06 listopada 2020

„Folklor muzyczny łączy pokolenia”

Napisane przez Anna Stanisławska

„Folklor muzyczny łączy pokolenia” to inicjatywa podjęta przez Fundację ,,Dąbie Naszych Marzeń, której zadaniem była organizacja warsztatów wokalno-muzycznych oraz nagrywanie utworów w celu udostępniania ich na stronach i portalach internetowych w dobie ograniczeń w organizowaniu koncertów na żywo. Projekt ten był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” w ramach projektu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty stacjonarne oraz dokonano nagrania utworów folklorystycznych tak aby zachować ich brzmienie dla następnych pokoleń. Ważnym celem projektu było na bieżąco promować zasoby kulturowe gminy Dąbie. Wszystkie nagrania zamieszczane zostaną na stronach internetowych gminy (www.gminadabie.pl). W ramach projektu zakupiono sprzęt umożliwiający realizację nagrań.

W projekcie pt. „Folklor muzyczny łączy pokolenia” brały udział trzy zespoły muzyczne działające na terenie gminy Dąbie: Zespół folklorystyczny „Nadnerzanki”, Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zespół wokalny „Effatha”. W repertuarze znalazły się popularne przykłady pieśni ludowych, takich jak: „Szła dzieweczka”, „Kukułeczka”, „Wiła wianki” i wiele innych.

Polskie piosenki ludowe to niewyczerpana skarbnica wiedzy o wielu polskich regionach. Są także jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej i dziedzictwem niematerialnym wsi polskiej. Muzyka ludowa wiąże się z życiem codziennym mieszkańców wsi, religią i relacjami ludzkimi. Tworzyli ją zazwyczaj amatorzy, śpiewacy i grajkowie. Polska muzyka ludowa wykazuje wiele podobieństw do muzyki ludowej innych krajów słowiańskich: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi czy też Rosji. Występy zespołów ludowych cieszą się wciąż dużą popularnością, prezentowane są na lokalnych imprezach i ważnych uroczystości gminnych. Realizacja projektu służyła temu, aby melodie i teksty przetrwały dziesięciolecia.

Czytany 685 razy Ostatnio zmieniany 06 listopada 2020