29 października 2010

Konferencja ekologiczna

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Konferencja ekologiczna

          W dniach 26 i 27 października 2010 roku w Szkole Podstawowej w Sarbicach (gmina Przykona) odbyła się konferencja popularyzująca odnawialne źródła energii. W programie konferencji miały miejsce szkolenia, warsztaty oraz wyjazd studyjny przedstawiający dotychczasową oraz przyszłościową wiedzę z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w województwie wielkopolskim i łódzkim. Z powiatu kolskiego delegowano na nią doradców: Danutę Jaroniewską - Kapalską, Zofię Dąbrowską – Żądło i Annę Stanisławską.


W części wykładowej zaprezentowano następujące tematy:

1.  ,,Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce do 2020 roku” (dr inż. Jacek  Skudlarski  z SGGW Warszawa)

2.  ,,Uwarunkowania lokalizacyjne i proces inwestycyjny budowy biogazowi rolniczych” (Rafał Odrobiński)

3.  ,,Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki ekologicznej państwa” (Krzysztof Masiuk – NFOŚ i GW)

4.  ,,Norweski Mechanizm Finansowy – nowa perspektywa” (Krzysztof Masiuk – NFOŚ i GW )

5.  ,,Praktyczny przykład użytkowania pompy ciepła w domu jednorodzinnym” (Anna Bartczak – Rolland International Polska Sp. z o.o.)

6.  ,,Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne dla obiektów sportowych” (Anna Bartczak – Rolland International Polska Sp. z o.o.)

7.  ,,Sposoby wykorzystania energii słonecznej, sposoby przetwarzania wiatru na energię elektryczną i wykorzystanie biomasy na cele energetyczne” (przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.)

          Wójt goszczącej  nas gminy Przykona – pan Mirosław Broniszewski zaprezentował osiągnięcia, nowe plany inwestycyjne oraz źródła finansowania projektów realizowanych w gminie Przykona. Przedstawił oczekiwania i korzyści płynące dla gminy, która zamierza wybudować biogazownię rolniczą. Stwierdził, że inwestycja ta da możliwość dywersyfikacji dochodów rolniczych poprzez uprawę biomasy, utworzy się nowy rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej, zagospodarowane zostaną tereny pogórnicze oraz nastąpi  impuls  do rozwoju lokalnego. Wyraził tez swoje obawy związane z zawiłościami procedur prawno – administracyjnych oraz brakiem rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat efektywności energetycznej i ekonomicznej biogazowi rolniczych.

          Po części wykładowej odbyły się warsztaty. My uczestniczyłyśmy w warsztatach prowadzonych przez panią Janinę Saacke (właścicielkę gospodarstwa ekologicznego we Wrąbczynkowskich Holendrach), która opowiadała o energii ,,płynącej z pożywienia” i wielu ciekawostkach ekologicznych.

          Drugiego dnia konferencji Prezes Zarządu Geotermii Uniejów – pan Jacek Kurpik opowiedział o wykorzystaniu wód termalnych na przykładzie Uniejowa, a pani Karolina Smętkiewicz (redakcja ,,GLOBEnergia - Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii”)  przedstawiła projekt elektrowni hybrydowej wykorzystującej połączenie energii z wód geotermalnych i biomasy, która ma powstać właśnie w tej miejscowości do 2013 roku.

          Dużą atrakcją była wizyta studyjna w Uniejowie. Zwiedziliśmy  Geotermię Uniejów i miejsca odwiertu do wnętrza ziemi, kompleks basenów termalnych ,,Termy Uniejów” oraz Kasztel Rycerski ,,Wrota Czasu”. Pani Kalolina Smętkiewisz opowiedziała o historii miasteczka oraz o najbliższych planach inwestycyjnych.

          Na koniec każdego dnia uczestnicy konferencji otrzymali pamiątki ufundowane przez organizatorów, materiały konferencyjne oraz dyplomy. Na konferencji nie zabrakło degustacji potraw i przetworów przygotowanych na bazie produktów ekologicznych z gospodarstwa ekologicznego FENIX z Wrąbczynkowskich Holendrów.

          Wszyscy uczestnicy konferencji ekologicznej wyrazili ogromne zadowolenie z uczestnictwa w niej. Trafnie skierowana była dla przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych oraz służb doradczych szczebla powiatowego z terenu Wielkopolski. Zagadnienia na temat energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przedstawiali wybitni specjaliści, a Szkoła Podstawowa w Sarbicach i Klub Sportowy ,,Iskra” wykazali się ogromną gościnnością oraz umiejętnością pozyskiwania funduszy na organizowanie tak wspaniałych imprez ekologicznych.

Anna Stanisławska

WODR w Poznaniu, Zespół Doradczy w powiecie kolskim

Czytany 3181 razy Ostatnio zmieniany 29 października 2010