12 stycznia 2021

Uprawa ogórków jako dodatkowy dochód w gospodarstwie rolnym

Napisane przez Zbigniew Ostrowski

Prawdą jest, aby mówić o dochodzie, trzeba sobie przypomnieć jakie czynniki wpływają na powstawanie wielkości dochodu.

Na ten temat porozmawiam z Panem Januszem Grzybowskim zamieszkałym we wsi Rośle w gminie Dąbie. Pan Janusz to wieloletni plantator ogórka gruntowego. Obecnie na zasłużonym odpoczynku. I jego następcą synem Radosławem Grzybowskim zamieszkałym również we wsi Rośle. Gospodarstwo rolne przejął w 2014 roku. Obecnie wspólnie z małżonką Moniką prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ogólnej 44ha. W większości to zboża /w tym kukurydza/ oraz trawy nasienne i marchew nasienna. Ogórek gruntowy stanowi powierzchnię od 0.3 do 0,4 ha. Z produkcji zwierzęcej utrzymywanych jest 50 sztuk bydła, w tym 24 krowy. Na początek wypunktujemy sobie te czynniki, które zdecydowanie wpływają na powstanie dochodu przy uprawie ogórków.

Wspólnie uważamy, że takimi czynnikami są :

- Dobór gleby, gleba powinna być w dobrej strukturze, bogata w substancję organiczną i próchnicę.

- Ogórki uprawiać na glebach o odczynie obojętnym.

- Nasiona wysiewać jak temperatura gleby osiągnie 10–12 stopni C, najczęściej po 15 maja.

- Wybierać odmiany odporne na choroby, plenne.

- Stosować odpowiednie nawożenie. Plan nawożenia opracować po wykonaniu analizy próbek glebowych przez Okręgową Stację Chemiczno Rolniczą w Poznaniu. Wykonanie planu nawożenia można zlecić wymienionej stacji.

- Stosować również nawozy wieloskładnikowe zawierające makro i mikroelementy .

- Rozważyć stosowanie nawozów dolistnych.

- Należy rozważyć podlewanie roślin. Podlewanie wpływa na zwiększenie plonu o około 50 % i poprawia jakość owoców.

- Zapobieganie zachwaszczeniu plantacji.

- Przeprowadzać terminowy zbiór.

- Wybrać przeznaczenie owoców, zależnie od ceny rynkowej.

- Zasoby pracy własnej.

- Wielkość plantacji.

- Możliwość najmu pracowników.

Wyżej wymienione czynniki mają zdecydowany wpływ na wielkość i jakość plonu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wielkość i jakość plonu w powiązaniu z ceną sprzedaży, a pomniejszeniu o koszty produkcji stanowi dochód.

Cena rynkowa również ma wpływ na wielkość dochodu rolniczego.

Tylko wtedy jeśli zostanie wygenerowany dochód przy uprawie ogórków możemy mówić o dodatkowym dochodzie w gospodarstwie rolnym.

Jak podpowiadają moi rozmówcy, dodatkowy dochód to pieniądz wydawany na bieżąco ze względu na to, że jest to pieniądz w małych ilościach, a częsty. Pieniądze takie rozchodzą się na bieżące potrzeby w gospodarstwie rolnym czy gospodarstwie domowym. Ze względu na mały areał zasiewu przychody pieniężne nie są duże. Bardzo często mały areał wynika z braku siły roboczej w okresie zbioru owoców. Dotyczy to zarówno domowników jak i pracowników najemnych. W mniejszych gospodarstwach proporcje wpływu gotówki z uprawy ogórków do wpływów z działalności pozostałej są większe niż w gospodarstwach dużych.

W tym momencie, na koniec składam podziękowania Panu Januszowi i Panu Radosławowi, za udział w opracowaniu tego artykułu. Podziękowania dla tych Panów należą się również za wieloletnią pomoc przy organizacji „DNIA OGÓRKA„ organizowanego na terenie gminy Dąbie.

Czytany 695 razy Ostatnio zmieniany 12 stycznia 2021