kępiński - WODR Poznań
Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - zmiany w realizacji mechanizmu W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z…
Ostatnio zmieniany 29 października 2015
22 października 2015

Kępińscy rolnicy na Agro Show 2015

Przygotowane przez
W dniach 18 i 19 września 2015 r. grupa rolników i doradców rolnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z terenu powiatu kępińskiego zwiedzała tradycyjnie XVII edycję Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach pod Pobiedziskami w powiecie poznańskim. Z roku na rok ta impreza rolnicza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co stanowi znakomitą okazję do spotkania ludzi z branży rolniczej. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych środowisk związanych z rolnictwem. W tym roku z powiatu kępińskiego zostały zorganizowane trzy autokary dla rolników: z gminy Bralin wyjazd…
Ostatnio zmieniany 22 października 2015
20 października 2015

Konferencja PROW 2014 - 2020

Przygotowane przez
W następstwie zawartego porozumienia pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą odbywa się cykl szkoleń informacyjnych na temat wdrażania działań PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem „Modernizacji gospodarstw rolnych”. W powiecie kępińskim szkolenie takie odbyło się w dniu 12 października 2015r w Słupi p/Kępnem. W programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, rola doradztwa rolniczego w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych oraz podsumowanie realizacji zadań ARiMR w zakresie PROW 2007-2013. W spotkaniu uczestniczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski, który swoim…
Ostatnio zmieniany 20 października 2015
02 września 2015

Zaprezentowali powiat kępiński

Przygotowane przez
Dnia 13.08.2015 roku w Muzeum Archeologicznym na Starym Rynku w Poznaniu odbył się finał XV edycji konkursu ,, Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw , jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  Do konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy 2015 roku zakwalifikowano 50 produktów oraz  7 produktów które…
Ostatnio zmieniany 02 września 2015
Z pomiarów polowej stacji meteorologicznej w Mnichowicach, gmina Bralin, powiat kępiński wynika, że w okresie siedmiomiesięcznym od  I-VII. 2015 r. spadło 202 mm opadu a norma wieloletnia w analogicznym okresie na przestrzeni lat (1951-2010) dla naszego regionu wynosi ok. 330 mm.( czyli spadło 61 % normy – brakuje 39 %). Najgorzej sytuacja opadowa przedstawia się w bieżącym miesiącu sierpniu 2015 r. gdzie do tej pory stacja zmierzyła 15,2 mm opadu a norma wieloletnia wynosi ok.67 mm ( czyli spadło do tej pory 22,6 % miesięcznej normy – brakuje 77,4 %). Warto nadmienić, że opady w bieżącym roku mają zasięg lokalny…
Ostatnio zmieniany 31 sierpnia 2015
15 maja 2015

Jaki poplon i kiedy?

Przygotowane przez
W zależności od terminu siewu poplony ścierniskowe można podzielić na:   Rodzaje poplonów/międzyplonów   POPLON ŚCIERNISKOWY - Wysiewany jest "na ściernisko". Dobór gatunków do uprawy zależy od długości okresu wegetacji rośliny poprzedzającej oraz od planowanego poplonu. Największe możliwości doboru gatunków są w przypadku roślin wcześnie schodzących z pola takich jak: jęczmień, żyto, rzepak. Poplony są wysiewane latem i użytkowane do późnej jesieni. Następnie siane są rośliny jare. Gatunki przeznaczone do tego celu powinny charakteryzować się szybkim początkowym wzrostem, wysoką produkcją biomasy oraz niskim kosztem zakupu nasion. W zależności od czasu jakim się dysponuje, warte rozważenia są następujące gatunki: słoneczniki, strączkowe…
12 marca 2015

Ochrona strączkowych

Przygotowane przez
Tabele pochodzą z bezpłatnej publikacji pt."Uprawa roślin strączkowych w Polsce" (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA) Warszawa 2014. Środki ochrony roślin -  stan na 15 marca 2014 r.    
11 marca 2015

Kredyt preferencyjny - zmiany

Przygotowane przez
W 2015 roku zmienią się zasady dotyczące kredytów preferencyjnych, w spłacie których pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Do dyspozycji będzie mniej linii kredytowych niż w poprzednim okresie, ale za to wyższa będzie maksymalna kwota kredytu, jaką będzie mogło otrzymać gospodarstwo rolne. Pojawią się też nowe rodzaje kredytów m.in. na wspólne użytkowanie inwestycji. Ważną zmianą w kredytach preferencyjnych będzie również wprowadzenie tzw. efektu zachęty. Polega on na tym, że prace nad inwestycją nie mogą rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia w banku wniosku o kredyt. Poniżej zostały opisane szczegółowe zmiany dotyczące kredytów preferencyjnych, które będą obowiązywały od 2015 r. Linie…