek Korbas przedstawił zebranym na przykładach, ewentualne zagrożenia wystąpienia chorób w rzepaku. Zgromadzeni mogli zaobserwować różnice w pokroju odmian rzepaku zaprezentowanych na poletkach. Naocznie mogliśmy zaobserwować wpływ tegorocznego przezimowania na stan plantacji rzepaku Następnie z poletek przejechaliśmy na część teoretyczną seminarium. Uczestników powitali organizatorzy Święta Kwitnącego Rzepaku: Józef Chudy z KHBC, Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa Robert Olejniczak oraz Kierownik…
Ostatnio zmieniany 19 lipca 2016
23 maja 2016

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
W czasie obchodów X Święta Kwitnącego Rzepaku, Zespół Doradczy w powiecie kolskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu był organizatorem pokazu, udzielenia pierwszej pomocy, wykonanego przez Jednostkę Ochotniczą Straży Pożarnej w Kłodawie we współpracy z siedmioma jednostkami z okolicznych miejscowości. W czasie pokazu odbył się również konkurs z zakresu wiedzy przeciwpożarowej. W konkursie wzięło udział 20 uczestników. Po sprawdzeniu poprawności udzielonych odpowiedzi osoby,  które uzyskały największą liczbę  punktów otrzymały w nagrodę gaśnice proszkowe typu ABC o masie środka gaśniczego 6 kg. Pokaz miał na celu przedstawienie technik udzielania pierwszej pomocy jak i sprzętu wykorzystywanego przez strażaków od uwalniania osób z samochodów…
Ostatnio zmieniany 24 maja 2016
05 maja 2016

ZAPROSZENIE na Jubileuszowe X Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 15 maja 2016 roku w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, odbędzie się jubileuszowe X Święto Kwitnącego Rzepaku. Jest to okazja do zapoznania się plantatorów rzepaku z najnowszymi informacjami o jego uprawie. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako jeden z organizatorów serdecznie zaprasza plantatorów rzepaku do udziału w święcie i poszerzeniu swej wiedzy o nowościach w uprawie rzepaku. W programie tegorocznej imprezy m.in. zwiedzanie poletek, seminarium oraz majówka na Stadionie Miejskim w Kłodawie. Szczegóły na www.khbc.pl Krzysztof Langiewicz ZD w powiecie kolskim
Ostatnio zmieniany 05 maja 2016
04 kwietnia 2016

„Modernizacja gospodarstw rolnych„ – szkolenie informacyjne w Kole

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 17.03.2016 odbyło się w Kole w Sali Starostwa Powiatowego szkolenie informacyjne zorganizowane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolską Izbę Rolniczą dla delegatów Izb, rolników potencjalnych beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych„ w ramach PROW 2014-2020. Pracownicy WODR Poznań ZD w powiecie kolskim również uczestniczyli w tym szkoleniu. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło około 70 osób Pracownicy Biura Wsparcia OR ARiMR w Poznaniu (Tomasz Makowski i Tomasz Smarąg) przekazali informacje nt .warunków przyznania wsparcia na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, na które to działanie będą przyjmowane dokumenty aplikacyjne w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku.…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2016
23 marca 2016

Najsmaczniejsze tradycyjne ciasta wielkanocne z Dąbia

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Po czterdziestodniowym poście następuje wielkanocna uczta. W związku z tym na wielkanocnym stole obok pisanek, pasztetów czy białego barszczu koniecznie muszą się znaleźć tradycyjne wielkanocne wypieki. Wielkanocna baba drożdżowa, pascha, makowce oraz mazurki to ciasta, które są symbolem świąt Wielkiej Nocy i muszą zajmować honorowe miejsce na wielkanocnym stole. Idealnie kruche, chrupiące i złociste ciasto na mazurki, gładką konsystencję serników, niezwykły smak babek piaskowych i drożdżowych oraz bogato zdobione bakaliami paschy miała okazję posmakować komisja konkursowa oceniająca tradycyjne wypieki podczas IX Gminnego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Kulturze Ludowej w Dąbiu w dniu 20 marca 2016 roku. Komisja, w której składzie była Anna…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2016